Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konu ile ilgili kararlarına bağlı olarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

ÜNİVERSİTEDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.11.2015 tarih ve 64949 sayılı yazısı kapsamında Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için toplam 2600 kontenjan tahsis edilmiştir.

Bu kontenjanların %75'ine tekabül eden 1950'si Üniversitemiz son sınıf öğrencileri (Akademik dönemi 7. ve 8. yarıyıl olanlar) için, %25'ine tekabül eden 650'si ise üniversitelerin son sınıf öğrencileri (Akademik dönemi 7. ve 8. yarıyıl olanlar)  ile mezun öğrencilere tahsis edilmiştir.

BAŞVURU İŞLEMLERİNİ

OBS'de kullanıcı kaydı olan adaylar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ne giriş yaparak,

 OBS'de kullanıcı kaydı olmayan adaylar ise "OBS hesabınız yok mu? Hemen Kaydolunlinki aracılığı ile kullanıcı adı ve şifresi alıp, OBS'ye giriş yaparak

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Yerleştirme İşlemi;

Halen bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılı başındaki AGNO’larına, mezun olan öğrencilerin ise mezuniyet Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına (AGNO) göre yapılacaktır.

AGNO’larda eşitlik olması halinde öncelikle üniversiteye giriş yılı daha eski olanlara, eşitliğin devam etmesi halinde doğum yılına göre daha büyük olanlara öncelik verilecektir.

Not döküm (transkript) belgelerinde not ortalaması 100’lük sisteme göre olan adayların ortalamaları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.

 BAŞVURU İŞLEMLERİ & KAYIT BAŞVURULARI 

linki ile açılan sayfada yer alan PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU başlığı aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

Programa yerleştirilen adayların kesin kayıtları:

Yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler Pedagojik Formasyon ücretinin ilk taksit tutarını (1000 TL) Türkiye Halk Bankasının tüm şube ve ATM’lerinden yatırmaları halinde kesit kayıt işlemlerini tamamlamış olacaklardır.  

Yerleştirme sonucuna göre ilk taksit tutarını (1000 TL) yatırdıktan sonra kesin kayıt işlemi tamamlanan öğrenciye herhangi bir nedenden dolayı programa devam etmekten vazgeçmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.000 TL olup iki eşit taksit halinde 1.000 TL güz, 1.000 TL bahar dönemi başında ödenecektir.

Ödemeler, güz yarıyılı için kesin kayıt sırasında, Bahar yarıyılı için ise bahar yarıyılı ders kayıtları sırasında yapılacaktır.

Ödemeler, T.C Kimlik Numarası ile,

Türkiye Halk Bankası Şube ve ATM’lerinden yapılacaktır.

Ödemeler için herhangi bir hesap numarası belirtilmeyecektir.

Pedagojik formasyon programı güz dönemi dersleri, Üniversitemiz Açık öğretim Fakültesi tarafından Açık öğretim usul ve esasları kapsamında yürütülecektir.

Bahar dönemi dersleri ise Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından örgün eğitim (yüz yüze) olarak yürütülecektir. Bahar dönemi dersleri örgün eğitim olarak yürütüleceği için derslere devam zorunluluğu (%80) bulunmaktadır.

Programa kesin kayıt yaptıran öğrenciler için bilgilendirme Açık öğretim Fakültesi tarafından http://www.ataaof.edu.tr/ adresinde yer alan internet sayfası aracılığı ile yapılacaktır.

Öğrencilerimiz 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Programı ders içeriklerine http://alms.atauni.edu.tr/ sayfasından ulaşabilirler. 

Öğrencilerimizin sisteme giriş yapabilmesi için gerekli kullanıcı adı ve şifresi Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) kullandıkları bilgiler ile aynıdır.