Eğitim Bir Sen 1 no'lu Şube Başkanı Erkan Ciyavul Üniversite Dekanlarını ziyaret ederek hazırladıkları izleme raporlarını onlara iletiyor.

İşte Eğitim Bir Sen Başkanı Erkan Ciyavul'un Ziyaret haberi

Türkiye’deki toplam yükseköğretim öğrenci sayısı 7 milyonu aşmıştır. Böylece Türkiye, Avrupa’nın en büyük yükseköğretim sistemi olmuştur. Bu bağlamda geleceğimize emanet edeceğimiz bu gençlere daha iyi imkânlar sunmak ve insan sermayemizi heba etmemek için bu ve buna benzer raporlar Yükseköğretim Kurulu’na ışık tutacaktır. Raporumuzda, Türkiye yükseköğretim sistemi bütün yönleriyle ele alındı. Yükseköğretimin mevcut durumunu, tarihsel eğilimleri ve uluslararası kıyaslamaları dikkate alarak ve veriye dayalı olarak ortaya koymuştur. Ezbere değil, veriye dayalı analiz ilkesi gözetilerek hazırlanan bu rapor sayesinde, daha etkin, verimli ve kaliteli bir yükseköğretim sisteminin tesis edilmesine yardımcı olacak temel analizleri her yıl yapmayı amaçlanmıştır. Bu analizler yükseköğretimin tüm boyutlarını göz önüne sererek hedefleri ve hedeflerin gerçekleşme düzeyini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sendikamız eğitim alanında ki sorunları ülke menfaatleri ve toplumsal sorumlulukları doğrultusunda yarınlarımıza ışık tutma bilinciyle devam ettirmektedir.
Bu amaçla sendikal faaliyetlerimizi Atatürk Üniversitesinin Fakülte Dekanlarını ziyaret ederek "Yüksek Ögretime Bakış" izleme ve değerlendirme raporu çalışmamızı takdim ederek bu alanda ki çalışmaların faydaları üzerine sohbet ettik ve Dekanlarımızın değerli görüşlerini aldık.