5.sınıf din 1.dönem 2.yazılı

5.sınıf din dersi 1.dönem 2.yazılı

6.sınıf din 1.dönem 2.yazılı

7.sınıf din dersi 1.dönem 2.yazılı 

 

devamı eklenecek..

 

 

 

 

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (9)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..………..… OKULU 5/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:….. PUAN:….

 

1.

Şemadaki ‘?’ yerine hangisi getirilmelidir?

A-Farz       B- Vacip    C- Sünnet     D- Mekruh

 

 1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ibadetin tanımı en kapsamlı şekilde verilmiştir?

A- İbadet, Allah’ın yasaklarından kaçınmaktır.

B- İbadet,Allah rızası için yapılan her türlü iş ve eylemdir.

C- İbadet, Allah’ın emirlerini yerine getirmektir.

D- İbadet,belirli zamanlarda yapılan uygulamalardır.

 

 1. ‘Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed’ duasının anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A-Peygambere çok salat ederiz.

B-Rabbim yüreğime genişlik ver.işimi kolaylaştır.

C-Rabbimiz! Bizi hz.Muhammed’e ümmet eyle.

D-Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun ehli beytine rahmet et!

 

 1. I.İhtiyacı olan bir hastaya kan vermek

II.Arkadaşımızın hatasını yüzüne vurmak

III. İnsanlara güler yüz göstermek

 1. Aç olan bir hayvanı beslemek

Yukarıdakilerden hangileri Salih amel kapsamında değerlendirilemez?

A- Yalnız II                B- Yalnız  I

C- I ve IV                   D- III ve IV

 

 1. …….dünyanın dört bir yanından gelen insanların aynı giyisler içinde beraberce ibadet etmeleridir.

İnsanlar dil,renk ve ırk ayrımı gözetmeden biribirleriyle kaynaşırlar.Aralarında sevgi,dostluk, saygı ve barış duyguları gelişir.

Paragrafta sayılan kazanımlar dikkate alındığında noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

A-Namaz                  B-Oruç                C-Zekat                    D-Hac

 

 1. Peygamberimizin çocuklarından hangisi Hz.Hatice’den dünyaya gelmemiştir?

A- İbrahim              B-Fatıma             C-Abdullah                D-Zeynep

 

 1. ‘Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır,üzüntüler paylaşıldıkça azalır’ düşüncesini savunan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa kendisi ile çelişir?

A-Komşusunun düğün törenine katılırsa

B- Sınavdan yüksek not alan arkadaşını kıskanırsa

C- Hastanede tedavi gören teyzesini ziyaret ederse

D- Yarışmada birinci olan arkadaşını kutlarsa

 

 1. Peygamberimizin yetişmesinde emeği olan iki kişi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A- Hz. Hatice- Hz. Ebu Bekir

B- Hz. Ayşe –Hz. Osman

C- Ebu Talip- Abdulmuttalip

D- Hz. Zeyd- Hz. Ömer

 

9.

Yukarıdaki görselde caminin bir bölümü verilmiştir. Bu bölümde ne yapılır?

A-Abdest alınır                B- Hutbe okunur

C- Namaz kılınır              D- Ezan okunur

 

10.

Yukarıdaki görselde yer alan imamın namaz kıldırdığı bölümün adı nedir?

A- Mihrap                         B- Minber

C- Vaaz kürsüsü            D- Minare

 

 1. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi belirli ölçüde maddi imkanı olanlar için farz kılınmıştır?

A- Oruç ve kurban                     B- Zekat ve dua

C- Hac ve zekat                          D- Namaz ve oruç

 

12.Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz değildir?

A- Hacca gitmek                         B- teravih namazı kılmak

C- Ramazan orucu tutmak       D- Zekat vermek

 

 1. I.Akıllı olmak II.Ergenlik çağına girmiş olmak III.Zengin olmak IV. Sağlıklı olmak

Yukarıdakilerin hangileri orucun farz olması için gerekli şartlar arasında yer alır?

A- I. II. IV                                      B-  I. II. III

C- II. III                                          D- I. II. III. IV

 

 1. ‘Bana dua edin ,duanıza karşılık vereyim..’(Mü’min suresi 60. ayet) ayeti ile ilgili varılan yargılardan hangisi yanlıştır?

A- Dua Allah’a yapılır

B- Dua için zaman önemlidir

C- Allah dua etmemizi istemiştir

D- Allah duaları karşılıksız bırakmaz

 

 1. Peygamber efendimizin aile yaşantısı ile aşağıdakilerden hangisi birlikte düşünülemez?

A- Tasarruf            B- İsraf          C- Cömertlik            D-Tutumluluk

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y işareti koyunuz.(10 puan)

(   ) Peygamberimiz bir sıkıntısı olduğunda önce ailesi ile paylaşırdı

(   ) Aynı anda ve aynı mekanda sayı olarak en fazla müslümanın katıldığı ibadet zekattır

(   ) Dua (bilgi yelpazesi. com) insana manevi güç katar.

