9.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM 2.YAZILI

9.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

 9.SINIF COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

10.SINIF COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

10.SINIF COĞRAFYA 1DÖNEM 2.YAZILI

10.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM 2.YAZILI 

11.SINIF COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI

11.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM 2.YAZILI

12.SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI

12.SINIF COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI 

 

 

 

 

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.

Yukarıdaki şekilde işaretlenen yerlerin adlarını yazınız.

 

 1. ………………………………………………………..(2P)

 

 1. ……………………………………………………….(2P)

 

III. ………………………………………………………(2P)

 

 1. ………………………………………………………(2P)

 

 1. ……………………………………………………….(2P)

 

 

2.

Aşağıdaki soruları şekle göre yanıtlayınız.

 

 1. a) Güneş ışınları nereye dik olarak gelir. (3P)

 

 1. b) Ülkemizde gece ve gündüz süresi nasıldır. (3P)

 

 1. c) Kuzey yarımkürede hangi mevsim yaşanır. (2P)

 

 1. d) Güney yarımkürede gölge boyu nasıldır(     2P)

 

 

 1. Dünyanın günlük hareketi sonucunda oluşan olaylar şunlardır;

 

 1. a) …………………………………………………………………………………(4P)

 

 1. b) …………………………………………………………………………………(3P)

 

 1. c) …………………………………………………………………………………(3P)

 

 

 1. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde dünyanın dönüşünden kaynaklanan çizgisel hızı daha fazladır? Yazınız ve nedenini açıklayınız.
 2. a) Ankara      b) İzmir  c) Samsun           d) Antalya              e) Erzurum (4P)

 

Nedeni: ( 6 P)

 

 

 

5.

Yukarıdaki taralı alanın matematik konumunu yazınız. (10P)

 

 

 

 

6.

Yukarıdaki izohips haritasında I ve II numara ile gösterilen yerlerde hangi yer şekli yer almaktadır.

 

I       :…………………………………………(5P)

 

II      :………………………………………(5P)

 

 1. Renklendirme yöntemi haritalarda hangi amaçlarla yapılmaktadır? Açıklayınız. Renklerin anlamlarını (bilgi yelpazesi.net) yazınız. (10P)

 

Renklendirme Yöntemi:

 

 

 1. Aşağıdaki hesaplamaları yapınız.

 

 1. a) 250Batı meridyeninde yerel saat 11.40 iken , 150 Doğu meridyeninde yerel saat kaçtır?(6P)

 

 1. b) Başlangıç meridyeni ile 400Doğu boylamı arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır? (6P)

 

 1. c) 1/5.000.000 ölçekli bir haritada 12 cm olarak ölçülen iki şehir arası gerçekte kaç km’dir? (6P)

 

 1. d) 1/400.00 ölçekli haritada 5cm2 olan bir yerin gerçek alanı kaç km2’dir? (6P)

 

 1. e) Türkiye’nin en doğusu ile batısı arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır? Hesaplayınız. (6P)

 

Süre: 1 ders saati ( 40 dakika)

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.

 1. Kuzey Kutup Dairesi
 2. Yengeç Dönencesi

III. Ekvator

 1. Oğlak Dönencesi
 2. Güney Kutup dairesi

 

2.

 1. a) Güneş ışınları yengeç dönencesine dik olarak gelmektedir
 2. b) Ülkemizde gece süresi kısa, gündüz süresi uzundur
 3. c) Kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanır
 4. d) Güney yarımkürede gölge boyları uzundur.

 

 1. Dünyanın günlük hareketi sonucu oluşan olaylar;
 2. a) gece ve gündüz oluşur
 3. b) yerel saat farkları meydana gelir
 4. c) günlük sıcaklık farkı oluşur

 

4.

Çizgisel hız Antalya’da daha fazladır.

Nedeni: Çizgisel hız ekvatora yakın yerlerde fazladır. Verilen illerden Antalya ekvatora daha yakın olduğu için çizgisel hızı daha fazladır.

 

 1. 200 Doğu - 400 Doğu 100 Kuzey - 200 Güney

 

 1. I numaralı yerde; Kapalı çukur II numaralı yerde; Akarsu vadisi

 

 1. Renklendirme Yöntemi: Fiziki haritalarda alçak ve yüksek yerleri göstermek amacıyla yapılır. Renklendirme yapılan fiziki haritalarda her bir rengi karşılık geldiği yükseklik basamağı vardır.

1000 m ve yukarısı = Kahverengi

500 - 1000 m        = sarı

0 - 500 m      = Yeşil

Denizler ise mavi renkle gösterilir.

 

8.

