2017 KPSS Tarih Alan sınavı sorulara ilk yorumlar ve cevaplar

Soruların zor olduğunu ve oldukça detaylı olduğu söyleniyor. Sınava girenler " Sınav zordu hiç beklenilen tarzda bir sınav değildi" yorumunda bulunuyorlar. Bu sene tarih ortalaması düşer diyenler çoğunlukta.

Sınava girenlerin sosyal medaya daki verdiği bilgiye göre sorular ve doğru cevaplar aşağıda ..

2017 Sınavda çıkmış sorulara verilen yanıtlar soru ve cevapları OSYM yayınlayınca sitemizden ulaşabilirsiniz.

İŞTE VERİLEN CEVAPLAR

2. Dünya Savaşı ekonomik bunalım sorusu: Topğrak reformu düşünülmüş lakin yapılmamış

Bosna Hersek ilhakı: 1908

İlk Türk devletlerinde sanat: Uygurlarda

Kutsal ittifak: Prusya Rusya Avusturya. Papa’nın teşvikiyle; Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta Osmanlı Devleti’ne karşı Kutsal İttifak’ı kurdular. 

Afyon savasindan sonra imzalanan anlaşma ?: Nanjing anlaşması

Muaviye Hz Ali'nin halifeliğini neden tanımadı: Hz Osman'ın katillerini bulup cezalandırmadığı için

 Almanya neden Tunus konusunda Fransa'yı destekliyor ya da yol gosteriyor:Alses Loren

Mekan sorusu vardı: Yer mekan

Uygurlar hangi isimle anilirdi: Dokuz Oğuz

Milli mücadele döneminde kazanım olmayan anlaşma ? Moskova

Selçuklularda isyan eden ve Sultan senceri esir alan hangi türk topluluğu? Kıpçak, basmıl, Oğuz

 Kutsal ittifakta hangi ülkeler vardı?
Çin hangi antlaşma ile limanlarını batı ülkelerine açmış?

Tarih öncesi dönemlerde yapılan araştırmalarda hangi yardımcı bilimden faydalanmaz?

İş bankası genel müdürlüğü yapmış Atatürk tarafından görevlendirilen yönetici kim?

Atatürkü öven Nobel Barış Ödülüne aday gösteren devlet adamı kim?

Erzincan Divriğide kurulan beylik hangisi?

Sinop samsun Kastamonu da kurulan beylik hangisi?

Vezir tonyukuk hangi devlet adamları döneminde görev yapmış? Bumin, İlteris, kapgan?

Annales okullarıyla ilgili hangi bilgi yanlış?

Arap kaynaklarında Uygurlara verilen ad nedir?

Öğrencilerin araştırması konuya yeni bilgiler kazandırılması için hangi yöntem? Sözlü tarih

Osmanlı müesseseleri, edebiyat tarihi eserleri kime ait?

Post modern tarih görüşleri öncüleri hangileridir?  Hayden White olmak üzere, Stephen Greenblatt, Dominick LaCapra, Hans Kellner, Robert Berkhofer, Louis Montrose ve Louis O. Mink 

Bosna hersek Macaristan tarafından ne zaman ilhak edildi? 1.Meşrutiyet 2.meşrutiyet Tanzimat milli mücadele dönemi?

Camp Davit anlaşması hangi ülkeyle ilgiliydi?

1)Iş bankası müdürü Celal Bayar

2)Rahmi Koç müzesi

3)Fuat Köprülü

4)Teke Sancağı

5)Sözlü tarih anlatımı

6)Çobanoğulları

7)Gılgamış

8)Menşevik

9)Uygurlar Dokuz oğuz

10)Nant Fermanı

11)Muaviye sorusu:Hazreti Osman'ın katillerinin yakalananmaması

12)Camp David Anlasması: Filistin

12) Asyadan göç eden MACARLAR

13)Afyon savaşından sonra hangi antlasmayla Çin limanları Avrupa devletlerine açıldı: PEKİN

14) Gümrü Antlasması

15) Postmodern sorusunda üç öncül de olacaktı.

16) Çorum

17)Venizelos

18)Gılgamış

19) İkinci meşrutiyet ilanı: Bosna Hersek

20) Macarlar

21)Camp David Antlaşması: FİLİSTİN

22)Paleografya

23)Kavurt isyanı Alparslan donemi

24) Ranks

25)Türk üçgeni

26)Kapgan kağan ilteriş kağan

27)Toprak reformu

28)Oğuzlar Sultan senceri kaçıranlar

29)Bitigçi

30)Teceddüt

31)Fatihan-ı Rum

32) Sanayileşme ile ilgili soru:ŞEKER

33)Konferans sorusu: AFYONKARAHİSAR

34)PENÇİK SISTEMİ

35)ESHAM

36)Tarihçinin geçmısteki insanlar gibi dusunmesi:OBJEKTİFLİK

37)Kutadgu Bilig

38)Anlam Çözümleme Tablosu

39)Ptolemeo Mısırda

Otomatik alternatif metin yok.

NOT: Sizlerde haberin altındaki yorum bölümüne verdiğiniz cevapları yazabilirsiniz. Sınav hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.

 

Otomatik alternatif metin yok.