FARZ NE DEMEKTİR?

Farz, Allâhu Zül Celâl Hazretlerinin, bütün Müslümanlara; gerek Kuran-ı Kerim de gerekse Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin hadisi şeriflerinde sabit olarak, kesin inanılmasını, yerine getirilmesini ve diğer insanlara emredilmesini zorunlu kıldığı, İslamın iskeletini teşkil eden önemli ibadetleri, iyilikleri ve büyük günahlardan kaçınmayı içine alan bir kavramdır.
Farzları yapmak sevab kazandırır ancak amacımız sevab kazanmak değil Allâh (Celle Celâlühu) rızası olmalıdır.
Bir Müslüman (farzın farz olduğunu bildiği halde) farzı terk ederse büyük günahtır, çok büyük vebali vardır.
Ayrıca farzı inkar eden, farza inanmayan Müslümanlıktan (dinden) çıkar. Birini inkar hepsini inkar olduğundan, Müslüman farzların tümüne birden inanır.


FARZ-I AYN VE FARZ-I KİFAYE NEDİR?

Farzlar kendi içerisinde Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifaye olmak üzere ikiye ayrılır.
Mükellef olan her insanın yapması zorunlu olan farzlara Farz-ı Ayn denir. 32 ve 54 farzın tamamı farz-ı ayndır. Aşağıda 32 ve 54 farzda bahsedilmiştir.
Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlara ise Farz-ı Kifaye denir. Ancak bu görevi hiçbir mükelleflerin yapmaması durumunda mükelleflerin tamamı bundan sorumlu olur! Vebali ağırdır. Cenaze namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim'i dinlemek, hafız olmak, selam verene cevap vermek, sanat ve ticaret bilgilerini öğrenmek, gelişmiş silahlar yapmak ve kullanmak için fen bilgilerini iyi öğrenmek, her şehirde fetva verebilen alimin bulunması, ölüye hizmet etmek, cihad etmek de farz-ı kifayedir.

32 FARZ

İmanın Şartları (6 Farz)

1) Allâh'ın (Celle Celâlühu) varlığına ve birliğine inanmak.
2) Allâh'ın (Celle Celâlühu) meleklerine inanmak.
3) Allâhu Zül Celâl Hazretlerinin indirdiği Kitaplarına inanmak.
4) Allahu Teâla'nın Peygamberlerine inanmak.
5) Ahiret gününe inanmak.
6) Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) ancak ve ancak Allâhu Teâla Vetakaddes Hazretlerinden olduğuna inanmak.

İslamın Şartları (5 Farz)

7) Kelime-i şehadet getirmek.
8) Her gün beş vakit namaz kılmak.
9) Ramazan ayında her gün oruç tutmak.
10) Zengin olmak koşuluyla, malın zekatını vermek.
11) Gücü yetmek ve ardında kalanların refahı koşuluyla hac etmek.

Guslün Şartları (3 Farz)

12) Ağzı yıkamak.
13) Burnu yıkamak.
14) Bütün bedeni toplu iğne ucu kadar dahi kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Abdestin Şartları (4 Farz)

15) Abdest alırken yüzünü, alnının saç hizasından çene altına kadar yıkamak.
16) Elleri ve kollarını dirsekleriyle beraber yıkamak.
17) Başın dörtte birini mesh etmek.
18) Ayaklarını topukları da dahil olmak üzere yıkamak.

Teyemümün Şartları (2 Farz)

19) Teyemmüme niyet etmek.
20) İki elin içini temiz toprağa sürüp yada vurup, yüzün tamamını mesh etmek. Tekrar elleri temiz (pak) toprağa sürüp, önce sağ sonra da sol kolu mesh etmek.