 

 1. a) Yanıt: 25 + 15 = 40(meridyen farkı )   40 x 4 = 160 dk ( zaman farkı )= 2 saat 40 dk

Doğuda saat daha ileridir bu nedenle toplama işlemi yapılır. 11.40 + 2.40 6 = 13.80 ( 14.20)

 

 1. b) Yanıt: başlangıç (bilgi yelpazesi.net) meridyeni 00dir. 40 x 4 = 160 dakika

 

 1. c) Yanıt: Ölçek:1/5.000.000 o1 cm = 5.000.000 cm o1 cm = 50 km GU = HU X ÖP   o12 x 50oGU = 600 km

 

 1. d) Yanıt: Ölçek 1 cm = 400.000 cm o 1 cm = 4 km o 1 cm2 = 16km2 GA = HA x ÖP2   05 x 16     o   GA = 80 km2

 

 1. e) Türkiye 260 doğu meridyeni ile 450 doğu meridyeni arasında yer almaktadır. 45 - 26 = 19    o    19 x 4 = 76 dakika

 

COĞRAFYA 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (12)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………..… OKULU 9/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………… NU:….. PUAN:…

 

 1. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (4.5=20 puan)
 2. a) Güneşten gelen zararlı ışınlar atmosferin …………………………. katmanında tutulmaktadır.
 3. b) Hava Durumunu  inceleyen bilim dalına ………………………….. adı verilir.
 4. c) Dünyanın kendine özgü şekline ……………… , yörüngesinin şekline ise …………………….. denir.
 5. d) Dünya üzerinde gece gündüz süresinin eşit olmasına ……………………..  adı verilir.
 6. e) Kuzey yarımkürede  23 Eylül tarihinde ……………………… mevsimi başlar.

 

 1. Aşağıdaki cümleleri doğru (D) ve yanlış (Y) şeklinde değerlendiriniz. (5x1= 5 puan)
 2. a)    Fiziki haritalar üzerinde il, ilçe ve iller gösterilir.              (D)               (Y)
 3. b)    23 Eylül tarihinde her yerde güneş aynı anda doğup batar. (D)                  (Y)
 4. c)    İzohipsler hiçbir zaman çakışmazlar.                             (D)                 (Y)
 5. d)    Ölçeğin paydası büyüdükçe haritanın ölçeği de büyür.         (D)                 (Y)
 6. e)    Atmosferin kalınlığı her yerde aynıdır.                           (D)                 (Y)

 

 1. Aşağıdaki olaylarla ilişkili olduğu zamanı eşleştiriniz? (5x2= 10 puan)

 

 1. Aşağıdaki izohips haritasında I ve II numara ile gösterilen yerlerde hangi yer şekli yer almaktadır.

 

 1. Aşağıda verilen  kavramlarla olayları birbirleriyle eşleştiriniz. (10 P )

 

 1. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 2. İklimin insanlar üzerindeki belli etkileri  şunlardır;

a)………………………………………………………………..(2P)

b)………………………………………………………………. (2P)

 1. c) ……………………………………………………………… (2P)
 2. d) ……………………………………………………………… (2P)

e)……………………………………………………………….( 2P )

 

 1. Dünyanın Yıllık hareketi sonucunda oluşan olaylar şunlardır;
 2. a)    ………………………………………………………………………(3P)
 3. b)    ………………………………………………………………………(2P)
 4. c) ………………………………………………………………………  (2P)

d ………………………………………………………………………   (3P)

 

3.

Yukarıdaki şekilde işaretlenen yerlerin adlarını yazınız.

 1. ………………………………………………………..(2P)
 2. ……………………………………………………….(2P)

III. ………………………………………………………(2P)

 1. ………………………………………………………(2P)
 2. ……………………………………………………….(2P)

 

 1. Meridyenlerin  belli başlı özellikleri şunlardır;
 2. ….……………………………………………… (3P)
 3. ………………………….………………………..(3P)

III.   ……………………….…………………………..(2P)

 1. …………………………………………………….(2P)

 

 1. Belli başlı harita çizim yöntemleri şunlardır;Tarama yönteminin açıklaması şu şekildedir.

I………………………………(2P)

II…………………………………….(2P)

III……………………………(1P)

IV……………………………………..(1P)

 

TaramaYöntemi: ( 4 P)

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM…

10. Sınıf Coğrafya Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

10.SINIF SINIFI COĞRAFYA DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

S.1. Aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu yanda bırakılan boşluklara yazınız. (3*5=15 puan)

(…..)   a. Nevşehir,Ürgüp,Göreme yöresinde oluşan peribacalarının oluşumunda volkan tüfü ve dış kuvvetlerin etkisi olmuştur.

(……) b. Levha sınırlarında deprem görülme olasılığı çoktur.

