Lala Mustafa Paşa Camii / Erzurum
Erzurum’un merkezini teşkil eden Lala Mustafa Paşa Camii, Erzurum’daki ilk Osmanlı camii olma özelliğini taşımaktadır. Camii Kitabesinde yer alan bilgilere göre 1562 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Ayrıca Mimarbaşı Koca Sinan’ın eserlerinin listesini veren tezkirelere göre caminin mimarının Mimar Sinan olduğu bilinmektedir.
Bir hamam, muvakkıthane, şadırvan, sübyan mektebi gibi ilavelerle cami zamanla bir külliyeye dönüşmüştür.
Mimar Sinan’ın İstanbul Şehzade Camii’ndeki gibi merkezi plan tipi ile inşa edilen Lala Mustafa Paşa Camii, ortada dört payeye oturan merkezi kubbeyi dört yandan destekleyen yarım kubbeler, köşelerde de küçük kubbelerle derli toplu bir bütünlük göstermektedir. Caminin taç kapı çevresi 1870 yıllarında yenilenmiştir. Lala Mustafa Paşa Camii içerisinde çini alınlıklardan başka, halı, şamdan ve hat örnekleri bulunmaktadır.

 

Lala Mustafa Pasha Mosque / Erzurum
Erzurum, which constitutes the center of the Lala Mustafa Pasha Mosque, bears the distinction of being the first Ottoman mosque in Erzurum. Mosque in 1562, according to the information contained in the inscription was built by Lala Mustafa Pasha. In addition, Chief Architect Sinan mosque’s architect husband According to the biographies that the list of works are known to Sinan the Architect.
A bath, Muvakkithane, fountain, with additional time as youth school has turned into a mosque complex.
Mimar Sinan Istanbul Princes built with central plan type as the Mosque of Lala Mustafa Pasha Mosque, in the middle half dome supporting the central dome with four hand resting on four pillars in the corners, also shows a tidy small dome integrity. Environmental crown door of the mosque was renovated in 1870. Apart from the Lala Mustafa Pasha Mosque in pediment tile, carpet, a candlestick and line samples.