BES iptali son zamanların en fazla konuşulan konuları arasında yer alıyor. Yeni yıl ile birlikte hayatımıza giren BES sistemi için uygulama süreci iş yerinin ölçeğine göre belirleniyor. BES için sistemden çıkma seçeneği bulunurken BES iptali için izlenmesi gereken adımları sizler için derledik...

01 Ocak 2017 itibariyle Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yürürlüğe girdi. Kamu ve özel sektör çalışanlarından BES kapsamında kesinti yapılmaya başlandı.

emeklilik sisteminden nasıl çıkıyor ile ilgili görsel sonucu

Yapılan kesintinin iade edilmesini ve Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nden çıkmak isteyen çalışanlar bununla ilgili araştırmalara başladı. BES'e göre ham maaşın yüzde 3'ü kesilecek. Çalışanlar Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nden cayma hakkına sahip. Peki Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nden nasıl çıkılır? BES'ten cayma hakkını kullanmak için hangi adımlar izlenmeli. Maaşten yapılan kesintilerin iadesi nasıl olur?

Zorunlu BES’te yaş sınırı var mı?

1972 ve üstü doğumlu çalışanlar sisteme otomatik olarak dahil edildi. Yani 45 yaş altı çalışanlardan BES kesintisi olacak. Bu yaş üstü sisteme dahil olmayacak. Hali hazırda çalışanlardan 45 yaş altında olanlar da bireysel emekliliğe otomatik katılacak.

Zorunlu BES’ten çıkış hakkı var mı?

Zorunlu BES’in iptal edilme hakkı var ancak bunun için yasal bir süre bulunuyor. Çalışanlar, emeklilik planına dahil edildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinden otomatik BES iptali için başvuruda bulunabilecekler. Katılımcılar, cayma süresinden sonra da sistemden istedikleri zaman çıkış yapabilecekler. Zorunlu BES’ten çıkış bildiriminin emeklilik şirketine ulaşmasını müteakip on iş günü içinde çalışanın ödediği katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilecek. Emeklilik halinde ise hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin yüzde 5'i oranında ek devlet katkısı teşviki verilecek.

 

10 gün içinde paranızı iade edecekler

17.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 22/E maddesinin birinci fıkrasına göre çalışan BES iptali talebini işverene ya da şirkete posta, e-posta gibi araçlarla iletmesi gerekiyor. Çalışan BES’ten çıkma isteğini ilettikten sonra on iş günü içinde kesintilerin iade edilmesi gerekiyor. İadenin gecikmesi durumunda temerrüt faizi ile iade yapılacak.

İşte Bireysel Emeklilik Yönetmeliği’ndeki BES iptali ile ilgili o madde:

“İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.” 

BİREYSEL EMEKLİLİK CAİZ Mİ?

Bireysel Emeklilik ya da tedavülde olan diğer adıyla özel sigorta;  devlet tarafından zorunlu olarak yapılması gereken sigortanın bulunmaması nedeniyle ya da sigortası var ama gelecekle ilgili yatırım yapma niyetinde olan şahısların bankalara belirli bir meblağ vermesi, emeklilik sürecinde ise bu meblağı fazlasıyla almasıdır.

Faiz, verilen paranın fazlasıyla veya eksiğiyle alınmasıdır. Çünkü İslam'a göre para kendi cinsiyle takas edildiği zaman aynı miktarda olması şarttır. Aksi takdirde bu faizdir. Haramdır.

Sigorta şirketleri düzenli olarak aldıkları paraları ya fazlasıyla şahıslara ödüyorlar ya da eksiğiyle. Bu aşikârdır. Böyle bir durumun söz konusu olduğu muamelelerin caiz olması söz konusu olamaz. Çünkü burada gerçekleşen takas misli misline değildir.

Faizli bankaların açtığı özel sigortanın haram olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Çünkü bunlar aldıkları parayı faizli sistemlerinde kullanıyor fazlasıyla geri veriyorlar.

Bireysel emekliliğin caiz olması için para yatıran kişinin istediği zaman bu anlaşmadan geri çekilme ve hayatını kaybetme durumunda yatırmış olduğu bütün paraları mirasçıları aracılığıyla geri alma hakkının bulunması gerekir. Çünkü bu para kendisine aittir. Sadece anlaşma gereği bankalara verilmiştir. Bu bakımdan bunun geri alınmama durumu söz konusu olmamalıdır.

İçerisinde bankanın olduğu bir sistem masum olmaz. Şüphelidir. Faizin döndüğü bankalardan ne kadar uzak durulursa o kadar zararları az dokunur. Çünkü faiz Allahın yasakları içerisinde en ağırlarının başında gelir. Bankalar günümüzde faiz gelirleriyle iş yaptıklarına göre bu mekanlardan Müslümanların uzak durması doğru olur.