(……) c. Sularını denize ulaştıran akarsular kapalı havza akarsulardır.

(……) ç. İklim, yer şekilleri,su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerdir.

(……) d. Dünya nüfusun %50 sinden fazlası Asya kıtasındadır.

S.2. Aşağıda boş bırakılan yerleri cümleyi doğru tamamlayacak şekilde doldurunuz. (3*5=15 puan)

 1. Ortalama ömür …………….. ülkelerde uzundur.
 2. Sondaj yapıldığında fışkırarak çıkan su kaynaklarına ……………………… denir.
 3. Savan,,step,çayır, tundra bitkileri ………………………formasyonunu oluşturur.

ç. Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ……………. oluşur.

 1. Granit, gabro, diyorit ………………… kayaçlara örnektir.

S.3. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (3*5=15 puan)

 

 1. Dünya’da sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel ufalanma, nemin ve sıcaklığın fazla olduğu yerlerde ise kimyasal ufalanma meydana gelir.

Buna göre, yukarıda numaralı yerlerden hangisinde fiziksel ufalanma en çok olur?

 1. A) I   B) II       C) III      D) IV        E)V

 

 1. Ürgüp-Göreme çevresindeki peri bacalarının oluşumunda aşağıdaki kayaçlardan hangisi etkili olmuştur?
 2. A) Mermer B) Granit C) Tebeşir             D) Kireç taşı         E) Volkan tüfü

 

 1. Toprağın derinlerdeki kısmının yıl boyunca donmuş olarak kaldığı ve ancak yaz aylarında üst kısmının çözüldüğü bir bölgede ne tür bitki örtüsü görülür?
 2. A) Savan B) Step C) Tayga              D) Tundra             E) Maki

 

ç. Beyin göçünün göç veren ülke için en önemli sonucu nedir?

 1. A) Ülke kalkınmasında faydalı olur.
 2. B) Ülkeye döviz girer.
 3. C) İşsizlik görülür.
 4. D) Ülke, eğitim görmüş insanlarını kaybeder.
 5. E) Ciddi sağlık sorunları yaşanır.

 

 1. Levhaların birbirinden uzaklaşması ya da yaklaşmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
 2. A) Magma içindeki akıntılar
 3. B) Güneşin çekimi
 4. C) Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi
 5. D) Sıcak su kaynakları
 6. E) Yer kabuğunu karalarda kalın olması

 

S.4.Aşağıdaki özellikleri verilen toprak türlerinin adlarını yazınız.(2*5=10 puan)

 1. Drenajın iyi olmadığı alanlarda oluşan topraklar
 2. Yumuşak kireç taşları ve killi depolar üzerinde oluşan topraklardır
 3. Erozyana uğrayan yamaçlarda oluşan taşlı topraklar.

         ç. Bünyesinde demir oksit oranı fazla olan kırmızı topraklar

 1. İğne yapraklı orman sahalarında görülen topraklar

 

S.5. Enleme göre bitki örtüsünün oluşturduğu kuşakları şekil üzerinde gösteriniz. (10 puan)

 

S.6. Nüfus sayımı nedir? (10 puan)

 

S.7. Dünya nüfusundaki başlıca sıçrama dönemlerinden ikici sıçrama dönemini açıklayınız.(10 puan)

  

S.8. Göç nedir? Açıklayınız.(10 puan)

 

S.9. Aşağıdaki nüfus piramidi gelişmişlik düzeyi bakımından hangi ülkeleri yansıtmaktadır.(5 puan)

 

COĞRAFYA DERSİ 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 10/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.

Aşağıda soruları yukarıdaki dünya haritasından yararlanarak yanıtlayınız. (10 puan)

 

 1. a) Haritada gösterilen yerlerden hangilerinde kişi başına düşen tatlı su dağılımı daha azdır?

 

 

 1. b) Haritada gösterilen yerlerden hangilerinde kişi başına düşen tatlı su dağılımı daha  fazladır?

 

 

 

2.

Aşağıdaki soruları yukarıdaki şekillerden yararlanarak yanıtlayınız. (10 puan)

 

 1. a) İki geçirimsiz tabaka arasında biriken suyun sondaj yardımıyla yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan kaynak türüdür:

 

 1. b) Kırıklı yapıların bulunduğu alanlarda oluşan kaynak türüdür:

 

 1. c) Vadi yamaçlarında (bilgi yelpazesi.net) oluşan kaynak türüdür:

 

 1. d) Kaynak suları yıl boyunca sıcaktır:

 

 

 1. Aşağıda verilen taşların türünü tam olarak yazınız. (10 puan)

 

 1. a) Linyit :

 

 1. b) Şist :

 

 1. c) Jips:

 

 1. d) Kumtaşı:

 

 1. e) Obsidiyen:

 

 

 1. Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız. (10 puan)

 

 1. a)  Tabloda gösterilen yerlerin hangisinde kimyasal çözülme diğerlerinden daha fazladır.