(   ) İnsan sadece dünya için dua etmelidir.

(   ) İslam dünyasında , Mescit, Camii’ye göre  anlam bakımın daha genel bir kavramdır.

(   ) İnsanın çalışıp para kazanarak kendi ihtiyaçlarını karşılaması ibadettir.

(   ) Zekat insanların birbirlerine karşı kötü duygular beslemelerini sağlar.

(   ) Peygamberimiz sıkıntılı zamanlarda sabrı tavsiye ederdi.

(   ) Peygamberimizin ailesi öksüz ve yetimleri korurdu.

(   ) Zekat, zengin ve fakir arasındaki ayrımı arttırır.

 

 1. Aşağıdaki Rabbena duası ve anlamındaki  boşlukları tamamlayınız.(15 puan)

Rabbena……………. fiddünya …………… ve ……………………. Haseneten ve ………… azaben ……….

Anlamı: Ey Rabbimiz! Bize ……………. iyilik ver…………….de …………….. ver. Bizi ……………..  azabından koru.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (14)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..………..… OKULU 4/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:….. PUAN:….

 

A-   Aşağıdakilerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.(15 x 2 = 30 Puan)

 

 1. (…….) Peygamberimizin adı Hz. Muhammed(s.a.v.)'dir.
 2. (…….) Dinimize göre, insanlar temiz olmalıdır.
 3. (…….) Sağlığımızı korumanın en önemli yolu temizliktir.
 4. (…….) Beden temizliğimizin içinde ağız ve diş temizliğimiz de vardır.
 5. (…….) Allahın, her şeyi işittiğini ve gördüğünü bilmek bizi bazı kötü davranışlardan uzaklaştırır.
 6. (…….) Peygamberimiz(s.a.v.)’in annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’tır.
 7. (…….) Hz. Muhammed(s.a.v.) doğmadan önce babası vefat etmiştir.
 8. (…….) Dinimize göre yemekten önce ve sonra elleri yıkamak sevaptır.
 9. (…….) Güzel ahlaklı insanlar kibar ve nazik konuşurlar, arkadaşlarına küfür etmezler.
 10. (…….) Kalbi temiz olan insanlar yalan söyler hırsızlık yapar.
 11. (…….) Hz. Muhammed(s.a.v.) 25 yaşındayken Hz. Aişe ile evlenmiştir.
 12. (…….) Peygamberimiz(s.a.v.)‘in mesleği demirciliktir.
 13. (…….) Hz. Muhammed(s.a.v.) Medine’ de doğmuştur.
 14. (…….) Müslüman insan verdiği sözü yerine getirmez.
 15. (…….) Beden temizliği için yalnızca vücudumuzu temiz tutmak yeterlidir.

 

B-   Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in ailesi ve hayatı ile ilgili boşlukları doldurunuz. (5 x 1 = 5 Puan)

Doğum yeri :…………………………………………………

Dedesinin adı :………………………………………………

Süt Annesinin adı :……………………………………….

Doğum yılı :…………………………………………………………

Amcasının adı :……………………………………………………

 

C-   Aşağıdaki noktalı yerlere verilen kelimeleri yazarak Fatiha süresini oluşturunuz.

(5 x 2 = 10 Puan)

*sıratallezine       *mağdubi     *na ‘büdü     *alemin          *Maliki

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Elhamdü   lillahi Rabbil ……………………………    Errahmanirrahim. ……………………………… yevmiddin. İyyake …………………… Ve iyyake nestain. İhdinassıratal  müstakim. ………………………………..…… en ‘ amte  aleyhim. Gayril ……………………………….  aleyhim ve leddallin(Amin).

 

D-   Fatiha süresinin anlamını doğru sıraya dizerek yazınız.(7 x 1 = 7 Puan)

 

G- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız. (12 x 4 = 48 Puan)

 1. Peygamberimiz(s.a.v.)’in ailesi ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 2. A) Sütannesinin adı Halime’dir.
 3. B) Amcasının adı Abdulmuttalip’tir.
 4. C) Annesinin adı Halime’dir.
 5. D) Dedesinin adı Ebu Talip’tir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından değildir?
 2. A) İnsanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz.
 3. B) İnsanlar tarafından dışlanırız.
 4. C) Sağlıklı (bilgi yelpazesi. com) bir yaşam süreriz.
 5. D) Allah’ın sevgisini kazanmış oluruz.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir?
 2. Banyo yapmak          B.  Dişleri fırçalamak
 3. Dürüstlük                   D.  Tırnak kesmek

 

 1. “Aslan yattığı yerden belli olur” atasözü hangi temizliği anlatıyor?
 2. A) Hava temizliği                        B) Manevi temizlik
 3. C)  Elbise temizliği         D) Çevre temizliği

