15 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 11 Ekimde yapmayı planlayan Milli Eğitim Bakanlığı, atadığı bu öğretmenleri okullarda göreve başlatıp hemen derse sokabilecek mi? Yoksa geçen sene olduğu gibi ön hazırlık çalışması yaptırıp daha sonra mı derse sokacak?

MEB yönetmelikte bu yönde bir düzenleme yapabilir mi diye beklenirken 08.09.2016 da yapılan yönetmelik değişikliği ile konuyu açıklamıştı.

Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yayımlanan KHK ile 652 sayılı KHK ya eklenen maddenin bir bölümü şöyle:

EK MADDE 4- (Ek: 25/7/2016-KHK-668/4 md.)
"... Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur..."

Bu duruma göre sözlemeli öğretmenler okula atanacak fakat derslere giremeyecek. Dolayısıyla okullarda öğretmen açığı devam edecek. Bu duruma göre yeni atanan sözleşmeli öğretmenler en erken 2. yarıyılda derse girebilecekler.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz daha önce yaptığı bir açıklamada sözleşmeli öğretmenlerin hemen göreve başlayacağını belirtmiş olmasına rağmen, mevzuat hükmü yukarıda yer verildiği gibidir.

Bu seneye mahsus hemen derse girebilecekleri de belirtiliyor.

Şimdi kamuoyu, veliler ve atanan öğretmenler bakanlıktan bu konuda açıklık istiyorlar.