Diyanet Haftalık Hutbesi

Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbe.

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI  PERŞEMBE GÜNLERİ İKİNDİ NAMAZI SONRASI HUTBEYİ YAYIMLIYOR.

YAYIMLADIĞINDA BİZ DE İNŞAALLAH HİZMETİNİZE SUNACAĞIZ.

 

 

SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜNÜN 15.09.2017 DE CAMİLER İÇİN HAZIRLATTIĞI HUTBE

 

İSLAMDA SORUMLULUK BİLİNCİ

 

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

قال رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:

كلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

            Kardeşlerim!

Okuduğum Ayeti Kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”1

 

Okuduğum Hadis-i Şerifte ise Peygamberimiz (s.a.v)  şöyle buyuruyor: “Hepiniz birer çobansınız ve her biriniz kendi gözetiminiz altındakilerden sorumlusunuz: Devlet başkanı bir çobandır ve halkından sorumludur. Erkek, ailesi için bir çobandır; gözettiklerinin haklarından sorumludur. Kadın, eşinin evinde bir çobandır; gözetimindekilerden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malında bir çobandır o da bu malı korumakla yükümlüdür.”2

           

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz, insanı, en güzel biçimde yaratmış, ona şeref vermiş ve onu yarattıklarının pek çoğundan üstün kılmıştır.3 Diğer canlılardan farklı olarak “akıl” ve “irade” vermek suretiyle çeşitli kabiliyetlerle donatmış, halife olarak yeryüzüne göndermiş4, gökte ve yerde ne varsa hepsini onun emrine amade kılmıştır.5 Bütün bunları bahşettikten sonra, “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.”6 diyerek ona dünya hayatında sorumsuz bırakılmayacağını bildirmiş, kendisine çeşitli görevler yüklemiştir. Koyduğu düzen içinde huzurla yaşaması için ona doğru yolu göstererek7 bazı sınırlar koymuş, emir ve yasaklar belirlemiştir. İnsan da göklerin, yerin ve heybetli dağların dahi üstlenmekten çekindiği “emaneti, yani Allah’a kul olma sorumluluğunu kabul etmiştir.8 Böylece Allah’a bir anlamda söz vererek sözünü yerine getirmekle yükümlü olan sorumlu bir varlık, yani “mükellef” olmuştur.

           

Aziz Cemaat!

Sorumluluk, insanın hayatına yön veren, onu amaçsız yaşamaktan kurtaran bir rehberdir. Sadece duyguya dayalı bir iç ses değil, aynı zamanda bir düşünme faaliyeti ve bilinç düzeyidir.

Dolayısıyla her ne kadar sorumluluk sahibi olma duygusu insanın fıtratında varsa da, bunun körelmesi ya da geliştirilmesi insanın elindedir.

 

            İnsanın sorumluluğu kendisini Yaratan Rabbinden başlar. Allah’a inanmak ve O’nun öngördüğü hayat tarzını benimsemek, birtakım düşünsel, bedensel, malî ve ahlâkî yükümlülükleri beraberinde getirir.

Sorumluluk bilinciyle yaratılan insanın, başta Yaratıcısı olmak üzere, kendisine, ailesine, akrabalarına, komşularına, topluma ve tüm dünya insanlarına karşı ödevleri vardır.

 Sorumluluğunun bilincinde olan insan, Allah için sever, merhamet eder, bağışlar, hataları örter, güzel öğütlerde bulunur, özde, sözde ve yaşantıda tutarlı, kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle, milletiyle ve bütün insanlıkla barışık olur.

            Ayrıca; maddi ve manevi alanda iyilikte yarışır, muhtaçlara yardım elini uzatır. Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin ihtiyaçlarını helâlinden kazanarak karşılar. Harcamalarını ölçülü yapar. İsraf ve cimrilikten kaçınır. Boğazından geçen lokmanın sonucunu düşünür, hesabını veremeyeceği tüm etkinliklerden kaçınır. Ölmeden önce, kendini sorgulamasını bilir.

 

Değerli Kardeşlerim!

Sorumluluk bilincine sahip olan bir mümin, tüm görevleri ifa ettiği takdirde vicdanen rahatlamanın yanı sıra, Rabbinin rızasına erişeceğini; aksi hâlde ise huzursuzluğun yanı sıra ihmallerinin dünyevî ve uhrevî neticelerine katlanmak zorunda olduğunu bilir. İnanan insan, inancının gereğini yerine getirmekle ve günü geldiğinde hesap vermekle yükümlü olduğunun bilincindedir. Rabbim cümlemizi sorumluluğunun bilincinde olan salih kullardan eylesin.

  • Müminun, 115
  • Buhari, İstikraz, 20
  • Tini, 4 / İsra, 70
  • 30 / Fatır, 39
  • Lokman,20
  • Kıyame.36
  • İnsan. 3
  • Ahzap, 72

 

Hazırlayan:     Mehmet Ünal - Atakum Vaizi

Redaksiyon:    İl İrşat Kurulu