Cevat Akşit Hoca, İnsanı belaya götürebilecek 3 hususu anlatmış.

Cevat Akşit Hoca, toplumda yaşanan sorunlara özgün yorumları ve yerinde tespitleri ile günümüzün en önemli hocalarından birisi.

Lafını esirgemeyen ve hakkı söyleyen bir hoca olarak halk tarafından çok seviliyor.

İşte Cevat Akit Hoca'nın yazdıkları:

Belaya sevk eden üç şey

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa buyuruyor;

“Üç şey vardır insanın başını belaya sokar…”

Peki, nedir onlar? Birincisi güzel saçtır buyuruyor Rasulûllah.

Güzel saç, insanın ilgisini çeker ve kötülüklere de götürebilir.

Bunu şimdiki ahval de doğruluyor. Malı, reklam yapacağız diye bir kadının saçını reklam ediyorlar. Böylece insan saçını mal satmaya alet ediyorlar. İşte bu durum bin 400 sene önce hadiste açıklanıyor. Şimdi reklam edilen güzel saçlar ilgiliyi çekiyor. O ilgi ile de insan yanlış yola gidiyor. Duygular tahrik edildiğinde akıl çalışmaz ve insan kötü yola sapabilir. Arapçada saç ile şiirin yazımı aynı olduğu için bunu şiir olarak da alabiliriz. Şimdi şiir ne demek? Şiir kafiyeli, ölçülü, anlamlı, güzel söz demektir.

Şiir o kadar etkilidir ki, güzel yazılmış şiirler hayvanların bile dikkatini çekmiştir. Develeri eskiden ya leyli, ya leyli diye başlayan bir şiirle yürütüyorlardı. Deve bile o çöl yolunda yorgunluğu düşünmeden, susuzluğu düşünmeden o şiirin ahengi ile hızlı gidiyor. Tabii olarak Allah’ı öven, Peygamber Efendimizi öven, Kur’an’ı öven sözler, şiirler insanı iyiliğe sevk eder. Mehter marşı bunlardan biridir mesela.

Peygamber Efendimiz, kâfirleri hicvedecek şiir söyletmiş. Resulûllah, şairi Hassan Bin Sabit Hazretlerine “cevap ver şuna diyerek” kâfirlere şiirle karşılık verdirmiştir. Bu şekilde hayra sevk eden şiirler iyidir. Mesela kaside-i bürde vardır. Peygamber Efendimizi öven bir şiirdir. Böyle şiirler güzeldir ama bir de insanı tahrik eden yanlışa sürükleyen şiirler var. Hadiste bahsedilen güzel yazılmış fakat kötüye götüren şiirlerdir. Kur’an-ı Kerim’de, Şuara Suresi’nin 224. ayetinde şairler palavracıdır deniliyor.

Çünkü şairler ekseriyetle pireyi deve yaparlar. Bu minvalde alırsak insanı kötüye götürecek şiirlere meyletmemek lazımdır.

Peygamber, dikkat edin bu şiirler insanı belaya sokar diyor. Fakat öbür taraftan Allah’a götüren öyle güzel şiirler var ki, mesela Yunus Emre ne güzel söylemiş;
Ecel oku erdi cana, kafle göçtü dur diyeler,
Gafil olan yolda kalır, hazırlığı gör diyeler.
Anmaz idim o sultanı, ne işe gönderdi beni,
Emanet verilen canı, sahibine ver diyeler.
Çün can bedenden çekile, şu elif kamet büküle,
Gözünden gevher döküle, gel merteben sor diyeler.
Şöyle yürürken naz ile, adın deftere yazıla,
Kara yerde ev düzile, gel günahkar gir diyeler.
Kabrin sual eder sana, hani armağının bana,
Armağansız gelen burda, yılan çiyan yer diyeler.
Münafıkın aklı şaşa, Rabbim bilmem diye haşa,
Kabir dar ola kavuşa, Hak buyurdu kır diyeler.
Mümin olan gele dile, cevap vere güle güle,
Cennet’ten huriler gele, kabrin dolu nur diyeler.
Yunus sabret bu mihnete, bir gün eresin rahata,
Yine Hakkın lütfu yete, gel Cennet’e gir diyeler.
Allah şiiri hak yolunda kullananlardan razı olsun.

GÜZEL YÜZ BELAYA SÜRÜKLEYEBİLİR

Hazreti Peygamberin hadiste zikrettiği insanı belaya sürükleyecek bir diğer şey ise güzel yüzdür. Güzel yüz de insanın çok dikkatini çeker. Hele de bu, güzel bir kadın yüzü ise erkeği yanlış yollara sokabilir, zinaya kadar götürebilir.

Dini hassasiyeti zayıf bir adam güzel yüzlü bir kadın gördüğünde dikkatini başka bir şeye veremeyebilir. Onu diğer işlerinden alıkoyabilir. Güzel yüz kalbi çevirir, kendine bağlar. O yüzden Peygamber Efendimiz, güzel yüzün de başa bela olabileceğini ümmetine haber vermiş ve bu konuda dikkatli olmalarını söylemiştir.

GÜZEL SES İNSANI ETKİLER

Hadiste insanı belaya götürebilecek şeylerin üçüncüsü olarak sayılan şey ise sestir. Güzel ses de insanı belaya sürükleyebilir. Ses de insanı etkiler, insanın duygularını coşturabilir. İyi ve kötüyü ayrıt etmemizi sağlayan şey akıldır. Akıl ise bazı duygu yoğunluklarında çalışmaz. Buna dikkat etmek lazım. Kafa çalışmadığı zaman iyiyi kötüyü bilemeyiz ve belaya bulaşabiliriz. O yüzden güzel sese, duygu seline kapılıp aklın örtülmesine izin vermemeliyiz.

Müslüman, Resulûllah’ın tavsiyelerine dikkat etmelidir. Eğer yazacaksan bunlara dikkat et. Dinleyeceksen, bakacaksan, okuyacaksan dikkat et. Allah için olanı tercih et. Sonra bile bile belaya düşme…

Bu hadisi şerif, Hz. Enes’ten nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. Cenab-ı Mevla bizleri razı olduğu şeylere sevk etsin inşallah. Âmin.

Kaynak :Milli Gazete