Vücuda yapılan dövmelerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Diyanet, dövmesini sildiremeyenlerin Allah'tan bağışlanma istemesi gerektiğini söyledi. Dövme çılgınlığı hızla büyüdü. Özellikle gençler, sevdiği bir şekli vücuduna işlemek için dövmecilerin yolunu tuttu. İğnelerle deri altına boya verilerek elde edilen kalıcı şekiller ise silinmediği takdirde dinimizce sakıncalı bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Dövme caiz mi değil mi" sorularına açıklık getirdi. Dövme fetvası veren Diyanet, "Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Vücudunda dövme bulunan bir kimse, sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlama dilemesi, yaptığından pişman olması gerekir" dedi. Diyanet ayrıca yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövmenin ise abdeste engel olduğunu belirtti. İlahiyatçılar ise Diyanet'in dövme fetvasını değerlendirdi. İşte yorumlar:

Ali Rıza Demircan: Kalıcı dövmeler, yaratılış düzenimize aykırılıktır; yasaklıdır ve de günahtır. Dıştan görülebilen dövmeler kötüyü örneklendirdiği için daha bir günahtır. Suyun deriye nüfuzunu engelleyen dövmeler ise dini hayatımıza manidir. Dolayısıyla çok yönlü günahtır.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ: Diyanet'in görüşüne katılıyorum. Allah'ın insana verdiği beden yapısını bozmak caiz değildir. Kuran'da dövme ile ilgili 'Haramdır, günahtır" diye bir ayet yoktur. Ama sahih hadisler vardır. Diyanet bunlara dayanarak görüş bildirmektedir.

Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır: Dövme, derinin altında olduğu için kalıcı izler bırakır. Dolayısıyla insanın doğal yapısını bozuyor. Doğal yapıya yönelik bütün müdahaleler yasaktır.

Prof. Dr. Saim Yeprem: Dövme yaptıran, dövmenin insan bedenine zararını bilecek. Dövmedeki resimler dini sembol maksadıyla yapılırsa caiz değildir. Bunun dışında sorun oluşturmaz.

Selman Okumuş: Dövme yaptırmak caizdir diyemeyiz. Bedene sağlıksız uygulamalarla işkence çektirmek günahtır. Dövmesi olan kişinin ibadeti makbuldür. Ancak yaradılışa razı olmak en güzelidir.

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye âdeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır (Nisa 4/119). Hz. Peygamber (s.a.s.), süslenmek maksadıyla vücuda dövme yapmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek gibi ameliyeleri, yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmiş ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah’ın rahmetinde uzak olacağını bildirmiştir (Buhari, Libas, 83–87; Müslim, Libas, 33). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir.