Diyanet işleri Başkanlığınca yapılan açıklamada; 

1: 18 Yaşını tamamlamış olmak,
2: Emekli, malul,dul ve yetim aylığı almamak,
3: Öğrenci olmamak (Açıköğretim öğrencileri hariç)
4: Kişinin ikamet ettiği yerin belediye mücavir alanı sınırları içerisinde bir işi olmaması,
5: Aynı adreste ikamet eden kişilerden sadece birinin başvurusunun alınması" gerektiği belirtildi.