Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretm Fakültesi Dekanlığı Merkez Büro Yöneticiliğinden Açıköğretim öğrencisinin CİMER'e yazdığı 4 yanlış 1 doğru uygulaması ile ilgili başvuruda şu yanıt verildi.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18 Mart 2016 tarihli yazıda Açıköğretim programlarını uygulayan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliği sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar Açıköğretim programı uygulayan bu üç üniversiteye bildirilmiştir denildi. Kaynak: Açıköğretim Fakültesinden AÖF 4 yanlış 1 doğru uygulamasına yanıt

 

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir hükmü hatırlatıldı

Bu nedenle CİMER'e yapılan başvuru ile ilgili olarak hakkında işlem yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır denildi. Bu kapsamda 4 yanlış 1 doğru uygulaması üniversite tarafından maalesef reddedilerek değişmeyeceği belirtildi.