 

 1. Peygamber Efendimiz(s.a.v.) zamanında bir ağacın kökünden yapılır ve diş temizliği için kullanılırdı, bu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Misvak                         B) Sabun
 3. C) Diş Fırçası                  D) Diş İpi

 

 1. Peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.v.)’e küçüklüğünden itibaren niçin “Muhammedü’l-Emin” deniliyordu?
 2. A) Çalışkan olduğu için
 3. B) Güvenilir olduğu için
 4. C) Peygamber olduğu için
 5. D) Vahiy aldığı için

 

 1. Hz. Muhammed(sav), peygamber olmadan önce ne iş yapardı?
 2. A)   Hayvancılık   B) Terzilik   C) Ticaret         D) Demirci

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) ’in çocuklarından biridir?
 2. A) Muhammed   B) Yunus   C) Rabia            D) Fatıma

 

 1. “Temizlik imandandır.” Sözü ile ne anlatılmak isteniyor?
 2. A) Dinimiz temizliğe çok önem verir.
 3. B) Temiz olmak banyo yapmak demektir.
 4. C) Temiz olan herkes Müslüman'dır.
 5. D) Sadece temiz olmak yeterlidir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaklı bir insana yakışan bir davranış değildir?
 2. A) İyilik ve yardımseverlik.
 3. B) Kin tutmak ve nefret etmek.
 4. C) Hoşgörülülük.
 5. D) Doğruluk ve dürüstlük.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz?
 2. A) Hoşgörülü olmak.      B)Güzel sözler söylemek.
 3. C) Yalan söylemek.       D) Küçükleri sevmek.

 

 1. Hz. Muhammed(s.a.v.)’in ilk eşinin adı nedir?
 2. A) Hz. Zeynep                 B) Hz. Meryem
 3. C) Hz. Halime                 D) Hz. Hatice

 

JOKER SORU: Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Mekke Türkiye’de bulunan bir şehirdir.

B-Kâbe Mekke şehrinde bulunur.

C-Peygamberimiz Mekke’de doğmuştur.

D-Peygamberimizin kabri Medine’dedir.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

S.1.Peygamberlerin sıfatlarından “EMANET” ne demektir?

 

C.1.

 

 

S.2.Bu gün Hıristiyanların çoğunun kabul ettiği dört İncil hangileridir?

 

C.2.

 

 1. a)                                                   b)                                                           c)                                           d)

 

 

S.3.Abdestin farzları nelerdir?

 

C.3.

 

 1. a)                                                                                  b)

 

 1. c)                                                                                  e)

 

 

S.4.Secde’de ne söylenir?

 

C.4.

 

 

S.5. İkindi namazı kaç rekattır? Kaç rekat sünnet kaç rekat farzdan oluşur?

 

C.5.

 

 

S.6. “MÜEZZİN” neye denir?

 

C.6.

 

 

S.7.Namaz kimlere farzdır?

C.7.

 

 1. a)                                                                                  b)

 

c)

 

 

S.8.Namazda kızların (bilgi yelpazesi.net) kapatmaları gereken yerleri( setr-i avret )  nerelerdir?

 

C.8.

 

 

S.9. Kurban Bayramı namazını kılmak için niyet nasıl yapılır?

 

C.9.

 

 

S.10.Öğle namazının farzının kılınışını yazın.

 

C.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (9)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

A- AŞAĞIDAKİ BULMACAYI ANAHTAR HARFLERDEN YARARLANARAK SORULARA GÖRE TAMAMLAYINIZ. (10 PUAN)

 1. Cuma ve Bayram namazlarında mimberden verilen dini nasihat.
 2. Namazı vakti çıktıktan sonra kılmak
 3. Müslümanların Bayramı olarak kabul edilen gün
 4. Namazda ellerini dizlerine koyup eğilmek
 5. Ramazan ayında kılınan sünnet bir namaz .
 6. Son oturuşta okunan dualardan ikisi .
 7. Abdest için üzerine meshedilen şey
 8. Hutbe okunan ve vacip olan namaz.
 9. 90km den daha uzağa giden kimse, yolcu .
 10.  Namazda son oturuş.

 

B-Aşağıdaki kısa cevaplı soruları yanıtlayınız. (10 Puan)

 • Kur’an-ı Kerim Mübarek gecelerin hangisinde indirilmiştir?

 

 • Kitapçık  halindeki (10-30-50-10 sayfalardan oluşan) ilahi kitaplara ne ad verilir?

 

 • Peygamberlerin kendisine gönderilen vahiyleri olduğu gibi insanlara iletmesi hangi sıfatının gereğidir?

 

 • Namaza başlama tekbirinde söylenen söz nedir?

 

 • Namazın her rekatında okunan sure hangisidir?

