29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname KHK ile 2 bin 974 kamu personeli ihraç edildi. Sağlık Bakanlığından ihraç edilen 216 sağlık memurunun isim listesi 

29 Nisan 2017 tarihinde mükkerer Resmi Gazete'de 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. 689 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 3 bin 974 kamu personeli ihraç edildi. Yayınlanan ihraç listesinde Sağlık Bakanlığından da ihraç edilen çok sayıda kamu personelinin isim listesi yer alıyor. Sağlık Bakanlığından ihraç edilen memurların isim listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 689 sayılı KHK ile en çok personeli ihraç edilen kurumlardan birisi yine Sağlık Bakanlığı oldu.

MSB, Adalet Bakanlığı, yükseköğretim kurumlarının ardından Sağlık Bakanlığında da çok sayıda ihraç yaşandı. Sağlık Bakanlığında hemşire, doktor, sağlık memuru, tekniker gibi pek çok pozisyondan toplam 216 memur kamu görevinden ihraç edildi.İhraç edilen kamu personeli hakkında, Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde yer alan şu hükümler uygulanacaktır:

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

İŞTE İADE LİSTESİ

 

 

 

İŞTEB İHRAÇ LİSTESİ