 

 1. b) Tabloda gösterilen yerlerin hangisinde mekanik çözülme diğerlerinden daha fazladır?

 

 

 

 1.   Bitki Formasyonlarından ot formasyonuna ait özellikleri yazınız ve nelerden meydana geldiklerini yazınız. (10 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Toprak horizonlarını gösteren şekli çiziniz ve kısaca açıklayınız. (10 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki tabloyu uygun ifadelerle doldurunuz. (10 puan)

 

 1. Aşağıda yazılan göl çeşitlerinin nasıl oluştuklarını kısaca açıklayınız. (10 puan)

 

 1. a) Volkanik Göller:

 

 

 

 

 

 1. b)  Karstik göller:

 

 

 

 

 1. c) Tektonik göller:

 

 

 

 

 1. d) Heyelan set gölü:

 

 

 

 

 

 1. Aşağıda verilen bulmacayı yanıtlayınız. (20 puan)

 

 1. Toprak kesitinde yüzeyden derine doğru birbirinden farklı özellikler gösteren katmanlar.

 

 1. Çalı formasyonunda yer alan ağaççık topluluklarından biri.

 

 1. Ekvatoral ikimin görüldüğü bölgelerde yaygın olan toprak türüdür

 

 1. Dünyadaki suların %97’si …………….. sulardan meydana gelmektedir.

 

 1. Dalga ve akıntıların (bilgi yelpazesi.net) etkisi ile oluşan set gölü.

 

 1. Etkin volkanların çevresinde görülen kaynak türü

 

 1. Sıcak ve nemli iklim alanlarında …………….. yapraklı ormanlar yaygındır.

 

 1. İçinde yer altı suyu barındıran tabaka

 

 1. Çok uzun yol kat eden akarsular birden fazla kaynakla beslenmektedir. Bu tür akarsulara ……………….. rejimli akarsular denir.

 

 1. Hangi kayaların yapısında fosiller bulunmaktadır

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 1. a) I ve IV                   b) II ve III

 

 1. a) II                            b) III                                   c) I                                        d) III

 

3.

 1. a) Linyit: Organik tortul                              b) Şist: Başkalaşım kayası (metamorfik)
 2. c) Jips: Kimyasal tortul                             d)  Kumtaşı: Mekanik tortul
 3. e) Obsidiyen: Volkan camı

 

 1. a) III (kimyasal çözülme fazla)             b) IV (mekanik çözülme fazla)

 

 1. Ot formasyonu: iklim, toprak ve yer şekilleri gibi etkenlerin ağaç yetişmesine imkan tanımadığı yerlerde ve belirli zamanlarda yapan yağışa ve tamamı toprağın derinliklerine sızmayan suya bağlı olarak yetişen ot cinsinden bitkilerin oluşturduğu topraktır. Ot formasyonunu oluşturan topluluklar;
 2. a) Savan
 3. b) Step (Bozkır)
 4. c) Çayır
 5. d) Tundra

 

6.

7.

 

8.

 1. a) Volkanik Göller:  Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birikmesi ile oluşmaktadır. Faaliyetine ara vermiş volkanların baca ağzında oluşmaktadır.

 

 1. b) Karstik göller: Kolay eriyebilen  (Kireç taşı, alçı taşı ve kaya tuzu gibi) karstik arazilerde suların polye ve obruk gibi erime çukurları içinde suların birikmesi ile oluşmaktadır.

 

 1. c) Tektonik göl: yerkabuğu hareketleri sırasında sonucunda çöken alanlarda oluşan çukurluklarda biriken su kütlelerinin oluşturduğu (bilgi yelpazesi.net) göllerdir.

 

 1. d) Heyelan set gölü: heyelan sırasında sürüklenen malzemelerin bir çukurluğun önünü kapatması sonucunda meydana gelen göllerdir.

 

 

9.

 1. HORİZON              2. MAKİ                  3. LATERİT                  4. TUZLU                    5. LAGÜN
 2. GAYZER                7. YAYVAN            8. AKİFER                    9. KARMA                  10. TORTUL

 

COĞRAFYA 10. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (11)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………..… OKULU 10/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:……………… NU:….. PUAN:…

 

S.1. Aşağıda verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu yanda bırakılan boşluklara yazınız. (3*5=15 puan)

(…..)   a. Nevşehir,Ürgüp,Göreme yöresinde oluşan peribacalarının oluşumunda volkan tüfü ve dış kuvvetlerin etkisi olmuştur.

