Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tarihinde ilk kez 4/B sözleşmeli personel statüsünde mesleğe kabul edilip mesleğe hazırlık eğitimleri tamamlanan imam-hatipler için mahallinde altı ay süreyle staj eğitimine tabi tutuldu. 24 Nisan 2017 tarihinden itibaren başlatılan 4/B sözleşmeli  imam-hatiplerin Stajı gelecek haftadan  itibaren bitiyor.

Staj eğitimi, müftülüklerin koordinesinde tecrübeli imam-hatiplerin rehberliğinde gerçekleştiriilmiş, staja tabi imam-hatipler haftalık, 15 günlük ve aylık periyotlar halinde değerlendirmelere tabi tutuldu.

4/B sözleşmeli staj değerlendirme formu 6 aylık dönemin sonunda doldurulup Diyanet İşleri Başkanlığına teslim edilecek.

Staj değerlendirme formunda:

 

I. Kur’an-ı Kerim Değerlendirme Yapılacak Hususlar

1. Kur’an-ı Kerim’i Usulüne Uygun Yüzüne Okuması
2. Kur’an-ı Kerim’i Usulüne Uygun Ezbere Okuması
3. Tecvit, Talim ve Mehâric-i Hurûf Becerisi
4. Hafızlık Seviyesi ve Mesleğinde Kullanma Becerisi

II. İmamlık ve Müezzinlik Uygulamaları Değerlendirme Yapılacak Hususlar

1. Namazları Usulüne Uygun Kıldırması
2. Hutbeyi Usulüne Uygun Okuması
3. Vaazı Usulüne Uygun Sunması
4. Ezanı Usulüne Uygun Okuması
5. Salâyı Usulüne Uygun Okuması
6. Mübarek Gün ve Gecelerdeki Programları Usulüne Uygun İcra Edebilmesi
7. Cenaze, Nikâh, Sünnet vb. Dini Merasimleri Usulüne Uygun İcra Edebilmesi
8. Dini Merasimlerde Konuya Uygun Aşır Okuma, Gündemli Konuşma, Dua vb. Etkinlikleri Usulüne Uygun İcra Edebilmesi

III. İletişim Becerisi Uygulamaları Değerlendirme Yapılacak Hususlar

1. Kurumsal Aidiyet ve Meslekî Sorumluluk Bilinci
2. Meslekî Özgüveni ve Kendini İfade Etmesi
3. Kendini Yenilemesi ve Görevine Yansıtabilmesi
4. Kılık-Kıyafeti, Tertip ve Düzeni
5. Müftülükle İletişimi
6. Meslektaşları İle İletişimi
7. Toplumla İletişimi
8. Görev Alanıyla İlgili Sorun Çözme Becerisi"

gibi Değerlendirme Yapılacak Hususlar bölümünde yer alan her bir madde, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Genel ortalama, Kur’an-ı Kerim, İmamlık ve Müezzinlik Uygulamaları ve İletişim Becerisi alanları puanlarının aritmetik ortalaması alınarak yapılır. 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Bir önceki yönetimde 69 alan adayın sözleşmesi yenilenmeyecekti. Yeni yönetimin nasıl bir karar alacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.