 

 

C- Aşağıdakileri karşılarındakilerle eşlentirin. (10 Puan)

 

D- Kunut dualarını ve anlamalarını yazınız. (10 Puan)

Allahumme innâ nesteinuke

 

 

 

 

 

Anlamı:

 

 

 

 

 

Allahumme iyyake ne’budu

 

 

 

 

 

Anlamı:

 

 

 

 

 

 

 

B- AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ. HER SORU 3 PUANDIR.    DİKKATLİ OKUYUN SORU ATLAMAYIN!!!   (TOPLAM 60 PUAN)

 

1.

—   Yüzü Yıkamak

—  Kolları dirseklerle beraber yıkamak

—   Başın dörtte birini mesh etmek

— Ayakları topuklarla beraber yıkamak

Yukarıdaki Verilen seçenekler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

 1. a)    Namazın Farzları                b) Abdestin farzları
 2. c)    Guslün Farzları                   d) Teyemmümün farzları

 

2.Aşağıdakilerden hangisi nazmın dışındaki (hazırlık) şartlardan(farzlardan) değildir?

 1. a) İftitah Tekbiri                           b) Necasetten Teharet
 2. c) Niyet                                         d) Kıble

 

3.Sabah ezanına diğer vakit ezanlarından farklı olarak aşağıdakilerden hangisi eklenir?

 1. A) Kad kametis-salah                    B) Hayye alel fela
 2. C) Essalatü hayrun minen nevm  D)La ilahe illallah

 

4.

Namazın kılınış şartları (içindeki farzları) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Kıyam, namazda ayakta durmaktır.

B)Secde, namazda bir miktar Kur’an okumaktır.

 1. C) Kade-i ahire, namazın sonunda bir süre oturmaktır.
 2. D) Secde iki kez yapılır ve iki secde arasında kısa bir  zaman beklenilir.

 

5.Namazda “Sübhâne rabbiyel azim” ifadesi  nerede söylenir?

 1. A) Tekbir alırken   B) Rükuda   C) Rükudan doğrulurken D)Secdede

 

 1. ‘’(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, Çirkin ve kötü işlerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.’’ (Ankebut Suresi)

Aşağıdakilerden hangisi ayet-i kerimenin vermek istediği mesajlardan değildir?

A)Namaz kılmamız gerekir

B)ibadetlerin en büyüğü Allah’ı anmaktır.

C)Namaz davranışlarımızı değiştirmez.

D)Allah kullarının ne yaptığını bilir.

 

7.İlk ezanı aşağıdaki sahabelerden hangisi okumuştur?

 1. A) Hz. Ömer    B) Hz. Bilal    C)Hz. Abdullah bin. Zeyd   D) Hz. Osman

 

8.

Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıklarından değildir?

A)İnsanın yaratıcısı ile bağ kurmasını sağlar

B)İnsanın Rabb’i ile konuşmasını sağlar.

C)Namaz sadece Allah karşı davranışlarımızı düzeltir.

D)İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir.

 

9.Sabah-öğle-ikindi-akşam-yatsı (vitir dahil) namazlarının rekât sayıları, aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sırayla verilmiştir?

 1. A) 4-5-8-13-10        B)4-10-8-5-13
 2. C) 6-8-10-5-13        D) 4-10-5-8-13

 

10.Yolculuk esnasında, namaz ibadeti ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

 1. A) Yolcular 4 rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılarlar.
 2. B) Yolcular namazlarını kazaya bırakırlar.
 3. C) Yolcular yalnız sabah ve yatsı namazlarını kılarlar.
 4. D) Yolcular bütün farz namazları iki rekât kılarlar.

 

11.Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın faydalarından biri değildir?

 1. A) Yardımlaşmayı artırır
 2. B) İnsanların sosyalleşmesini sağlar
 3. C) Namazın sevabını artırır
 4. D) Dindarlığımızı başkasına gösterme fırsatı verir

 

12.

Namaz kılan insanlar, kısa bir süre de olsa günlük yaşamın sorunlarından uzaklaşırlar. O esnada Allah ile baş başa kalırlar. Akılları, duyguları ve bütün benlikleriyle Allah’a yönelirler.

Parçadan namazla ilgili öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

 1. A) Zamanı iyi kullanmayı sağladığı
 2. B) Kişiyi manevî huzura kavuşturduğu
 3. C) Müminler arası iletişimi artırdığı
 4. D) Kişilerin davranışlarından dolayı sorumlu tutulacağı

 

13.Su olmadığı veya temiz su bulunmadığı zaman teyemmüm yapılması, namazı ayakta (bilgi yelpazesi. com) kılmaya gücü yetmeyenlerin oturarak kılması, İslam dininin hangi yönünü gösterir?