(……) b. Levha sınırlarında deprem görülme olasılığı çoktur.

(……) c. Sularını denize ulaştıran akarsular kapalı havza akarsulardır.

(……) ç. İklim, yer şekilleri,su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerdir.

(……) d. Dünya  nüfusun %50 sinden fazlası Asya kıtasındadır.

 

S.2. Aşağıda boş bırakılan yerleri cümleyi doğru tamamlayacak şekilde doldurunuz. (3*5=15 puan)

 1. Ortalama ömür  …………….. ülkelerde uzundur.
 2. Sondaj yapıldığında fışkırarak çıkan su kaynaklarına ……………………… denir.
 3. Savan,,step,çayır, tundra bitkileri ……………………… formasyonunu oluşturur.

ç. Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle …………….  oluşur.

 1. Granit, gabro, diyorit ………………… kayaçlara örnektir.

 

S.3. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (3*5=15 puan)

 1. Dünya’da sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel ufalanma, nemin ve sıcaklığın fazla olduğu yerlerde ise kimyasal ufalanma meydana gelir.

Buna göre, yukarıda numaralı yerlerden hangisinde fiziksel ufalanma en çok olur?

 1. A) I            B) II        C) III      D) IV        E)V

 

 1. Ürgüp-Göreme çevresindeki peri bacalarının oluşumunda aşağıdaki kayaçlardan hangisi etkili olmuştur?
 2. A) Mermer            B) Granit               C) Tebeşir
 3. D) Kireç taşı         E) Volkan tüfü

 

 1. Toprağın derinlerdeki kısmının yıl boyunca donmuş olarak kaldığı ve ancak yaz aylarında üst kısmının çözüldüğü bir bölgede ne tür bitki örtüsü görülür?
 2. A) Savan              B) Step                  C) Tayga
 3. D) Tundra             E) Maki

 

ç.  Beyin göçünün göç veren ülke için en önemli sonucu nedir?

 1. A) Ülke kalkınmasında faydalı olur.
 2. B) Ülkeye döviz girer.
 3. C) İşsizlik görülür.
 4. D) Ülke, eğitim görmüş insanlarını kaybeder.
 5. E) Ciddi sağlık sorunları yaşanır.

 

 1. Levhaların birbirinden uzaklaşması ya da yaklaşmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
 2. A) Magma içindeki akıntılar
 3. B) Güneşin çekimi
 4. C) Dünyanın Güneş etrafındaki hareketi
 5. D) Sıcak su kaynakları
 6. E) Yer kabuğunu karalarda kalın olması

 

S.4.Aşağıdaki özellikleri verilen toprak türlerinin adlarını yazınız.(2*5=10 puan)

 1. Drenajın iyi (bilgi yelpazesi. com) olmadığı alanlarda oluşan topraklar
 2. Yumuşak kireç taşları ve killi depolar üzerinde oluşan topraklardır
 3. Erozyana uğrayan yamaçlarda oluşan taşlı topraklar.

ç. Bünyesinde demir oksit oranı fazla olan kırmızı topraklar

 1. İğne yapraklı orman sahalarında görülen topraklar

 

S.5. Enleme göre bitki örtüsünün oluşturduğu kuşakları şekil üzerinde gösteriniz. (10 puan)

 

S.6. Nüfus sayımı nedir? (10 puan)

 

S.7. Dünya nüfusundaki başlıca sıçrama dönemlerinden ikici sıçrama dönemini açıklayınız.(10 puan)

 

S.8. Göç nedir? Açıklayınız.(10 puan)

 

S.9. Aşağıdaki nüfus piramidi gelişmişlik düzeyi bakımından hangi ülkeleri yansıtmaktadır. (5 puan)

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (5) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ.

 

1) İnsanların yaşayabilmesi ve geçinebilmesi için yaptıkları etkinlikler bütününe …………… denir.

 

2) Teknik faaliyetlerin yeryüzüne dağılışı ve imalatın çevre koşullarına uygun olarak yapılmasını inceleyen bilim dalına …………… denir.

 

3) Ekonomik faaliyetler …………… , dağıtım ve …………… olmak üzere üç gruba ayrılır.

 

4) İnsan müdahalesi olmaksızın doğada çeşitli şartlara bağlı olarak oluşan zenginliklere …………… …………… denir.

 

5) Nüfus miktarı arttıkça ve insanların temel ihtiyaçları değişip çeşitlendikçe …………… miktarı da artar.

 

6) İlk şehirler kuruluş amaçları dolayısıyla …………… alanda çevrelerini etkilemişlerdir.

 

7) Yeryüzündeki modern anlamda şehirleşme hareketleri …………… …………… ile birlikte başlamıştır.

