Memur sendikalarının 2018 yılı üye sayıları Resmi Gazetede yayımlandı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ 07.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

2018 YILI SENDİKALARIN ÜYE SAYILARI

 

Memur sendikalarına ait o yılın üye sayıları 15 Mayıs 2018 tarihli maaş kesinti listesinden hesaplanırken, Temmuz ayında ise resmi olarak rakamlar açıklanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2018 yılı sendika üye sayılarını açıklarken bazı sendikaların ciddi üye kaybı yaşadığını bazılarının ise yükselişini sürdürdüğünü görmekteyiz.

YETKİLİ SENDİKALAR VE ÜYE SAYILARI

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri alanında en çok üyeye sahip sendika Büro Memur-Sen oldu ve 2018 yılı üye sayısı resmi olarak 73668 olarak kayıtlara geçti. Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda yetkili sendika bu sene de Eğitim Bir-Sen oldu ve Eğitim Bir-Sen 2018 yılı üye sayısı 426645 olarak belirlendi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda 248951 üye ile Sağlık-Sen yetkili oldu. Yerel Yönetim Hizmetleri kolunda ise yine Memur-Sen konfederasyonuna bağlı BEM BİR-SEN yetkili olurken sendikanın üye sayısının 2018 yılında 69633 olduğunu görüyoruz. Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri kolunda Birlik Haber-Sen 16896 üye ile, Kültür ve Sanat Hizmetleri kolunda Kültür Memur-Sen 5612 üye ile, Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri kolunda Bayındır Memur-Sen 18040 üye ile, Ulaştırma Hizmetleri kolunda Ulaştırma Memur-Sen 10382 üye ile, Tarım ve Ormancılık Hizmetleri kolunda Toç Bir-Sen 43165 üye ile, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri kolunda Enerji Bir-Sen 16904 üye ile, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda Diyanet-Sen 80402 üye ile 2018 yılında yetkili sendika oldu.

 

 

 

 

KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARI

Konfederasyonlara ait 2018 yılı üye sayıları;

 • KESK 2018 yılı üye sayısı 146287,
 • Türkiye Kamu-Sen 2018 yılı üye sayısı 394423,
 • Memur-Sen 2018 yılı üye sayısı 1010298,
 • BASK 2018 yılı üye sayısı 4150,
 • Birleşik Kamu-İş 2018 yılı üye sayısı 64730,
 • HAK-SEN 2018 yılı üye sayısı 2876,
 • Çalışan-Sen 2018 yılı üye sayısı 4601,
 • Tüm Memur-Sen 2018 yılı üye sayısı 6102,
 • Anadolu-Sen 2018 yılı üye sayısı 693,
 • Bağımsız Sendikalara ait Bağımsız 2018 yılı üye sayısı 39148,

üye olarak gerçekleşti. 7.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tablo;

2018 yılı Konfederasyon üye sayıları
Konfederasyon üye sayıları

Toplamda ise sendika üyeliği bulunan memur sayısının 1673318 kişi olduğu görülmektedir.

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU

 • Eğitim Bir-Sen 2018 yılı üye sayısı 426645
 • Türk Eğitim-Sen 2018 yılı üye sayısı 201475,
 • Eğitim-Sen 2018 yılı üye sayısı 83131,
 • Eğitim-İş 2018 yılı üye sayısı 48534,
 • TEÇ-SEN 2018 yılı üye sayısı 7282
 • Anadolu Eğitim-Sendikası (AES) 2018 yılı üye sayısı 948,
 • ÖGESEN (Öğretim Elemanları Sendikası) 2018 yılı üye sayısı 810,

Tüm sendikalara ait 2018 yılı üye sayılarını görmek için TIKLAYINIZ

 

 

 

2018 yılı memur sendikaları üye sayısına göre sadece en büyük üçüncü konfederasyon olan KESK'in üye sayısı azalmaya devam etti. 2016 yılında 221 bin olan KESK'in üye sayısı 2017 yılında 167 bine, 2018 yılında ise 146 bine düştü.

Memur Sen 1 milyon üye sayısını aştı.

Türkiye Kamu Sen'in üye sayısı ise 395 bin 250'den 394 bin 423'e düştü.

 

 

 

Diğer taraftan toplam sendikalı üye sayısı, 2017 yılında olduğu gibi yine düştü. 2017 yılında sendikalı üye sayısı 72 bin azalmıştı, 2018 yılında ise 11 bin miktarında azalma oldu.

 

İŞRE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RAKAMLAR

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2017 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Dosya No

Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı

2016 yılı üye sayısı

2017 yılı Üye Sayısı

2018 yılı Üye Sayısı

17

KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

221.069

167.403

146.287

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

420.220

395.250

394.423

52

MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

956.032

997.089

1.010.298

92

BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.655

4.226

4.160

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

63.990

64.248

64.730

142

HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.276

3.253

2.876

165

ÇALIŞAN-SEN

(Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu)

5.499

4.548

4.601

203

TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

7.835

6.531

6.102

274

ANADOLU-SEN

(Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

781

840

693

999

BAĞIMSIZ

(BAĞIMSIZ SENDİKALAR)

50.473

40.935

39.148

Genel Toplam

1.756.934

1.684.323

1.673.318

1. Üyesi olmayan veya bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2. Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimine göre oluşturulmuştur.