 1. A) Evrensel bir din olduğunu              B) Son din olduğunu
 2. C) Kolaylık dini olduğunu                    D) Akılcı olduğunu

 

14.Kendisine ilâhî kitap verilen peygambere “Resul”, kendisine ilâhî kitap verilmeyen peygambere ise “Nebî” denir.

Buna göre aşağıdaki Peygamberlerden hangisi Resuldür?

 1. A) Hz. Davut        B) Hz. Yusuf       C) Hz. İsmail                   D) Hz. Salih

 

15.

Abdest almaya başlarken önce niyet ederiz. Sonra ellerimizi yıkar, ağzımıza ve burnumuza su veririz. Daha sonra  ……….., yıkarız. Sonra kollarımızı dirseklerimize kadar yıkarız.…………mesh ettikten sonra kulaklarımızı ve ……….. mesh ederiz. En son ……. …… yıkarız.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 1. A) Yüz–baş- boyun-ayak          B) Baş-boyun-yüz-ayak
 2. C) Baş-yüz-boyun-ayak                       D) Boyun-baş-yüz-ayak

 

16.Peygamberimiz; Müslüman olmak için gelen ancak kendilerinin namazdan muaf tutulmalarını isteyen Taif heyetine “Rüku olmayan dinde hayır yoktur” buyurmuştur. (Müsned, IV, 218)

Aşağıdakilerden hangisi bu sözü en iyi destekler?

 1. A) Namaz uykudan hayırlıdır
 2. B) Namaz dinin direğidir
 3. C) O halde rabbin için namaz kıl
 4. D) Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar

 

17.Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin özelliği değildir?

 1. A) Doğruluk    B) Güvenilirlik    C) Zengin olmak    D) Akıllı ve zeki olmak

 

18.Bir namazın vaktinde kılınmasına……………, vakti geçtikten sonra kılınmasına ise ………….….  denir?

 1. A) Eda – Kaza    B) Kaza - Kefaret   C) Farz – Vacip  D) Kefaret - Kaza

 

 1. Peygamberler, insanların düşünmeleri, doğruyu kavramaları ve iyiliğe yönelmeleri için çalışıyorlar. Peki, sağlıklı bir zihin ve zekâya sahip olmayan biri, peygamberlik görevini yapabilir mi?   Verilen cümleler peygamberlerin hangi özelliğine ilişkin bir ipucu vermiş olabilir?
 2. A) Güvenilir olmak                     B) Günahsız olmak
 3. C) Akıllı ve zeki olmak              D) Merhametli olmak

 

20.

“Peygamberler gönderilmeseydi insanlar yaratıcılarını gerektiği gibi tanıyamazlardı. Ona nasıl ibadet edeceklerini bilemezlerdi. Bilmeden kötü ve zararlı işlere yönelebilirlerdi. Böylece de insanlar arasında huzur, barış ve kardeşlik ortamı bozulurdu. “

Bu paragraf göz önüne alındığında Peygamberler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. A) İnsanların Yaratıcılarını tanımalarında yardımcı olmuşlardır
 2. B) İnsanlar arasında barış ve kardeşlik bağları oluşturmuşlardır
 3. C) İnsanlara iyi ve güzel davranışları öğütlemişlerdir
 4. D) Toplumlar arasında dinsel kavgalara neden olmuşlardır

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

DİN KÜLTÜRÜ 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI  (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..………..… OKULU 9/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:….. PUAN:….

 

1-) Guslün(boy abdesti) farzları nelerdir? Söyleyiniz.

 

2-)Abdestin alınışını sırasıyla anlatınız.

 

3-)“De ki: O Allah (c.c.) birdir. Allah (c.c.) sameddir (Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.). O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” İhlâs suresi, 1-4. ayetler.

Yukarıdaki ayetlerde bahsedilen inanma biçimini açıklayınız.

 

4-)İbadet etmenin insana kazandırdığı faydalardan 5 tanesini yazınız.

 

5-)Peygamberimiz (s.a.v.)in “Kâbe Hakemliği” hakkında bilgi veriniz.

 

6-)İlk vahyin nerede, ne zaman, nasıl,kim tarafından getirildiğini ve ilk ayetin ne olduğunu yazınız.

 

7-)Ayetel Kürsi diye bilinen Bakara suresinin  255. Ayetinin okunuşunu yazınız.

 

8-)Aşağıda verilen kavramların kısa açıklamasını yapınız.(Her kavram 5 puandır)

* Fıtrat:

 

*Şirk:

 

*Tevhit:

 

*Muhacir:

 

*Farz:

 

*Ensar:

 

Kader, beyaz kağıda sütle yazılmış yazı;

Elindeyse beyazdan, gelde sıyır beyazı!.. N.F.K.

