Siyer yarışması için soru örnekleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) nin Türkiye Genelinde düzenlediği 16 Aralıkta saat 11'de  yapılacak olan siyer yarışması örnek soruları çözmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

SINAV YERLERİ agd.org.tr adresinden şube başkanları bölümünden ilgili ile ulaşabilirsiniz.

Sorularımız her gün yenilenecek. Yeni sorular sürekli olarak sınava kadar eklenecektir.

Sorular AGD tarafından dağıtılan kitaplardan alınmaktadır.

Örnek sorulardır.

SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

SORULAR;

Soru1:Mekke'nin Kuran-ı Kerim'deki adı nedir?

Cevap:Ümmü'l Kura

Soru2:Zemzem Suyu çıkınca çevresine hangi kabile yerleşti?

Cevap.Yemenli Cürhüm Kabilesi.

Soru3:Hz.İsmail (a.s)'ın Sare validemizden olan çocuğun adı nedir?

Cevap:İshak

Soru4:Mekke kimin sebebiyle Tevhid inancı üzerine kurulu bir şehirdir?

Cevap:Hz.Hacer Hz.İsmal Hz.İbrahim 

Soru5:Mekke kureyşliler tarafından ele geçirilince kimler mekke dışına atıldı?

Cevap:Huzaalılar

Soru6:Bizans'a bağlı Şam topraklarından getirilen heykelin adı nedir?

Cevap:Hübel

Soru7:Kabe'nin etrafında kaç tane put vardı?

Cevap:360 tane.

Soru8:Peygamberimizin baba doğmadan kaç ay önce ve nerede  vefat etti?

Cevap:Bir sefer dönüşü 2 ay önce vefat etmiştir.

Soru9:Peygamberimiz doğduğunda annesi ve dedesi ne isim verdiler?

Cevap:Annesi;Ahmed Dedesi;Muhammed

Soru10:Fil vakası nerede oldu?

Cevap:Müzdelife ile Mina arasındaki ''muhassar'' denilen bir vadide olmuştur.

Soru11:Ebrehenin ordusundaki Filin ismi nedir?

Cevap:Mamut isimli fil

Soru12:Fil ordusunun yenilmesiyle bu yıla ne yılı denilmiştir?

Cevap: Fil yılı

Otomatik alternatif metin yok.

 Soru13:Hz.muhammed Fil olayından kaç gün sonra düyaya gelmiştir.

Cevap:52 gün sonra

Soru14:Onun ne zaman doğduğu sorulduğunda ne söylenirdi?

Cevap:Fil vakası yılında denilirdi.

Soru15:Rasulullahın akrabalarından fil yılında doğan çocuk kimdir?

Cevap:Amcasının oğullarından Kays ibni Mahrame dir

Soru16:Rasulullah Miladi Olarak  doğum yılı ve ayı nedir?

Cevap:571 Yılı Nisan Ayı

Soru17:Peygamberimizin Amcası olan Hz Hamza İle süt kardeşi nasıl olmuştur?

Cevap:Ebu lehebin cariyesi Süveybe sayesinde.

Soru18: Peygamberimizin Kaç tane süt annesi vardır

Cevap:1.süveybe

          2.Halime(asıl)

Soru19:Hz Halime hangi kabilledendir?

Cevap:Beni sa'd kabilesindedir.

Soru20:Hz Muhammed süt annesinin yanında kaç yaşına kadar kaldı?

Cevap:4 yaşına kadar

Soru21:Peygamberimizin Kaç Süt Kardeşi vardır?

Cevap: 2 tanedir.

1.Amcası Hz. Hamza (Süveybe annemizden)

2.Halime Annemizin kızı Şeyma

Soru22:Peygamberimiz Medineye giderken Medinenin adı nedir?

Cevap:Yesrib

Soru23:Yesrib ismi ne zaman Medineye döndü?

Cevap:Peygamberimiz ve müslümanlar oraya göç -hicret ettikten sonra.