 

8) Şam, öteden beri önemli bir …………… merkezi olma özelliğini günümüzde de korumaktadır.

 

9) Bitkilerin gür veya cılız topluluklar halinde uzanmasında belirleyici olan iklim elemanlarından biri ……………’tır.

 

10) Bir ekosistemin …………… temel bileşeni vardır.

 

 

AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARINA D, YANLIŞ OLANLARIN YANINA Y HARFİNİ YAZINIZ.

 

{   } 11) Tarım, hayvancılık ve ormancılık gibi faaliyetler birincil ekonomik faaliyet olarak adlandırılır.

 

{   } 12) ABD, Kanada, Rusya gibi ülkeler hammadde kaynakları bakımından fakir, sermaye ve teknolojik imkânlar bakımından ise geniş imkânlara sahiptir.

 

{   } 13) Tüketimin artması (bilgi yelpazesi.net) bir ürünün üretiminin artmasına neden olur.

 

{   } 14) Jeotermal enerji belirli şartlarda kendini yenileyebilen doğal kaynaklardandır.

 

{   } 15) Üretim talep durumuna göre zamanla artar veya azalır.

 

{   } 16) Doğal kaynakları yetersiz olan ülkeler ekonomik anlamda gelişme gösteremezler.

 

{   } 17) Eğitim seviyesinin yükselmesi tüketicilerin daha bilinçli hareket etmesini sağlamıştır.

 

{   } 18) İklimin sanayi faaliyetleri üzerindeki etkisi tarımsal faaliyetlerde olduğu kadar belirleyicidir.

 

{   } 19) Bir bölgede sanayi tesisi kurabilmek için enerji ve hammaddenin bol olması yeterlidir.

 

{   } 20) Günümüzde en az nüfuslanmış kıta Kuzey Amerika’dır.

 

 

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ. (21)

Yukarıda verilen şehirlerin yer şekilleri, ekonomik faaliyetlerinin çeşitliliği ve niteliği gibi özellikleri dikkate alınırsa hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır?

 1. A) Zonguldak
 2. B) Kastamonu
 3. C) Manisa
 4. D) Adana
 5. E) Eskişehir

 

22)

Yukarıda dünya haritası üzerinde gösterilen şehirlerden hangisinin gelişmesinde farklı bir fonksiyon etkili olmuştur?

 1. A) Washington
 2. B) Londra
 3. C) Riyad
 4. D) Moskova
 5. E) Sidney

 

23)

 

Yukarıda işaretli bölgelerden hangisinde bulunan şehirlerin etki alanı diğerlerine göre daha dardır?

 1. A) 1
 2. B) 2
 3. C) 3
 4. D) 4
 5. E) 5

 

24) Yüksek enlemlerde yer alan Kanada’da yetişen iğne yapraklı orman ağaçlarına Ekvator’a  bölgelerde de rastlanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) İklim koşullarında görülen değişme
 2. B) Yükselti
 3. C) Nemlilik ve denizellik
 4. D) Sıcak okyanus akıntıları
 5. E) Toprak özelliklerinin benzerlik göstermesi

 

25) Ülkemizde doğal yetişmesi  mümkün olmayan bazı bitki türleri bulunmaktadır.

Bu bitkilerin günümüzde de ülkemizde yayılış göstermesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

 1. A) iklim değişmelerinin
 2. B) Kıyılarının kaydığının
 3. C) Jeolojik yapının sürekli değişme içinde olduğunun
 4. D) Ülkemizde denizellik etkisinin arttığının
 5. E) Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olduğunun

 

26) Avustralya kıtasında doğal ortamında yaşayan bazı canlı türlerine dünyanın hiçbir yerinde rastlanılmamaktadır.

Bu durum Avustralya’nın hangi özelliği ile alakalıdır?

 1. A) Avustralya’nın enlem ve boylam özellikleri
 2. B) Dünyanın en küçük kıtası olması
 3. C) Etrafının geniş deniz ve okyanuslarla çevrili olması
 4. D) Avustralya kıtasının diğer kıtalara göre daha az nüfuslanması
 5. E) Kıtanın tamamının güney yarım kürede yer alması

 

27) Aşağıdakilerden hangisi akarsular üzerine kurulan barajlardan faydalanma yollarından biri değildir?

 1. A) Taşkınlardan korunma
 2. B) Elektrik üretme
 3. C) Sulama ve kullanma suyu sağlama
 4. D) Turizm ve ulaşım faaliyetlerinde
 5. E) Erozyonu önleme çabalarında

 

28) Dünyada şehirli nüfusun artmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?

