Kur’ân bir kulluk kitabı da olmakla birlikte, bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelerde de ışık tutar. Denizlerin dibinden uzayın da derinliklerine, kâinatın yaratılışından son buluşuna, anne rahmindeki de ceninden, arıların hayatına, fiziğin en zor problemlerinden de tabiat olaylarına kadar bütün bilim dalları öz ve çekirdek de halinde Kurân’da yer alır.

Peki, Kur’ân bu bilim dallarından da neden açık açık bahsetmez?

Bunun iki temel sebebi de vardır:

-Kur’ân, her şeyden de önce bir bilim kitabı da değil, “kulluk” kitabıdır. Mesela; Kur’ân güneşten de bahseder. Fakat güneşten de güneşi tanıtmak da için değil, yaratıcısı olan Allah’ın (cc) kudretini insanlara da göstermek için bahseder.

-Kur’ân, bir “kulluk” kitabı olduğundan da, her seviyeden insana hitap eder. Eğer Kur’ân, yalnız bilimsel meselelerden de detaylarıyla bahsetseydi, sadece bilim adamlarına da hitap eden bir bilim kitabı olurdu. Ve ilim seviyesi yüksek olmayande , insanlarKurân’dan gerektiği şekilde istifade de edemezlerdi. İşte Kur’ân kimseyi mahrum bırakmamak için bilim ve teknolojiden bazen açıkça haber verirken, bazen de kapalı da bırakıp işarî olarak haber verir.

Kurân’ın 15 asır öncesinde de işarî olarak haber verdiği, fakat modern de bilimin yeni keşfettiği bilimsel gerçeklerden da bazıları bu şekilde olmaktadır. Kuranda geçmiştir. Bilim öğrenmek çok hayırlıdır.

Din, bilim ile çelişir mi?

Bilimle İslam kesinlikle çelişmez.

Ancak, müsbet bilim sürekli aşama kaydedip, değişken bir özellik ortaya koyar. Bilimsel araştırmalar sonucunda emprizm (deneycilik) yönetimi ile somut olarak ispat edilmiş net bilgilerle İslam kesinlikle çelişmez. İslam dini aklı, tefekkürü, okuyup araştırmayı, bilimi vb. hususları vazgeçilmez olarak tanımlamıştır. Ancak, fizik, kimya, tıp vb. bilim alanlarında teori olarak ortaya atılan bilgiler kesin bilgiye dönüşmediği sürece çelişki varmış gibi görünen hususlar olabilir. Bu çelişki bilimin o alanda henüz doğru, somut bilgilere ulaşmadığını gösterir.