Saadet Partisi Erzurum Kadın Kolları Başkanı Elif Kumbasar yaptığı kadın ve aile konulu basın açıklamasında şunları belirtti:

"Bizler Saadet Partisi Kadın Kolları camiası olarak başta Özgecan Aslan kızımız olmak üzere cinayete,şiddete,istismara maruz kalan tüm insanlarımız adına buradayız. Giderek artan şiddet olaylarını telin ediyor, toplumumuzun dikkatini çekmek için açıklamamızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Zulme uğrayan tüm insanlarımızın mekanları cennet,makamları şehitler derecesinde olsun.
Bugün toplumumuzda küresel şiddet, kişisel nefret, savaş, terör, güvensizlik, parçalanan
aileler, intiharlar, fert ve cemiyetin bozulması ve ahlâkî çöküntü gibi insanlık krizleri
yaşanmaktadır.Siyaset mekanizması, sosyal yapı ve aile; doğru hak anlayışına dayalı bir
zihniyet ile topyekûn bir kalkınmaya ihtiyaç duymaktadır. İçinde yaşadığımız zaman diliminde, aile mefhumu en badireli dönemlerinden birini yaşamaktadır.
Karıncayı bile incitmeyen, zavallıya, düşküne, âcize yardım etmeyi kendisine düstur edinmiş bir millet ,vahşice insan öldüren bir topluma nasıl dönüştü?
Sadece kadına değil insana,çevreye,hayvana, eşyaya kasteden her düşünce zulüm
getirir.
Aile yapısını diri ve dinamik tutan toplumlar tüm zor şartlara rağmen zulmün ve şiddetin
önüne geçmişler ve öz benliklerini yitirmemişlerdir.
Aile; bireyin, toplumun, devletin ve medeniyetlerin inşa süreçlerinin özünü, hareket noktasını oluşturur. Aile, dış tehditlere karşı da bir kalkan, kale durumundadır.
Aile bugün bir tüketim unsuru olarak nitelenmiş, ardından da aile kurumunun önemi
azaltılarak haz ve heves tatmin merkezli bireysellik yerleştirilmiştir. Bunun neticesi olarak da toplumsal yapı hızlı bir erozyona uğrayarak bütün “değer yargılarını” yitirmeye yüz tutmuştur.
Kadını ev ve aile içinden soyutlayan,ailenin mukaddes mahiyetini yıkan,anneliği tasfiye
eden,kadın-erkek rekabetini artıran,çocukları kreşlere emanet ettiren kapitalist anlayış, aile mefhumunu sarsmış ve değersizleştirmiştir. Kadın çalışma alanına hunharca itilmiş, erkek ise aile meşguliyetinden farklı gündemlere çekilmiştir. Buna bağlı olarak aile içindeki tüm dengeler altüst olmuş ve aile bireylerinin bağları zayıflatılmıştır. Kadının ekonomik getirisi uğruna annelik kurban verilmiştir.
Yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi, kendi değerlerini ve milli kavramlarını merkeze alan bir hayat modeli planlamak ve aileyi buna göre şekillendirmek ile mümkündür.
“Önce ahlak ve maneviyat” düsturu ile devleti ve toplumun tüm katmanlarını kapsayan
topyekûn bir manevi kalkınma programı hazırlanması gerekmektedir.
Hükümet, Avrupa Birliği normları gibi aile yapısını bozan politikalardan vazgeçmesi
gerekmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, politik kadın yaklaşımlarından ziyade merhamet ve adalet ekseninde aileyi koruyucu politikalar üretmelidir. Çünkü aileyi ancak kadın ve erkeğin karşılıklı sorumlulukları ile sevgi ve saygı diri tutabilir.
Aile, ahlaki çöküntünün önlenmesi için yegâne sığınacak ve insanlığı kurtaracak
en önemli kaledir.
Bizler Saadet Partisi Kadın Kolları olarak ; sadece kadına değil insana ,çevreye ,hayvana ve eşyaya yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Hak ve adalet merkezli, şefkat ve merhamet ile kuşatılmış yeni ve adil bir dünyaya inanıyoruz. Bir daha bu acı olayların yaşanmamasını diliyor, ülkemize huzur,barış ve saadetler diliyoruz." dedi