 

YAĞMUR

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım

Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım

Dokunduğun küçük bir nakiş da ben olsaydım

Sana sırılsıklam bir bakiş da ben olsaydım

Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım

Bahira’dan süzülen bir yaş da ben olsaydım

Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım

Senin için görülen bir düş de ben olsaydım

Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım

Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım

Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım

Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım

Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın

Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım

 

Yukarıdaki şiir Nurullah Genç tarafından Hz. Muhammed (s.a.v.)‘e olan  sevgi ve özlemi anlatmak için  yazılmıştır.

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-) Guslün(boy abdesti) farzları nelerdir? Söyleyiniz.

Guslün farzı üçtür:

 1. Ağza su alıp ağzı temizlemek
 2. Burna su verip burnu temizlemek
 3. Bütün vücudu yıkamak

 

2-)Abdestin alınışını sırasıyla anlatınız.

 1. a)    Euzü –besmele çekilir
 2. b)    Niyet edilir
 3. c)    Eller yıkanır
 4. d)    Ağza 3 defa su verilip , çalkalanır
 5. e)    Burna 3 defa su verilip burun temizlenir.
 6. f)     Yüz 3 defa yıkanır.
 7. g)    Kollar dirsekler de dahil 3 defa yıkanır.
 8. h)   Başın 4 te 1’i mesh edilir.
 9. i)     Kulaklar ve boyun temizlenir
 10. j)     Ayaklar topuklarla beraber yıkanır.

 

3-)“De ki: O Allah (c.c.) birdir. Allah (c.c.) sameddir (Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.). O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” İhlâs suresi, 1-4. ayetler.

Yukarıdaki ayetlerde bahsedilen inanma biçimini açıklayınız.

Tanrı’nın varlığını, birliğini, eşi ve benzerinin olmadığını savunan inanma biçimine tek tanrıcılık ya da monoteizm adı verilir. Tek tanrıcılık İslam’da tevhit kavramıyla ifade edilir. Tevhit sözcük olarak birlemek anlamına gelir. Terim olarak ise Yüce Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini ifade eder.

Tevhit inancına göre Allah (c.c.) birdir, eşi ve benzeri yoktur. Evrendeki canlı ve cansız varlıkların yaratıcısı odur. Yüce Allah (c.c.), sonsuz bilgisi ve gücüyle her şeye hükmeden tek İlah’tır. O, her şeyi bilir, işitir ve görür. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Tüm varlıklar ona muhtaçtı

 

4-)İbadet etmenin insana kazandırdığı faydalardan 5 tanesini yazınız.

 1. a)    İnsanın Ahlakını  güzelleştirir.
 2. b)    inancını güçlendirir.
 3. c)    temizlik alışkanlığıkazandırır.
 4. d)    sevap kazandırır.
 5. e)    cennete girmesine vesile olur.
 6. d)  sorumluluk bilinci kazandırır,
 7. f)   kötülüklerden  alıkoyar.
 8. g) Allah (c.c.)’ın rızasını kazandırır.

 

5-)Peygamberimiz (s.a.v.)in “Kâbe Hakemliği” hakkında bilgi veriniz.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in gençliğinde yaşadığı önemli olaylardan biri Kâbe Hakemliği’dir. Kâbe yağmur ve sel suları gibi nedenlerle zarar görmüştü. Mekkeliler, Kâbe’nin duvarlarını yıkıp yeniden (bilgi yelpazesi. com) tamir ettiler. Ancak sıra kutsal sayılan Hacerü’l-Esved’in yerine konulmasına geldiğinde Mekkeliler arasında anlaşmazlık çıktı. Çünkü her kabile bu önemli görevi kendisi  yerine getirmek istiyordu. Bu konudaki anlaşmazlık ve tartışma giderek büyüdü.

Bu sırada orada bulunanlardan biri Kâbe’ye ilk gelecek kişinin hakem olmasını teklif etti. Diğerleri de bunu kabul etti.

Bir süre sonra Kâbe’nin kapısında Hz. Muhammed (s.a.v.) belirdi. Onu görünce herkes çok sevindi.

Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v.)’e güveniyorlar ve onun soruna adil bir şekilde çözüm getireceğine inanıyorlardı. Durumu Hz. Muhammed (s.a.v.)’e anlattılar.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Hacerü’l-Esved’i bir yaygı üzerine koydu. Her kabileden birer temsilci seçip yaygının uçlarından tutturdu ve Hacerü’l-Esved’i yerine koydu. Böylece o, Mekkeliler arasında çıkabilecek bir çatışmayı da önledi.

 

6-)İlk vahyin nerede, ne zaman, nasıl,kim tarafından getirildiğini ve ilk ayetin ne olduğunu yazınız.

Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde toplumun içinde bulunduğu kötü durumdan, Mekkelilerin

putlara tapmasından rahatsız oluyordu ve zaman zaman Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na gidiyordu.

Özellikle ramazan ayını burada geçirmeye özen gösteriyordu. Hira Mağarası’nda Yüce Allah

(c.c.)’ın varlığını, birliğini, toplumun içinde bulunduğu kötü durumdan nasıl kurtulacağını düşünüyordu.