Hizmet Kolunun Adı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

2016 üye sayısı

2017 Üye Sayısı

2018 Üye Sayısı

Büro,

Bankacılık ve

Sigortacılık

Hizmetleri

BES

(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

16.206

10.679

8.536

TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

44.244

38380

38.437

BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

69.954

74294

73.668

BÜRO HAK-SEN (Büro Çatışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

 

1281

1174

BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

 

1731

1806

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

 

463

389

OFİS BİR-SEN

(Türkiye Ofis Çalışanları Biıfiği Sendikası)

ÇALiŞAN-SEN

 

131

136

ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

2939

2858

HÜR-SEN

(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

14

-

TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

 

62

43

SİME-SEN

(Sivil Memuriar Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

9733

9327

KATİLIM BÜRO-SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

634

663

SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

6515

6247

ASİM-SEN

(Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

959

758

MALİYE-SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

86

60

YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaraıçlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

75

61

ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN (Anadolu Eksen Adalet ve Büro Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

 

187

113

SAV-SEN

(Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

145

151

SİPER-SEN

(Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

1407

957

YURT-AY BÜRO-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

56

83

MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

62

77

e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

62

26

EKSEN BÜRO BİRSEN (Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

18

11 ESİM SEN
Emniyet Sivil Memurları Sendikası BAĞIMSIZ     470 ŞEHİT GAZİ SEN
Gazi, Gazi ve ŞEhit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası BAĞIMSIZ     315

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

210.951

201.282

201.475

EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

119.876

93.143

83.131

EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

402.171

420.149

426.645

TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

860

700

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

(özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

569

458

ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASİ (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BASK

 

1060

948

ATASEN

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

57

40

EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

 

48.993

48.534

TEÇ-SEN

(Tüm Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

7564

7282

EĞİTİM HAK-SEN

(Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

 

1000

869

AND-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

 

164

127

EÇSEN

(Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

15

4

TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Biriliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

39

49

BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

 

106

89

DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

178

155

BİRLİK EĞİTİM-SEN

(Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

 

287

269

BİLGEÇ

(Bilinçli ve Gelişime» Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

26

20

EĞİTİM SÖZ-SEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

39

29

TEG-SEN

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

119

91

DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

 

6

9

METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

348

326

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

(Bağımsız Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

 

52

51

EĞİT-BİLSEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

58

125

SÖZ EĞİTİM-SEN

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

29

-

YENi-SEN

(Yeni Nesil Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

51

38

EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

592

511

EĞİTİM İLKE-SEN

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

81

106

SAY-SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

119

122

YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

737

755

TÜM EĞİTİM-SEN

(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

169

137

ÖĞESEN

(öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

941

810

TÖS

(Tüm Öğretmenler Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

80

69

TÜM ÜNİ-SEN

(Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

122

135

MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

13

17

ÜNİ-PER-SEN

(Üniversite idari Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

206

145

ANADOLU EKSEN

(Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

 

238

240

OSMANLI EĞİTİM-SEN (Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

76

81

İDEAL EĞİTİM-SEN

(İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

25

25

Sağlık ve

Sosyal

Hizmetler

TÜRK SAĞLIK-SEN

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

96.408

91.525

92.176

SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

39.210

26.573

22.758

SAĞLİK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

233.711

244.321

248.951

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

 

1038

1099

SAĞLIK HAK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

 

517

427

TÜM SAĞLIK-SEN

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

379

329

SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

44

43

HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çatışanları Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

33

27

SAĞLIK-SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

211

69

GENEL SAĞLIK-İŞ

(Genel Sağlık ve Sosyal ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

 

2352

2369

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

 

703

661

BEYAZ-SEN

(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

19

10

ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

 

356

403

KAMU SAĞLIK-SEN

(Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

53

61

EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

78

76

YURT-AY SAĞLIK-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

218

273

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları BirSk Ve Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

1050

835

KESS

(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

66

63

HAS SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

28

14

MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

219

97

SAĞLIK ORDUSU-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

80

74

ONUR SAĞLIK-SEN

(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

106

82

EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

 

176

120

SAĞLİK-İLKE-SEN

(İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

10

11

SAHİM-SEN

(Sağlık Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

275

383 AHESEN
Aile Hekimleri Çalışanları sendikası       182 GÜVEN SAĞLIK SEN
Güven Sağlık ve Sosyal hizmet Çalışanları Sendikası       29

Yerel Yönetim Hizmetleri

TÜM BEL-SEN

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK

26.588

22.356

18.794

TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu kamu Görevlileri SentSkası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.437

13.974

14.320

BEM-BİR-SEN

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN


65.893

67.553

69.633

YEREL HAK-SEN

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

 

84

102

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BASK

 

81

53

BELB İRSEN

(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Biriiqi Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

 

35

26

TÜM YEREL-SEN

(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

 

9962

10.933

YEREL BİRLİK-SEN

(Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

 

51

-

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

TÜRK HABER-SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.714

7.301

6.730

HABER-SEN

(Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

KESK

2.891

2.238

2.014

BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

15.976

15.869

16.896

BAĞIMSIZ HABER-SEN

(Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

 

432

494

HABER HAK-SEN

(Basın Yayın, İlerisim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

 

10

9

Kültür ve Sanat Hizmetleri

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

2.394

2.223

2.278

KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KESK

4.165

3.540

3.223

KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

5.220

5.417

5.612

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BASK

 

19

17

KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat İşqörenieri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

 

309

260

KÜLTÜR HAK-SEN

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

 

9

9

Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri

TÜRK İMAR-SEN

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.087

6.048

5765

YAPI-YOL-SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

3.426

2.550

2208

BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Çevre, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası!

MEMUR-SEN

16.958

17.598

18040

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

 

147

137

İMAR HAK-SEN

(İmar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

 

209

164

TAPU ÇEVRE YOL-İŞ

(Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Koiu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

 

37

32

AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

 

224

204

ANADOLU TAPU-ŞEN,

(Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

 

97

83

AFAD HAK-SEN

(Afad Çalışanaları Hak Sendikası)

HAK-SEN

 

45

38

AK-SEN

(Adil Kamu Sendikası)