Soru24:Peygamberimize dadılık yapan kimdir?

Cevap:Ümmü Eymen

Soru25:Hz.Amine hangi kabileden gelmektedir?

Cevap:Neccar Oğulları

Soru26:Peygamberimizin Annesi hangi köyde vefat etmiştir?

Cevap:Ebva Köyünde

Soru27:Peygamberimiz kaç yaşındayken annesini kaybetti?

Cevap:Altı yaşında

Soru28:Peygamberimizin annesi vefat edince mekkeye kim getirdi?

Cevap:Ümmü Eymen 

Soru29:Peygamberimizin annesi vefatı üzerine kimin yanına götürülmüştür?

Cevap:Dedesi Abdulmuttalibin yanına

Soru30:Peygamberimiz dedesinin yanında kaç yıl ve kaç yaşına kadar kalmıştır?

Cevap:2 yıl ve 8 yaşına kadar kalmıştır.

 

Görüntünün olası içeriği: yazı

Soru31:Peygamber efendimizin(s.a.v) birer yıl arayla üç kez bir araya gelerek yaptığı tebliğ çalışması nedir?

Cevap:Akabe biatları.

Soru32:Bedir savaşı esnasında efendimiz (s.a.v) islamın zirvesi olan cihat için hangi ibadeti ertelemiştir?

Cevap:oruç

Soru33:Resulullah S.a.v uhud günü elindeki kılıcı kaldırarak ''hakkını vermek şartıyla bu kılıcı kim benden alır '' dediğinde önce atılıp kılıcı kılıcı lan kimdir?

Cevap:Ebu dücane

Soru34:Ficar savaşları olduğunda peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap:14-15 yaşındaydı
Soru35:Peygamberimizin geçnlerle kurduğu topluluk nedir?
Cevap:Hılful-l Fudul topluluğudur.
Soru36:Hılful Fudul cemiyeti kurulduğunda Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap:20 yaşlarındaydu.
Soru37:Hz.Haticenin ilk Eşinin adı nedir?
Cevap:Ebu Hale
Soru38:Hz.Haticenin lakabı nedir?
Cevap:Tahira(temiz ve nezih)
Soru39:Peygamberimizin Evlendiğinde dul olmayan eşi kimdir?
Cevap:Hz.aişe

Soru34:Ficar savaşları olduğunda peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap:14-15 yaşındaydı
Soru35:Peygamberimizin geçnlerle kurduğu topluluk nedir?
Cevap:Hılful-l Fudul topluluğudur.
Soru36:Hılful Fudul cemiyeti kurulduğunda Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
Cevap:20 yaşlarındaydu.
Soru37:Hz.Haticenin ilk Eşinin adı nedir?
Cevap:Ebu Hale
Soru38:Hz.Haticenin lakabı nedir?
Cevap:Tahira(temiz ve nezih)
Soru39:Peygamberimizin Evlendiğinde dul olmayan eşi kimdir?
Cevap:Hz.aişe

Otomatik alternatif metin yok.

