AÇIK LİSEDEN ÖRGÜN EĞİTİME NASIL GEÇİLİR?

ŞARTLAR NELER?

HANGİ PUANLA KAÇINCI SINIFA GEÇİLİR?

Açık liseden düz (genel) liseye geçiş, yapabilmenin belirli şartları vardır. Şayet;

1- Örgün eğitimde okuma hakkını yitirmiş ise
a. Örgün eğitimde lise okurken iki defa sınıf tekrarına kalan öğrenci örgün eğitimin dışına çıkar.
b. Örgün eğitimde lise okurken tasdikname ile okuldan uzaklaştırılan öğrenci örgün eğitimin dışına çıkar.

2- Örgün eğitimde öğrenim görmesini engelleyecek bir özrü var ise,

3- Öğrenci 19 yaş ve üstünde ise,

kesinlikle örgün eğitime geçiş ya da nakil yapamaz.

Siz Açık Liseye İlköğretim mezunu olarak kayıt yaptırdığınız için 1. ve 2. maddeye takılmıyorsunuz. Eğer 3. maddeyede takılmıyorsanız Örgün eğitime geçiş yapabilirsiniz.

Gelelim 2. sorunuza;

Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitime devam etmek isteyen bir öğrenci eğer şartları uyupta örgün eğitime kabul edilirse, kredilerine göre hangi sınıftan başlayacaktır.
Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;
a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına,
b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen sınıflara kayıtları yapılır.

Buna göre Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılanlar;

0-47  kredisi olanlar Lise 1. Sınıfa,(9. Sınıf)
48-95 kredisi olanlar Lise 2. Sınıfa,(10. Sınıf)
96-143 kredisi olanlar Lise 3. Sınıfa,(11. Sınıf)
144 ve üzeri kredisi olanlar ise Lise 4. sınıfa (12. Sınıf) kayıt edilirler.

NOT: Daha önce 2 yıl Üst Üste Sınıf Tekrarı Yapanlar Örgün eğitimde okuma hakkını kaybettiklerinden tekrar örgün eğitime geçemezler.