YENİ KHK İLE İADE EDİLEN VE GÖREVDEN ATILANLAR BELLİ OLDU. GÖZALTI SÜRESI 7 GÜNE İNDİRİLDİ

23 Ocak 2017 Tarihli yani bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 KHK yayınlandı. 683 sayılı KHK ile kamudan 367 kişi ihraç edildi, 124 kamu personeli göreve iade edildi. 23 Ocak 2017 Tarihli 684 sayılı KHK ile de gözaltı süresinde değişiklik yapıldı.

OHAL'de gözaltı süresi düşürüldü ile ilgili görsel sonucu

Bugün tarihli yayınlanan resmi gazete ile OHAL döneminde 30 gün olan gözaltı süresi kısaltıldı. 684 sayılı KHK’nın 10. Maddesinde belirtildiğine göre, gözaltı süresi 7 günü geçemeyecek. Cumhuriyet savcısı gerek görürse yazılı olarak 7 gün daha uzaması için emir verebilecek.

OHAL'de gözaltı süresi düşürüldü ile ilgili görsel sonucu

Geçici madde 1’de belirtildiğine göre ise 23 Ocak 2017 yani bugünden önceki gözaltılarda,  gözaltı süresi 30 gün olarak uygulanmaya devam edeceği belirtiliyor.

"MADDE 10 - 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yedi günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin yedi gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir."

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltına alınan kişiler hakkında gözaltı süresi en çok otuz gün olarak uygulanır.