Soru40:Peygamber efendimizin süt kardeşi kaç tanedir ve kimlerdir?
Cevap:Amcası Hz.Hamza ve Halimenin kızı ŞEyma
Soru41:Hz Hatice Zeyd ibn Harise yi ka. dirheme alıştır?
Cevap: 400dirheme.
Soru42:Kabenin buunduğu yere ne denir?
Cevap:Bekke?
Soru43:Peygamberimize ilk vahiy ne şekilde gelmiştir?
Cevap:rüya şeklinde gelmiştir.
Soru44:hira Nur dağının diğer Adı nedir?
Cevap:Cebel-i hıra
Soru45:İlk Vahiy Geldiğinde Ramazanın kaçıncı günüdür.
Cevap:Ramazanın 17. günüdür.
Soru46:İlk vahiy nedir ve ne süresi kaçıncı ayetleridir?
Cevap:igra süresi 1-5 ayetlerdir.
Soru47:ikinci vahiy nedir ve kuranımkerimde neresidir?
Cevap:Müddessir 1-7 örtüsüne bürünen kalk ve uyar
Soru48:İslam dini kaç sene gizli olarak tebliğ yaptı.
Cevap:3 yıl gizli olarak yaptı.
Soru49:Peygamber efendimiz safa tepesine çıktığında nida olara ne bağırdı?
Cevap:-Ya sabahah!
Soru50:Peygamber efendimizin 2 tane kızı alan sahabe kimdir?
Cevap:Hz.Osman
Soru51:Hz.osmanın Aldığı hamınlar kimlerdir?
Cevap:Rükiye,Ümmü gülsüm
Soru52:Hz.Osmanın Lakabı nedir?
Cevap:Zinnureyn
Soru53:İslam dini yayıldığında gizli olarak nerede toplanıyorlardı?
Cevap:Darul Erkam 
Soru54:rasulullahın yanında kureyş temsilcisi olrak duran kimdir?
Cevap:Utbe-ibn rebia
Soru55:erkam ibn ebi'l erkam kaç yaşında iman etmiştir?
Cevap:17-18 yaşlarında
Soru56:İslam diinin ilk şehitleri kimlerdir?
Cevap:Ammarın annesi Sümeyye Ve babası amr bin yasr dir
Soru57:Habeşistana hicret edildiğinde Peygamberimizin hangi kızı vardır?
cevap:Hz.Rükiye
Soru58:Habeşistanda Kralla Görüşen sözcü kimdir?
CevapCafer sözcü olmuştur.
Soru59:Habeşistanın kralı kimdir?
Cevap:necaşi
Soru60:Habeşistana Mekkeden Müslümanlara karşı durması için gelen kimdir?
Cevap:Amr gelmiştir.

Görüntünün olası içeriği: yazı

CEVAP:HUNEYN

 

 

Hz. Hacer validemiz ve Hz İsmail(as) Mekke diyarında susuz ve çaresizken Allah-u Teala tarafından kumdan fışkıran zemzem suyu onları bu susuzluktan kurtarmıştır. Burada su çıktığını anlayan Yemenli bir kabile buraya yerleşerek Hz.İsmail ve Hz.Hacer ile birlikte Mekke şehrinin temellerini atmıştır."
Yukarıda bahsedilen Yemenli kabile aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kureyş Kabilesi
B)Beni Kaynuka 
C)Cürhüm Kabilesi
D)Haşimoğulları

Cevap=C (Yemenli Cürhüm Kabilesi)

Peygamber Efendimiz(sav)'in de yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği, Kuran-ı Kerim'de "Ümmü'l-Kurâ" ismiyle geçen şehir hangisidir?

A)Medine
B)Mekke
C)Kudüs 
D)Taif

Cevap=B
Kuran-ı Kerim'de "Ümmü'l-Kura"ismiyle geçen şehir Mekkedir.

Hazreti Muhammed(sav)'in yaşadığı dönem İslam pınarının gözüdür. Pınarların gözünde sular daha berrak daha lezzetlidir." Metinde bahsedilen Efendimiz(sav)'in peygamberlik yaptığı döneme ne ad verilir?

A)İslam dönemi 
B)Cahiliye Dönemi
C)İslam Pınarı
D)Asr-ı Saadet

Cevap=D
Efendimiz(sav)'in Peygamberlik yaptığı döneme Asr-ı Saadet denir.
*Cahiliye Dönemi ise Arap halkının İslamiyeti tanımadan önceki zamanına denir.

 Mekke'de bulunan Kabe hangi dağın hemen önündedir?

Cevap:Ebu Kubeys

Peygamberimiz(sas)  Hacerul Esved taşını mekkeli müşriklerle Kbenin kenarındaki yerine taşıdığında kaç yaşında idi?

Cevap: 35

 Peygamberimize(sas) ilk oku emri gelince evine gelmiş ardından Hz Hatice ile bir yakınına idip durumu anlatmışlardır. Onun peygamber olduğunu söyleyen MEKKENİN BU İLİM ADAMI KİMDİR?