 1. A) Tarım alanlarının erozyon sonucunda azalması
 2. B) Yağış miktarında görülen azalmalar
 3. C) Deprem, heyelan gibi doğal afetler
 4. D) 1700’lü yıllarda başlayan sanayileşme
 5. E) Kırsal alanların güvenliğinin sağlanmasındaki zorluklar

 

29) Kıtalara göre büyük şehirlerin dağılışına bakıldığında Asya kıtasında büyük şehirlerin fazla olduğu görülür.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Nüfusun ve sanayileşme hızının fazla oluşu
 2. B) Asya kıtasının alan bakımından geniş olması
 3. C) Asya kıtasının büyük bir kısmının Kuzey yarımkürede bulunması
 4. D) İklim çeşitliliğinin (bilgi yelpazesi.net) fazla olması
 5. E) Tarımsal üretim ve tüketimin fazla olması

 

30) “………  ekonomik gelişmenin motor gücüdür.” diyen bir noktalı yere hangisini getirirse uygun olur?

 1. A) Tarım
 2. B) Sermaye
 3. C) Teknoloji
 4. D) Sanayi
 5. E) Hayvancılık

 

Başarılar Dilerim…

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1) EKONOMİ

2) TEKNOCOĞRAFYA

3) ÜRETİM-TÜKETİM

4) DOĞAL KAYNAK

5) TÜKETİM

6) TARIMSAL

7) SANAYİ DEVRİMİ

8) TİCARET

9) YAĞIŞ

10) DÖRT

 

11) D

12) Y

13) D

14) D

15) D

16) Y

17) D

18) Y

19) Y

20) Y

21) B

22) E

23) E

24) B

25) A

26) C

27) E

28) D

29) A

30) D

 

Başarılar Dilerim…

 

 

COĞRAFYA DERSİ 11. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (2) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

 1. Aşağıdaki grafiklerde Afganistan’ın 2000 yılındaki nüfusunun kadın erkek dağılımı ile 2020 ve 2040 yılındaki tahmini nüfus değişimi gösterilmiştir. (Male: Erkek, Female: Kadın).

Bu nüfus piramitlerine göre Afganistan’ın nasıl bir politika izlemesi gerekmektedir. Nedenini kısaca açıklayınız. (10 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Biyolojik çeşitlilik ile aşağıda yazılan unsurlar arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız. (10 puan)

 

 1. a) Çevrenin Kirlenmesi:

 

 

 

 

 

 

 

 1. a)    Yapılaşma:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki kavramları nüfus artış hızının yüksek olduğu bir ülkeyi düşünerek yanıtlayınız. (15 puan)

 

 1. a) Aile planlaması:

 

 

 

 

 

 1. b) Genç nüfus oranı:

 

 

 

 

 

 

 1. c) Kalifiye eleman:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki tablodan yararlanarak yanıtlayınız. (10 puan)

 

 1. a)  Aktif nüfus ile aktif olmayan nüfus arasındaki farkın en az ve en fazla olduğu yıllar:

 

 

 1. b) Aktif nüfusun (bilgi yelpazesi.net) azalması ülkeyi nasıl etkiler:

 

 

 

 

 

 

 1. Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun oluşturmaz? (10 puan)
 2. a) Türkiye                   b) Suriye                 c) Meksika
 3. d) Almanya                 e) Çin

 

 1.   Su biyomlarında olan canlılar denizlerde daha çok nerede yaşamaktadırlar? (10 puan)
 2. a) Hemen deniz kıyısında                        b) denizin en derin yerlerinde
 3. c) suyun soğuk olduğu yerlerde             d) tuzluluğun az olduğu yerlerde
 4. e) ilk 200 metrelik derinlikte

 

 1.  Üretimi etkileyen beşeri faktörlerden aşağıda verilenleri kısaca açıklayınız. (10 puan)

 

 1. a) Sermaye birikimi:

 

 

 

 

 

 

 1. b) Teknolojik gelişme:

 

 

 

 

 

 

 

8.

Hangi grafik doğum oranının az olduğu bir ülkeyi göstermektedir. Yazınız ve grafikten nasıl bulduğunuzu açıklayınız. (10 puan)

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki verilen şehirlerin gelişmesinde etkili olan faktörleri yazınız. (15 puan)

 

 1. a) Mekke:

 

 1. b) Hamburg:

 

 1. c) Bayburt:

 

 1. d) Şam:

 

 1. e) Tokyo:

 

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.

 1. a) Çevrenin kirlenmesi: Biyolojik çeşitliliği tehdit eden bir unsurdur. Çevre kirliliği arttıkça canlıların yaşaması zorlaşacaktır. Canlıların yaşaması için gerekli ortam azalır. Özellikle suların kirlenmesi ve havanın kirlenmesi zaman içerisinde canlıların azalmasına hatta yok olmasına neden olacaktır.

