Yeni bir araştırmada elektronik sigaraların akciğer savunmasına kendine has zarar verdiği ve klasik sigaralara alternatif olamayacağı gösterildi.

North Carolina Üniversitesi’ nde Mehmet Kesimer ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen araştırma American Journal of Respiratory Critical Care Medicine’ de yayınlandı.

Araştırma için 15 elektronik sigara, 14 klasik sigara içen ve 15 hiç sigara içmeyen kişiden indüklenmiş balgam örnekleri incelendi:

BİR: Elektronik sigara içenlerde aldehit-detoksifikasyonu ve sigara içmeyle ilişkili thioredoxin (TXN)  gibi oksidatif stres proteinleri sigara içmeyenlere göre yüksekti.

İKİ: KOAH ile ilişkili kalıtsal savunma proteinleri olan elastaz ve matriks metaloproteinaz-9 seviyeleri artmış bulundu.

ÜÇ: Elektronik sigara içenlerde nötrofil sayısında bir artış olmadan nötrofil granülosit ve NET- proteinleri (miyeloperoksidaz, azurosidin, protein arginin deaminaz 4) anlamlı artış tespit edildi.

DÖRT: Elektronik sigara ve klasik sigara içenlerde hava yolları mukusundaki MUC5AC konsantrasyonları fazla idi.

Bu proteinler akciğer hastalıklarında savunma mekanizmalarının aktive olduğunun belirteçleridir.

Araştırmacılar bu sonuçları, elektronik sigaranın hava yolları salgılarındaki kalıtsal savunma proteinlerinin profilini değiştirdiği, bu değişikliklerin hem klasik sigara içenlerdekine benzer ve hem de elektronik sigaraya has olduğu sözleriyle yorumluyorlar ve diyorlar ki: Elektronik sigara klasik sigaraya sağlıklı bir alternatif olamaz.

Gelelim neticeye

Sigaranın iyisi kötüsü, masumu zalimi olmaz.

Sigara sigaradır, hepsi birdir, hepsi birbirinden kötüdür.

Kaynak: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201708-1590OC