Cevap: Varaka Bin Nevfel

Allah Resulunu vefat edince kim yıkamıştır?

Cevap:Hz Ali

Peygamberimiz(sas) nereye defnedilmiştir?

Cevap: Hz Aişe'nin odasına

Peygamberimizin(sas) mezarını kim kazdı?

Hz Talha

Peygamberimiz(sas) vefat edince müslümanlar kime biat etti

Cevap: Hz Ebubekir

Peygamberimiz(sas) vefat ederken son sözü ne olmuştur?

Cevap: Allahım! Refikul Ala

Peygamberimizden(sas) sonra yaşayan tek çocuğu hangisidir?

Hz Fatma

 Medinede bulunan sahabe mezarlarının bulunduğu kabristan hangisidir?

Cevap: Cennetul Baki

Peygamberimiz Ashabım Tebliğ etimmi? sözünü nerede söyledi?

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi nerede okunmuştur?

Arafat Dağında

Peygamberimiz(sas) hicretin hangi yılında hac yaptı?

10.yılı

Peygamberimiz (sas) "göz yaşarır kalp hüzün duyar ve nice gözyaşı vardırki anlayana çok şeyler anlatır" sözünü ne zaman söyledi?

Oğlu İbrahim vefat edince (18 Aylıkken vefat etti)

İlk Hac hicretin kaçıncı yılı farz kılındı?

9.yılı

İlk Hacca kim gönderildi?

Hz Ebubekir ve 300 sahabe

İlk Hac tarihte ne zaman ne zaman başlamıştı?

Hz İbrahimin davetiyle

Peygamberimiz Bizansa meydan okumak için hangi sefere gitmişti?

Tebuk seferi

 Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimizin darıldığı sahabi kimdir?

Kab Bin Malik

Çeyşul Usre nedir?

Tebuk sefrine zorluk ordusu adı verilmiştir.

Tebuk seferine gi,derken Resulullah Medine'nin idaresini kime bırakmıştır?

Hz Ali

Peygamberimiz(sas) hangi sahabiye "Musa ile Harun en ise sen ile ben öyleyim" demiştir?

Tebuk sefri öncesinde Hz Aliye demiştir.

Tebuk seferi kimin üzerine yapılmıştır?

Bizansa bağlı Gassaniler

Okçular tepoesi neresidir?

Uhud Savaşı Ayneyn geçidi

İslamın gurbetteki ilk davetçisi ve öğretmeni kimdir?

Medineye gönderilen Musab Bin Umeyr

 İslam tarihinde münafıkların reisi kimdir?

 Abdullah İbn Ubey İbn Selül

Hendek Gazvesi öncesinde sorun olan Yahudi kabilesi hangisidir?

Beni Nadir   (Hendek savaşı sırasında ahdini bozan ise Beni Kurayza)

Hendek kazılması fikrini hangi sahabe söylemiştir?

Selmani Farisi

Hendek savaşı sırasında kazılan hendek ölçüleri yaklaşık nedir?

2500 metre uzunluğu- 3.5 -4 metre derinliği en dar noktası genişlik 4.5 metre

Hendek savaşının diğer adı nedir?

Ahzap savaşı

Peygamberimiz Hendek savaşı sırasında müşriklerin içine bilgi için hangi sahabiyi göndermiştir?

Hz Huzeyfe

Hendek Savaşında Müşrikelrin komutanı kimdi?

Ebu Süfyan

Hz Ömer hangi sülaleye mensuptur?

Adiy oğlulları

Hudeybiye anlaşması yapılmadna önce Mekkeye elçi olarak kim gönderilmişti?

Hz Osman

Hz Osmanın öldürüldüğü haberi gelince Resullaha bit ettiler. Hudeybiye öncesi resullaha biat ettikleri ağacın ismi nedir?