610 yılının ramazan ayında yine Hira Mağarası’nda bulunduğu bir sırada, vahiy meleği

Cebrail (a.s.)2 geldi ve Peygamberimiz (s.a.v.)e “Oku!” diye seslendi. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ben okuma bilmem.” dedi. Cebrail (a.s.) tekrar, “Oku!” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) yine “Ben okuma bilmem.” dedi. Cebrail (a.s.) üçüncü kez Peygamberimize “Oku!” dediğinde, Hz. Muhammed (s.a.v.) Cebrail (a.s.)’e “Ne okuyayım?” diye karşılık verdi. Cebrail (a.s.) Alâk suresinin ilk beş ayetini okudu.

Bu ayetlerde Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı embriyodan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in en büyük kerem sahibidir.”

 

7-)Ayetel Kürsi diye bilinen Bakara suresinin  255. Ayetinin okunuşunu yazınız.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,

lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard,

men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ

ve hüvel aliyyül azim.

 

8-)Aşağıda verilen kavramların kısa açıklamasını yapınız.(Her kavram 5 puandır)

* Fıtrat: Fıtrat her insanın; doğuştan Yüce Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini kavrayabilecek

ve ona inanabilecek özelliğe sahip olması demektir

*Şirk:  Allah (c.c.)’a ortak koşmaktır

*Tevhit: Tevhit sözcük olarak birlemek anlamına gelir. Terim olarak ise Yüce Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini ifade eder.

*Muhacir: Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara muhacir denir.

*Farz: Yüce Allah’ın yapılmasını kesin olarak istediği iş ve davranışlardır

*Ensar: Mekke’li Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara ise ensar denir.

 

BAŞARILAR DİLERİM

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (6) (CEVAP ANAHTARLI)

 

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1-)Kur’an’ın her 20 sayfasına ne denir ve kaç tane vardır?

 

 

2-)Peygamberimizin veda hutbesi olarak adlandırılan konuşmasını yaptığı dağın adı nedir?

 

 

3-)Kur’an’ın en çok üzerinde durduğu üç konu nedir?

 

 

 

4-)Yüce Allah Kur’an’ı nasıl okumamızı istiyor?

 

 

 

5-)Kabe’yi inşa edenler kimlerdir?

 

 

6-)Göç eden Müslümanlara yardım eden Medine’li Müslümanlara ne denir?

 

 

 

7-)Allah Kur’an’da hangi varlıkları ibadet etmesi için yaratmıştır?

 

 

 

8-)Hicretten sonra Medine’de Peygamberimizin barıştırdığı iki Arap kabilesinin adlarını yazınız.

 

 

 

9-)Peygamberimiizn gençlik yıllarında Mekke’ye gelen kimsesiz,düşkünlere yardım amacıyla kurulan ve onunda üyesi olduğu cemiyetin adı nedir?

 

 

 

10-)Peygamberimizin anne ve babasının kabri hangi şehre yakındır?

 

 

11-)Tek Allah’a inanmayıp,O’na ortak koşanlara ne ad verilir?

 

 

12-)Hz.Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde kendisi duyduğunda peygamber olacağını söyleyen kişi kimdir?

 

 

 

13-)Peygamberimizin (bilgi yelpazesi.net) hicretten sonra yaptığı ilk anlaşmanın adı nedir?

 

 

 

14-)Kur’an kimler için bir hidayet ve öğüt kitabıdır,kaynağıdır?

 

 

 

 

15-)Peygamberimizin kabrinin (temiz bahçe) orijinal adı nedir?

 

 

16-)” Ve Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin” ifadesinde SEN ifadesi kimin için kullanılmıştır?

 

 

17-)Peygamberimizin bıraktığı en büyük ikinci mirası nedir?

 

 

 

18-)Kur’an’ın diğer iki adını yazınız.

 

 

 

19-)Kur’an’da besmelelerle birbirinden ayrılan ayet topluluğuna ne denir,kaçtanedir?

 

 

 

20-)Kur’an’ı genişçe açıklayıp yorumlayan uzman kimselere ne ad verilir?

 

 

 

Başarılar Dilerim…

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1 Cüz-30

 

2 Arafat

 

3 İnanç-İbadet-Ahlak

 

4 Tane tane

 

5 Hz.İbrahim ve Hz.İsmail

 

6 Ensar

 

7 İnsanlar ve cinler

 

8 Evs ve hazrec

 

9 Hılful-Fudul Erdemliler Birliği

 

10 Medine

 

11 Müşrik

 

12 Varaka bin Nevfel

 

13 Medine sözleşmesi

 

14 Takva sahipleri

 

15 Ravza-i Mutahhara

 

16 Hz.Muhammet Peygamberimiz

 

17 Sünneti

 

18 Mushaf ve Furkan

 

19 Sure-114

 

20 Müfessir

 

 

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..………..… OKULU 10/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

ADI SOYADI:…..…………… NU:….. PUAN:….

