24 Aralık 2017 tarihli KHK ile ihraç edilenlerin listesi 

KHK ile ihraç edilenlerin listesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Resmi Gazete'de 24 Araklık 2017 de yayınlanan yeni KHK'lara göre;

kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi.

KHK ile ihraç edilenlerin lisesi birçok kişi tarafından merak ediliyor.

İHRAÇ EDİLENLERİN VE GÖREVE İADE EDİLENLERİN İSİM LİSTELERİ…

Adalet Bakanlığından 245, belediyelerden 169, Jandarma'dan 350, Deniz Kuvvetlerinden 155 toplamda da TSK'dan 637, Milli Eğitim Bakanlığından 392, Diyanet İşlerinden 341, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 12, TÜBİTAK'tan 45, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 53, Dışişleri Bakanlığından 10, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 19, İçişleri Bakanlığından 20, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Danıştay'dan 3, Sayıştay'dan 1, Yargıtay'dan 22 personel ihraç edildi. Yargıtay'a 100 yeni üye tahsis edildi. 105 öğretim üyesi, 50 üniversite personeli de ihraç edildi.

İşte KHK ile ihraç edilenlerin isim isim listesi...

İHRAÇ EDİLENLERİN TÜM LİSTESİ 24 ARALIK

KAPATILAN KURUMLARIN LİSTESİ

İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER LİSTESİ

RÜTBESİ ALINAN PERSONEL LİSTESİ

GÖREVE İADE EDİLENLERİN LİSTESİ

 

KHK ile göreve iade edilenlerin isim isim tam listesi! 24 Aralık görevi iade edilenlerin tam listesi

24.12.2017 Pazar 10:47
KHK ile göreve iade edilenlerin isim isim tam listesi! 24 Aralık görevi iade edilenlerin tam listesi
 

KAÇ İHRAÇ VAR?

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname(KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Yen KHK'larla 2 bin 766 personel ihraç edildi, 115 kişi iade edildi. 17 kurum kapatıldı, Danıştay ve Yargıtay'a yeni üye kadrosu açıldı. KHK'larla şehit çocukları ve kardeşleri ise zorunlu askerlikten istekleri olmadıkça muaf tutuldular.

115 KİŞİ İADE EDİLDİ

KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.

22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

GEÇİCİ PERSONEL KALDIRILDI

696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi. OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

TEK TİP KIYAFET

696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

UZMAN ERBAŞA SİLAH EDİNME HAKKI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.

MİT PERSONELİ YAZILI BAŞVURU İLE İSTİFA EDEBİLECEK

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

DANIŞTAY'A 16, YARGITAY'A 100 YENİ ÜYE KADROSU

KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

DANIŞTAŞ MENSUPLARININ SAĞLIK GİDERLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Danıştay bütçesinden ödenecek.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hüküm ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecek.

Haberimizdem merak ettiğiniz KHK ile göreve iade edilenlerin tam listesine haberimizden ulaşabilir konu hakkında son dakika açıklamalarını bulabilirsiniz. 24 Aralık Pazar günü yayınlanan KHK ile bazı çalışanlar göreve iade edildi. Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi. Vatandaşlar ise merakla 24 Aralık KHK göreve iade edilenler kimler? Kimler tekrar göreve alındı? sorularının yanıtını merak etmeye başladılar. Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu bağlamda 2 bin 756 kişi görevden uzaklaştırıldı. 115 kişi ise göreve tekrar alındı.

 695 sayılı KHK ile Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'ndan ihraç edilenlerin listesi

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...