Semura

Hudeybiye Anlaşmasına Mekkeyi temsilen kim geldi?

Suheyl bin Amr

Hudeybiye anlaşmasında Suheyl Besmeleye itiraz edince ne yazıldı?

Bismikeallahumme

Huedeybiye imzalndığı sırada kim müslüman oldu?

Suheylin oğlu Ebu Cendel

Peygamberimiz kimlere davet mektubu gönderdi?

Cevap: Bizans kayseri Herakliyus

Pers Kisrası Perviz

Habeşistan kralı Necaşi

Mısır Mukavkısı Cureyh

Gassan emiri Ebi Şemmer

Yemame emiri Havze

Bahreyn Emiri Munzir

 

Yahudilerle yapılan savaş hangisidir?

Hayberin fethi

 Hayberde kale kapısını söken sahabi kimdir?

Hz Ali

Peygamberimize (sas) zehirli koyuın eti yedirerek suikast yapmak isteyen yahudi kadını kimdir?

Harisin Kızı Zeynep

İslam tarihinde ilk seriyye savaşı

Mute Savaşı (Bizans üzerine)

Seriyye nedir?

Peygamberimizin katılmayıp komutan gönderdiği savaş

Gazve nedir?

Peygamberimizin katıldığı savaş

Mute savaşına kimi komutan atamıştır?

Zeyd Bin Harise

Resullklah kime kanat verilerek cennete uçacağını söyledi?

Mute Savaşı sırasında şehit olan Cafer Bin Ebi Tayyar

Resulullah hangi savaşta islam neferlerine çok sayıda ateş yakmalarını istemişti? 

Mekke Fethi sırasında

 

Hudeybiye anlaşmasını kim bozdu?

Mekkeliler beni Bekir Kabilesine silah yardımı yaparak

Peygamberimiz "Hak geldi batılç zail oldu" ayetini ne zaman okudu?

Mekke fethi sırasında

 Mekke  fethi sırasınd aKabe damına çıkarak ezan okuyan sahabi?

Hz Bilal

Mekke ne zaman başkent oldu?

Mekke hiçbir zaman başkent olmadı(mekke fethinden sonra Resulullah Medineye geri döndü Vefa gösterip Medineden başkentliği almadı)

İslam Ordusu 12 bin kişi ile hangi sefere gitmiştir?

Huneyn Gazvesi

Ashabı semura ismi kime verilmiştir?

Hudeybiyeye giderken Resulullaha biat edip söz verenlere

Huneyn Gazvesinde Resullahın önünde durup onu koruyan yiğit kimdi?

Ebu Sufyan İbn Haris

İslam ordusu ilk defa hangi kuşatmada mancınık kullandı?

Taif Kuşatması

Peygamberimizin (sas) süt kardeşi veya süt ablası kimdir?

Hz Şeyma

Resulullahın halası kimdir?

Atike

Hüzün yılı nedir?

Hz Hatice ve Ebu Talibin ölüm yılı

Peygamberimizin çocukları ?

Kasım, Zeynep,Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah'ın annesi Hz Haticedir.

 Resullullah Tafie giderken yanına kimi almıştır?

Zeyd Bin Harise

Taid dönüşü kim müslüman oldu?

Addas

Hac mevsiminde Mekkede kurulan panayırlar hangileridir?

Ukaz, Mecenne, Zülmecaz

Peygamberimizin Mekkeden Kudüse götürülüşüne ne isim verilir?

İsra

Resulullah Kabe'nin neresinde namaz kılmaktan hoşanırdı?

Rüknü yemani

Mescidi Aksya gelirken hangi hayvan kullanılmıştır?

Burak

Resullah Miraca yükselirken hangi vasıtayı kullanmıştır?

Refref

Miraçta verilen 3 şey

5 Vakit namaz

Bakara suresi son 2 ayeti

Ümmetinden şirk koşmayanların cennete girecekleri

GÜNCELLENDİKÇE AKTARILICAKTIR.TAKİPTE KALALIM.