 

1.Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız.(10P)

 

Müheymin

 

Rezzak:

 

Hafîz:

 

Bekâ:

 

Muhyi:

 

Musavvir:

 

Kıyambinefsihi:

 

Halık:

 

Rahim:

 

 

2-Allah cc’un varlığının ve birliğinin delillerini ayetlerle de örnek vererek  açıklayınız?10p

 

 

 

 

 

 

 

 

3-İnsanın Allah ile iletişimi(Dua,ibadet,tövbe ve Kuran okuma)bağlamında hangi yollarla olmaktadır açıklayınız?8p

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Allacc’un Zati  sıfatlarını maddeler halinde yazınız?5p

 

 

 

 

 

5-Allahcc’un subuti Sıfatlarını maddeler halinde yazınız  ve her maddeyi açıklayınız?10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Bu ayetleri yorumlayınız?8p.Muhammed sur 24.ayetinde :”Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?” Zümer, 27. Ayet: “Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik.” Ali İmran 138.ayette de: “Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takvâ sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Kendiniz İşlediğimiz Üniteden kaliteli klasik tarzda bir soru yazınız ve cevaplayınız? 8p

 

 

 

 

 

 

 

8-1.Üniteden öğrendiğimiz 2 tane ayet meali yazınız? (Bu sınav kâğıdında olan ayetlerin dışında olacak) 10p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-) “Gerçekten biz, Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (Kamer-49) ayeti hangi konudan bahsetmektedir?

 1. A) Kader               B) Kaza          C) Kudret
 2. D) İlim                   E) Ahiret

 

10- Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam’da dinin direği olarak görülen  bir  ibadettir?

a)Namaz        b)Zekat      c)Hac     d)Oruç   e) Sadaka

 

11- Aşağıdaki meleklerden hangisinin vazifesi kabirde insanlara  sual sormaktır?

a)Münker- Nekir                b)Hafaza

c)Kiramen Katibin             d)Rıdvan         e) Malik

 

12-)"De ki: O Allah birdir. Tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey ona muhtaçtır O doğurmamış ve doğurulma mıştır. Hiçbir şey ona denk değildir.( İhlâs:1-4)"

Yukarıdaki sûrede İslam Dininin hangi temel özelliğin den bahsedilmektedir?

 1. A) Ahlak    B) İbadet   C)Tevhid    D) İhlas   E) İnanç

 

13- Aşağıda verilenlerden hangisi insanın Allah’la olan doğru iletişim yollarından biri değildir?

 1. a) İbadet                         b) Dua              c) Namaz
 2. d) Türbe ziyareti             e) Kur’an okuma

 

14-)“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı ikisinin de düzeni bozulurdu”(Enbiya-22)

Yukarıdaki âyette Yüce Allah’ın hangi sıfatı belirtilmiştir?

 1. A) Kıdem   B) Bekâ   C) Vahdaniyet
 2. D) Hayat    E) Tekvin

 

15-) Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in aslının değişmediğini gösteren bir delildir?

 1. A) “Kur’anı biz indirdik; onu yine biz koruyacağız.”
 2. B) “...Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirilen kitaplara iman ediniz”
 3. C) “Öğüt alsınlar diye Kur’an’da her türlü örneği verdik”
 4. D) “Kur’an bütün insanlığa bir açıklamadır...”
 5. E) “…bu kitabı aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik”

 

16-) “………. ibadetin özüdür”

Boşluğu uygun şekilde doldurunuz ?

A)Namaz      B)Tevbe   C)Dua      D)Kurban     E)Temizlik

 

17-) Allahın Sıfatlarından “Zati sıfat” ne demektir ?

 1. A) Allah’a has olan
 2. B) Allah’ın Ebedi olması
 3. C) Yaratılmışlarda da bulunan
 4. D) Allah’ın Ezeli olması
 5. E) Allah’tan gelen

 

18-) Allaha boyun eğme, saygı gösterme,itaat ve kulluk etme anlamlarına gelen kelime hangisidir?

A)İhlas        B)İhsan      C)Dua          D)Niyaz       E)İbadet

 

19-) “Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, Güneş ve Ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan ‘Kaçış nere ye?’ diyecektir”(Kıyame-10) ayetinde anlatılan aşağıdaki lerden hangisidir?

 1. A) Deprem           B) Kaza         C) Kader
 2. D) Ölüm                E) Kıyamet

 

20-) Yoktan var etmek, var olmayanı, örneği ve benzeri olmadığı halde ortaya koymak  anlamındaki (bilgi yelpazesi. com) Allah’ın sıfatı hangisidir?

 1. A) Tekvin              B) Tevhit                   C) Rezzak
 2. D) Rauf                E) Telmih

 

21- “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar ols