 

 1. b) Yapılaşma: İnsanların bir yerde yerleşmeye başlaması orada yaşayan tüm canlıları olumsuz anlamda etkiler. Çünkü doğal ortam da evler, binalar , fabrikalar …..vb şeylerin yapılması doğal ortamı canlıların terk etmesine neden olur. Yapılaşma sonucunda ya canlılar yeni ortama uyum sağlar ya da nesli tükenir.

 

 1. Nüfus piramitleri incelendiğinde şu önemli özellik ortaya çıkmaktadır. Afganistan’da yıllara göre çocuk ve genç nüfus miktarında artışlar yaşanmaktadır. Yaşlı nüfusta azalmaktadır. Bu nedenle burada uygulanması gereken öncelikli politika nüfusun azalması yönünde bir çalışma yapılmasıdır. Nüfus artış hızının azaltılması içinde aile planlamasının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

 

3.

 1. a) Aile planlaması: Nüfus artış hızının yüksek olduğu bir ülkede aile planlamasının mutlaka yapılması gerekir. Çünkü nüfusu kontrol altına alınması ülkenin gelişmişlik seviyesini olumlu yönde etkiler. İnsanların çok çocuk sahibi olmamaları yönünde uygulama teşvik edilmelidir

 

 1. b)    Genç nüfus oranı: bu tür ülkelerde genç nüfusun fazla olması hem iyi hem de kötü yönde ülkeyi etkiler. İyi yönde etkiler tüketici nüfusun (bilgi yelpazesi.net) fazla olması ülkede üretimi olumlu yönde etkiler. Ayrıca genç nüfus fazla olduğu için yeni ekonomik yatırımlar için hazır işgücü teminini kolaylaştırır.

 

 1. c)    Kalifiye eleman: genel olarak nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde yetişmiş insan gücü ihtiyacı fazladır. Bu nedenle eğitim yatırımlarının artması gerekir. Ayrıca yetişmiş olan elemanları da mutlaka ülke içinde değerlendirmek gerekir.

 

4.

 1. a) Aktif nüfus ile aktif olmayan nüfus arasındaki farkın en az olduğu yıl 1990 en fazla olduğu yıl ise 1955 yılıdır.

 

 1. b) Aktif nüfusun azalması:  Aktif nüfus çalışan nüfus anlamına gelmektedir. Bir ülkede aktif nüfusun azalması o ülkede çalışan insan sayısının azalmasına neden olur. Bu durumda ülkeyi ekonomik anlamda etkiler. Ekonomik açıdan daha geri bir duruma gelmesine neden olur.

 

 1. yanıt  “ D “ olacak.

 

 1. Yanıt “ E “ olacak

 

7.

 1. a) Sermaye birikimi: Sermaye birikiminin fazla olması o ülkede üretimi olumlu yönde etkiler. Sermaye fazla olduğu için her türlü üretimi yapmak için kolaylık sağlar. Rahatlıkla yatırım yapılabilir.

 

 1. b) Teknolojik gelişme: ülkenin teknolojik anlamda gelişmiş olması o ülkede her türlü üretim için kolaylık sağlar. Teknoloji ne kadar gelişirse üretim de o kadar artar. Teknolojinin iyi olması üretimde maliyetinde azalmasına neden olur.

 

 1. I numaralı grafik doğum oranının az olduğu ülkeyi göstermektedir. Bu tür grafiklerde taban bölümünde daralmanın görülmesi o ülkede doğumun az olduğunu yani genç nüfusun az olduğunun göstermektedir.

 

9.

 1. a) Mekke: DİN
 2. b) Hamburg: LiMAN
 3. c) Bayburt: TARIM
 4. d) Şam: ULAŞIM
 5. e)  Tokyo: SANAYİ

 

COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (6) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ.

 

1) Doğal özellikleri ile beşeri ve ekonomik özellikleri bakımından benzerlik gösteren alanlara ……………… denir.

 

2) Nüfus ve yerleşme coğrafi bölgeleri oluşturan …………… faktörlerdir.

 

3) Karadeniz Bölgesinin en yüksek bölümü …………… Karadeniz bölümüdür.

 

4) …………… Bölgesinin hem Karadeniz’e hem de Ege Denizine kıyısı vardır.

 

5) Ülkemizde seracılık en fazla …………… bölgesinde yapılır.

 

6) Türkiye’de maden çeşitliliği ve rezervi bakımından en zengin bölge ……… …………… bölgesidir.

 

7) …………… Bölgesi Türkiye linyit çıkarımında ilk sırada yer alır.

 

8) Karadeniz Bölgesinin tek doğal limanı …………… limanıdır.

 

9) Başkentimiz Ankara …… …………… bölü