Bir memleket ahalisi arasında zina açığa çıktığında ve faizcilik ile tefecilik yaygınlaştığında, o millet Allah’ın azabını kendi üzerlerine davet etmiş olur. O azabın kendilerine gelmelerine sebep olurlar. Onun için yaşadığımız şehirde, ardından vatanımızda sonra da dünyada zina ve faizin bitirilmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu tüm Müslümanlara farzdır. Zinayı ve faizi bitirmek, kötülükleri yasaklamak Müslümanların görevidir. Bir Müslüman önce kendi ailesi için sonra sırasıyla mahallesi, şehri, ülkesi ve tüm dünya için huzur aramalıdır. Bizim de Müslümanlar olarak hedefimiz bu olmalı. Ecdadımız, atalarımız hep bunun peşinde koşmuştur. Fatih bu ideal uğruna İstanbul’u fethetmiştir. İstanbul’da adam kayırma ayyuka çıkmış, zina almış başını yürümüş, faiz artık normal görülür olmuş, halk canından bezmiş. Bu durumda azap hak olur. Fatih bu kötü durumu düzeltmek için, İstanbul’a huzur getirmek için fetih hazırlığına başlamış. Ama tüm çalışmasını da Allah rızası için sağlam yapmış. Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nı yapmış, toplar döktürmüş, istihbarat toplatmış, çevre şehirleri fethetmiş. Akıl bunu gerektirir. Bin senelik bir devlet ile uğraşmak kolay mı? Üzerine düşeni yapacaksın. Allah’ın emri ile aklını kullanacaksın. İstanbul’un fethinde dikkat çekmek istediğim nokta şurası: Halk eziliyorsa, zina zirvedeyse, faiz almış başını gitmiş ise o devlet fazla yaşamaz.

MÜSLÜMAN ZİNAYI NORMAL GÖREMEZ
İslam tabii olan dindir. Hükümler gayet açık. Peygamberin öğrettiği usuller ile hareket eder, ilahi sınırları aşmazsanız huzur bulursunuz. Ayrıca şunu da iyi anlamak lazım: Zina dünya tarihinin neredeyse her evresinde vardır. Netice de burası imtihan dünyası. Fakat burada mesele zinanın yaygınlaşması, normal hale gelmesi. Toplum tarafından kötü bir şey olarak görülmemesi. İşte böyle bir durum oluşmuşsa Hazreti Allah gazabımı bekleyin diyor. İşte böyle gayri ahlaki bir rahatlık varsa Allah’ın gazabından korkun. Bu hadis-i şerifi Tebarani ve Beyhaki sahih olarak rivayet etmiştir. Allah onlardan razı olsun.

ALLAH’IN AZABINI GÖRÜN
Allah’ın gazabının geldiği yerleri gezin görün. Geçmişte haddi aşanların başına ne gelmiş gidin de görün. Pompei’de ne olmuş bir görün. Ahlaksızlık yaygınlaşmış taş olmuşlar, yok olmuşlar. Lut kavmi azgınlaşmış ve yok olmuş. O zaman batmamak istiyorsak, eski kavimlerin düştüğü duruma düşmemek istiyorsak zinayı önleyeceğiz. Faizi önleyeceğiz. Elimizden geldiğince bu kötülükleri engellemeye çalışacağız.

