GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ LİSTESİ

ERZURUM MEB'DE YAPILAN DUYURU

İlimiz Yakutiye ilçesi Erzurum Giizel Sanatlar Lisesi Müzik ve Görsel Sanatlar branşları ile
Aziziye ilçesi Spor Lisesinin Beden Eğitimi branşındaki öğetmen ihtiyacını (ekli ihtiyaç listesi)
karşılamak üzere İlgi Yönetmeliğin amir hükmü gereğince ek çalışma takvimi doğrultusunda
yapılacak olan Değerlendirme ve Uygulama Sınav sonucuna göre öğretmen ataması yapılacaktır.

GÜZEL SANATLAR LİSESİ İLE SPOR LİSESİNE  ÖĞRETMEN BAŞVURU FORMU

DEĞERLENDİRME FORMU

AZİZİYE Erzurum Spor Lisesi2265Beden Eğitimi199954YAKUTİYEErzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi7014Müzik(Viyolonsel)14101

YAKUTİYEErzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi7021Müzik(Bağlama)46211YAKUTİYEErzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi7009Müzik(Piyano)74312

YAKUTİYEErzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi7004Müzik(Müziksel İşitme,Okuma ve Yazma)26101

YAKUTİYEErzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi7010Müzik(Bireysel Ses Eğitimi)16101

YAKUTİYEErzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi7003Müzik(Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi)28101

YAKUTİYEErzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi7006Müzik(Ney)10101

YAKUTİYEErzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi7102Görsel Sanatlar174871

YAKUTİYEErzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi7012Müzik(Ud)10101

 

GÜZEL SANATLAR LİSESİ VE SPOR LİSELERİNE ÖĞRETEMEN ATAMASI
ÇALIŞMA TAKVİMİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce duyuru yapılarak ve boş kontenjanların ilan edilmesi  "http://erzurum.meb.gov.tr/"05.12.2016Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün duyuru yazısının Okul ve Kurum Müdürlüklerince Beden Eğitimi Müzik ve Görsel Sanatlar Öğretmenlerine tebliğ edilmesi.

05-06/12/2016Başvuruların alınması (başvurular okul müdürlüklerine yapılacaktır)

15-19/12/2016Okul ve Kurum Müdürlüklerince başvuruda bulunan öğretmenlerin MEBBİS bilgilerinde varsa hata ve eksik bilgilerin güncellenerek ( başvuruda bulunan öğretmenin aldığı, eğitim/seminer/ödül/ceza/hizmet süresi/görev kaydı vb. bilgilerin MEBBİS üzerinden güncellenmesinin yapılması ) başvuruda bulunan ilgilinin matbu başvuru  dilekçesini ve istenilen evraklarla birlikte üst yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi.

20-21/12/2016İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli kontrollerin yapılarak ilgili mevzuatı gereği varsa eksik ve hataların giderilerek üst yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi( başvuru evrakları elden İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen atama şubesine teslim edilecektir.)

22-23/12/2016İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme ve Uygulama Komisyonunca gerekli değerlendirmelerin yapılarak , başvuruda bulunan öğretmenlerin değerlendirme sonucunda aldıkları puanı gösteren listenin "http://erzurum.meb.gov.tr/" internet adresinden yayımlanaması.

26-27/12/2016İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme ve Uygulama Komisyonunca Değerlendirme sonuçlarına itirazların alınıp karara bağlanarak ilgililere tebliğinin yapılması.

28/12/2016-04/01/2017İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme ve Uygulama Komisyonunca Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan öğretmenlerin listesinin "http://erzurum.meb.gov.tr/" internet adresinden yayımlanaması. 05.01.2017İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme ve Uygulama Komisyonunca Uygulama Sınavının yapılması

09-10/01/2017İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme ve Uygulama Komisyonunca Uygulama Sınav sonuçlarının ilan edilmesi  "http://erzurum.meb.gov.tr/"11.01.2017İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme ve Uygulama Komisyonunca Uygulama Sınav sonuçlarına itirazların alınıp değerlendirilerek itiraz sonucunun ilgililere tebliğ edilmesi

12-17/01/2017İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme ve Uygulama Komisyonunca atamaya esas puanların yayımlanması  "http://erzurum.meb.gov.tr/"

18.01.2017İl Milli Eğitim Müdürlüğünce atamaların yapılması

19.01.201 6Ayrılış ve başlayış işlemleri20/01/2017-06/02/2017

Not : Çalışma takviminde gerek duyulması halinde Müdürlüğümüzce değişiklik yapılabilecektir.