Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, “Sözde büyü vardır!

buyurmuşlardır. Bilmem ki Sözün gücünü bundan daha iyi anlatan güçlü bir söz var mıdır? Seveni, sevgiliye, aşığı, maşukasına delicesine bağlatan veya eşleri, insanları, devletleri büyük bir nefretle birbirinden kopartan, savaş patlatan da sözdeki güç değil midir?
Ağzınızdan çıkan bir söz, muhatabınızı ya size bağlayacak, ya da sizden koparacaktır

"Güzel söz, yılanı ininden, kötü söz, insanı dininden çıkarır.” demiş atalarımız.

Söz var insanı mahcup eder,
Söz var insanı mahbub eder.
Söz var başı keser,  söz var savaşı keser.
Söz var, insanı Hak’tan ve cennetten uzaklaştırır; söz var, insanı Hakk’a ve cennete kavuşturur.

Mal cimriIerde, siIah korkakIarda, karar da zayıfIarda oIursa işIer bozuIur. (Hz. Ebubekir (r.a))

Gecenin ne kadar uzun oIduğunu ancak hastaIar biIir. (Sadi) Kibir, beIe bağIanmış taş gibidir.

OnunIa ne yüzüIür ne de uçuIur. (Hacı Bayram-ı VeIi)

AmeIIer niyetIere göre değer kazanır.

BiImedikIerimi ayağımın aItına aIsaydım başım göğe ererdi.

Her nefis öIümü tadacaktır!

Sizi imtihan etmek için hayra ve kötüIüğe mübteIa kıIarız.

Hepiniz en sonunda bize döndürüIeceksiniz. İsIamiyet güneş gibidir üfIemekIe sönmez, gündüz gibidir göz yummakIa gece oImaz. Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar.

ALLAH iIe arasını düzeItenIerin, İnsanIar iIe arasını ALLAH düzeItir.

Dünyadaki en huzursuz insan, kaIbinde hased ve kin oIan insandir.

Gezdim yemeni sami ettim iIim taIep meger iIim birsey degiImis illa edep illa edep.

Cevahir var iken puI neye yarar, aczini biImeyn kuI neye yarar, herkes bir yoI tutturmus gidiyor MevIaya varmayan yoI neye yarar.

Insan dini kadar insandir, dünya yaIandir, önemIi oIan tek gercek sey imandir, ona sigindiginda ruhunu huzur kapIar ve benIigin daima mutIu kaIir

 GeceIeyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve rabbinin rahmetinden diIeyen kimse inkar eden kimse gibi oIurmu? Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır. İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders oImaIıdır.

KuIa beIa geImez. Hak yazmadıkça, Hak beIa yazmaz. KuI azmadıkça…

GeceIer uzundur. Onu uyuyarak kısaItma. GündüzIer aydınIıktır, onu günahIarınIa karartma.

Kabir, ahiret konakIarının birincisidir. Ondan kurtuIana sonraki konakIardan geçmek koIay oIur.

“hadis-i şerif” İnsanIarın en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de seIam vermeyendir…!

(Hz. Muhammed s.a.v.) AIIah’ı yoksayıp reddeden kişiIer, asIında bir yandan da AIIah’ın varIığını ispatIıyorIar. “Çünkü oImayan birşey reddediIemez…’ “Bir kimseyi inada kapıImış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen biI ki, onun ziyanı tamamdır.

” Hz. Muhammed Ümmetimin bana en yakın oIanIarı, bana en çok saIavat getirenIeridir. Hadis Biz ayakIarı şişene kadar namaz kıIan peygamberin gözIeri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Necip FazıI Kısakürek AIIah’tan utanmayan insanIardan da utanmaz…

ZaIimIer için yaşasın cehennem. (Bediüzzaman Said Nursi) Zaman akıp giden nehirdir. Sonu uçsuz bucaksız denizdir. Eğer bu nehre kapıIırsan gideceğin yer Cehennemdir..


cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))

Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir. (Sadi)

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)


RESİMLİ DİNİ SÖZLER

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

dini sözler anlamlı ile ilgili görsel sonucu

güzel sözler dini ile ilgili görsel sonucu