KARDEŞİNE LANET OKUYAN HELAK OLUR
Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde, “Bir memlekette şu beş şey yaygınlaştığında mutlaka o insanlar yok olur ve devletleri yıkılır” buyuruyor. Hadisin devamında birinci helak sebebi olarak herkesin birbirine lanet etmesi sayılıyor. Evet, kardeşimizin, yakınımızın hatasını söylemeliyiz ama lanetleşerek ve ağır konuşarak değil. Basit konuşmalarda bile lanet ve bela okumak normalleşmiş ise o insanlar helak olur. Peygamber Efendimiz burada bir bap daha açıyor; “Benim ümmetimin sonuncuları, evvelkilere lanet ederse helak olurlar” buyuruyor. Adam çıkmış Kanuni’nin şu kadar hanımı varmış diyor. Kanuni 70 küsur yaşında cephede öldü. Sen bu rahatlığına rağmen askerden kaçıyorsun, sonra da atana laf ediyorsun. Tamam kimseyi putlaştırmayalım ama eksiği fazlası ile usulünce konuşmak başka oturduğu yerden sövmek başka. İşte Peygamber Efendimiz bunlara dikkat çekiyor. Lanet okumak çok tehlikeli. Şimdi en çok nerede oluyor bu? Partilerde oluyor değil mi? Falan partinin lideri falan partinin liderine lanet ediyor, küfrediyor. Kardeşler böyle olmaz. Siz aynı vatanın evlatlarısınız. Birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz ve bakacaksınız. Ha şunu diyebilirsiniz. Sen bu işi beceremedin ben daha iyi yaparım. Şunları yapmadın ben şu şekilde yaparım diyebilirsin. Ama lanetleşmek helak sebebidir. Üstelik bu insanları da lanetleşmeye sevk eder. Neticede binlerce belki de milyonlarca insan birbirine lanet okur. Buna sebep olanlarda o lanetten payını alır ve helak olur. İslam, konuştuğunu ölçüp biçmeyi gerektirir. İslam’da sözün ağırlığı vardır.

GİDİP FİLMLERİNİ SAPIKLIKLARINI ALIYORUZ
Yine Peygamber Efendimiz, “İki cümleden birisi ‘Allah sizi kahretsin, belanızı versin’ gibi lanetleşmeler olursa helak olursunuz” diyor. Şimdi bunlar bize nereden bulaştı biliyor musunuz? Ben bu kültürün Amerikan filmleri ile meşhur olduğu kanaatindeyim. İlla Amerika’nın bir şeyini örnek alacaksak akademisini örnek alalım. Dev kütüphanelerde binlerce insan sabahlıyor. Bunu gözümle gördüğüm için söylüyorum. Bir hafta evine gitmiyor profesör. İşte ilerleme böyle oluyor. Adam sabah dörtte iş başı yapıyor. Bunu taklit etmiyoruz da gidip filmlerini, sapıklıklarını alıyoruz. Böyle olmaz.

SARHOŞ ADAM DÜŞÜNEMEZ
Hadiste geçen şekliyle bir toplumu helaka götürecek bir sebep de içkinin yaygınlaşmasıdır. Şimdi bu ilahi tehdide hayatın içinden bir örnek vereyim: Bir talebem okulda çocuklara içkinin haram olduğunu söyleyince çocuklar itiraz etmişler. Hocam nasıl olur, ailemizde herkes içki içiyor. İçki yasak olamaz demişler. İşte içki bu şekilde normalleşmiş ise o toplum ve devlet fazla yaşamaz. Şimdi bu Türkî devletlerde çok yaygın. Ruslar Moskova’da yüksek fiyatlara sattığı alkollü içecekleri Türkî devletlere su parasına veriyorlar. Neden? Çünkü içki içen adam düşünemez, çalışamaz, nesli bozulur, ciğerleri bozulur, mukayese gücü kalmaz. Bunu doktorlar ilmi tespitlerle söylüyorlar.

ERKEKLERİN ERKELERLE YETİNMESİ HELAK SEBEBİDİR
Helaka sürükleyecek diğer sebepler olarak ise saf ipek (böcekten yapılan) giymenin ve çalgının yaygınlaşması, erkeklerin erkeklerle yetinmesi sayılıyor. Şimdi bu hastalıklar maalesef var. Saf ipek giyen arttı. Çalgı çalmak ise artık herkes tarafından normal görülüyor. Evde namaz kılacaksın veya yatacaksın komşudan gelen müzik sesi müsaade etmiyor. Bu her şeyden önce insanlığa sığmaz. Yine erkeklerin kadınlarla evlenmemesi de büyük ve yaygınlaşan bir hastalık. Avrupa’da bugün çok yaygın olan bu hastalık maalesef ülkemize de sıçramak üzere. İnşallah bu belaların, musibetlerin farkına varırız. Bunlar Allah’ın kayıtlı, evraklı açık hükümleridir. Allah bizleri helak olanlardan eylemesin. Âmin.