Namazın Şartları (12 Farz)

Dışındakiler (6 Farz)

21) Hadesten taharet (Abdest almak, gusül etmek, yani bütün bedeni pisliklerden arındırmak).
22) Necâsetten taharet (Beden ve namaz kılacağı yerin temiz olması).
23) Setr-i avret (Avret yerlerini örtmek. Kadınlarda yüz ve eller dışında her yerin örtülmesi. Erkeklerde diz kapağı ve göbek hizası dahil olmak üzere bu kısmın ve arasındaki kısmın tamamının örtülmesi).
24) İstikbâl-i kıble (Kıbleye dönmek).
25) Vakit (Vakitleri bilmek ve vakti gelmemiş namazı kılmamak).
26) Niyet (Kılacağı namaza veya kaza namazına niyet etmek).

İçindekiler (6 Farz)

27) İftitah tekbiri, buna Tahrime tekbiri de denir (Namaza başlarken "Allâhu Ekber" demek).
28) Kıyam (Ayakta durmak).
29) Kırâat (Kur'an-ı Kerim okumak).
30) Rüku etmek (Elleri dizlere koyarak eğilmek).
31) Secde etmek.
32) Ka'de-i âhire (Son tahiyyâtta oturmak).

54 farzın önemi ile ilgili görsel sonucu

54 farzın önemi ile ilgili görsel sonucu

54 FARZ

İslam alimleri her müslümanın inanması, öğrenmesi ve hayatına tatbik etmesi gereken farzlardan ellidört adedini seçmişlerdir. Farz, Allahü Teala’nın kullarından yapmalarını istediği kesin emirleridir.

1- Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak,
2- Helal yemek ve içmek,
3- Abdest almak,
4- Beş vakit namaz kılmak,
5- Cünüblükten gusül etmek,
6- Rızkın Allahü teâlâdan olduğuna inanmak,
7- Helal, temiz elbise giymek,
8- Hakka tevekkül etmek,
9- Kanaat etmek,
10- Nimetlerinin mukabilinde, Allahü teâlâya şükür etmek,
11- Kazaya razı olmak,
12- Belalara sabır etmek,
13- Günahlardan tevbe etmek,
14- Allah rızası için ibadet etmek,
15- Seytanı düşman bilmek,
16- Kur’ân-ı kerîmin hükmüne razı olmak,
17- Ölümü hak bilmek,
18- Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak,
19- Babaya ve anaya iyilik etmek,
20- Marûfu emir ve münkeri nehy etmek (dinin emirlerini yaymaya çalışmak),
21- Akrabayı ziyaret etmek,
22- Emanete hıyanet etmemek,
23- Daima Allahü teâlâdan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek,
24- Allaha ve Resûlüne itaat etmek,
25- Günahdan kaçıp, ibadetlerle meşgul olmak,
26- Müslüman amirlere itaat etmek,
27- Aleme, ibret nazarıyla bakmak,
28- Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek,
29- Dilini, haram fuhuş kelimelerden korumak,
30- Kalbini temiz tutmak,
31- Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak,
32- Harama bakmamak,
33- Herzaman sözüne sadık olmak,
34- Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak,
35- İlim öğrenmek,
36- Tartı ve ölçü aletlerini, hak üzere kullanmak,
37- Allahın azabından emin olmayıp, daima korkmak,
38- Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek,
39- Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek,
40- Nefsinin isteklerine tabi olmamak,
41- Allah rızası için yemek yedirmek,
42- Kifayet miktarı (yetecek kadar) rızk kazanmak için çalısmak,
43- Malının zekatını, mahsülün uşrunu vermek,
44- Adetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak,
45- Kalbini, günahlardan temizlemek,
46- Kibirli olmaktan sakınmak,
47- Baliğ olmamış yetimin malını korumak,
48- Genç oğlanlara yakın olmamak,
49- Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazaya bırakmamak,
50- Zulümle, kimsenin malını yememek,
51- Allahü teâlâya şirk koşmamak,
52- Zinadan kaçınmak,
53- Şarabı ve alkollü içkileri içmemek,
54- Yok yere yemin etmemek.