Öğ-der Erzurum Şubesinin organize ettiği yarışmaya il merkezinde bulunan liselerin tamamı katılacak. Yarışma finali 17 Mayıs'ta yapılacak.

Yarışma için ön elemeler yapılacak. Ön elemelerde birinci olan liseler finalde yarışacak. Yarışma da okul ders kitapları esas alınarak soru hazırlanacak. Hz Muhammedin hayatı, din kültürü, Temel Dini Bilgiler kitaplarından her yarışmada 20 soru sorulacak.

İŞTE YARIŞMA DA UYGULANACAK KURALLAR

Hz Muhammed’in (sav) Örnek Hayatı, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ve Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması

ERZURUM’DA LİSELER YARIŞIYOR!

SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASI KURALLARI VE YARIŞMA YÖNERGESİ 

 1. İlimizde bulunan okullar önce kendi alanlarında ayrı grup oluşturularak yarışacak Yarışmaya ortaöğretim okullarında okuyan 9.10.11.  Sınıf öğrencileri katılabilecektir.

Her okulu 3 öğrenci (1 yedek) temsil eder. Bu öğrencilerin isimleri ve sorumlu öğretmen (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşından olmalı)  31 Mart’a kadar derneğimize bildirilmesi gerekir. Derneğimizin mail adresi:  erzurumogder25@hotmail.com bu adrese bilgileri gönderebilirsiniz.

 1. Yarışma hakkında daha geniş bilgi almak için derneğimizde yarışmadan sorumlu Genel Koordinatörlerimiz Selami DEMİRTAŞ ve Sabır BASKIN’dır.
 2. Yarışma öncesinde acil bir durum (sağlık durumu- nakil)  öğrenci değişikliği yapılmak istendiğinde, yarışmadan çıkacak ve yarışmaya girecek öğrencinin ismi, sorumlu öğretmen tarafından jüriye bildirilir. Yarışmadan çıkan bir öğrenci tekrar yarışmaya giremez.
 3. Yarışmada sorulacak soruların cevabı kesin ve net olacak, yoruma açık olmayacak ve birden fazla cevabı olan sorular sorulmayacaktır.
 4. Jüri yarışma sorularının bulunduğu zarflar arasında kur'a çekimi yapar ve yarışma anında zarf açılarak yarışmaya geçilir.  
 5. Jüri, Derneğimizin belirlediği öğretmenlerden, 4 kişiden oluşur ve kendi aralarında bir üyeyi jüri başkanı olarak belirler. Karar oylamalarında eşitlik olması durumunda jüri başkanının oyu iki oy olarak kabul edilir. Yarışmayı Jüri başkanı sevk ve idare eder. Jüri üyelerinin kararlarını ve sonucu jüri başkanı açıklar.
 6. Sorular her bir okul için A5 sayfasının bir yüzüne yazılmış olarak ve kapalı olarak masalara bırakılır, zil sesi ile yarışma başlatılır.
 7. Cevap süresi soruya göre farlılık göstereceğinden her soru kağıdının altında cevap süresi yazılı olacaktır.
 8. Cevaplar soru kağıdının üzerine yazılarak süre bitimi uyarısı ile kalemler bırakılır, yazmaya devam eden yarışmacıların cevabı kabul edilmez, doğru olsa bile puan verilmez (gruba jüri tarafından ihtar verilir). Cevap kağıdı grup sözcüsü tarafından havaya kaldırılır ve sunucu tarafından doğru cevap açıklanıncaya kadar indirilmez.
 9. Sunucu soruyu sesli olarak salona söyledikten sonra, kağıda yazılı cevap grup sözcüsü tarafından okunur. (Sözcünün yazılı olan cevabın dışında bir şey söylemesi durumunda kağıtta yazılı olan cevap esas alınır ve değerlendirilir.)
 10. Cevaplarda eksiklik veya ifade bozukluğu olması durumunda, yazılan cevabın doğru cevabı ifade edip etmediğine jüri karar verir.
 11. Sorulara itiraz sadece jüriye sunulan listedeki sorumlu öğretmen tarafından, bir sonraki soruya geçilmeden yapılabilir. Zamanında ve sorumlu öğretmen tarafından yapılmayan itirazlar kesinlikle geçersizdir.
 12. İtiraz doğrudan jüriye yapılır. Jüri, kuralına uygun yapılan itirazı değerlendirir.
 13. Aynı oturumda jüriden üç ihtar alan okul yarışmadan men edilir.
 14. Yarışmaya saatinde gelmeyen okullar 20 dakika beklenir. Bu süre içinde yarışmada hazır bulunmayan okullar jüri tarafından belirlenerek yarışma dışı bırakılır (elenir).
 15. İzleyici öğrenci sayısı her okul için 50 kişi ile sınırlıdır. Final için azami 100 Öğrencidir.
 16. Yarışmacılar verilen her doğru cevap karşılığında 10 (on) puan kazanır.
 17. Kopya çeken veya herhangi bir dış yardım alan okulun  cevabı jüri tarafından kabul edilmez.
 18. Eleme yarışmaları sırasında olabilecek eşitlik durumunda en yüksek puanı alan okullara yedek 5 soru sorulur. Bu soruların herhangi birinde eşitliğin bozulması durumunda, kalan sorular sorulmaz ve doğru cevap vererek eşitliği bozan okul birinci olur. Yedek sorularda ikiden fazla okulun yarışması durumunda, sorulardan birine yanlış cevap vererek diğerlerinden geride kalan okul, artık kalan soruları cevaplamaz. Yedek sorulardan sonra eşitlik bozulmazsa en yüksek eşit puan alan okullar arasında kur'a çekilerek birinci belirlenir.
 19. Final yarışmasında yedek 10 soru bulunur ve birden fazla okul eşit puanda ise birinci, ikinci ve üçüncü belirleninceye kadar (10 Yedek soru bitene kadar) yedek soruların sorulmasına devam edilir. Herhangi bir soruda derecesi belirlenen okul artık kalan soruları cevaplamaz. (Yedek sorularda ikiden fazla okulun yarışması durumunda, bir okul doğru cevap verip diğerleri yanlış cevap verirse, doğru cevap veren okul yarışılan dereceyi kazanmış olur, diğer okullar ondan sonra gelen derece için yarışmaya devam eder.) Yedek sorulardan sonra eşitlik bozulmazsa en yüksek eşit puan alan okullar arasında kur'a çekilerek birinci (ikinci, üçüncü) belirlenir.  
 20. Yarışmalarda Lise müfredatında yer alan Peygamberimiz Hz Muhammed’in (SAV) Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Din kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatları ve kitapları esas alınarak hazırlanır. Tartışmaya meydan verecek şekilde tartışmalı soru sorulmaz.
 21. Sorular çoktan seçmeli, boşluk doldurma, cevap yazma, cümleyi tamamlama şeklinde de sorulabilir.
 22. Okullar kendi içinde bilgi yarışması yapıp yarışmaya katılacak öğrencileri seçmek isterse aynı gün ve saatte yapılmak şartı ile 25 soru okula verilir. Okul öğrenci bilgi yarışması tarihi 30 Mart Perşembe saat 13.30 dur. İsteyen okul kendi içinde kendi usulleriyle gönüllülük esasına dayalı olarak yarışmacıları belirler. İsterse sınavla belirleyebilir. Bu konuda ilgili branş zümresinden görüş alınabilir. Belirlenen öğrenciler (3 Öğrenci) ve yarışma sorumlu öğretmeni (1 Kişi)  okul idaresince derneğimize elden veya derneğimizin mail adresine yazılı olarak bildirilmelidir.

YARIŞMA                                       

 1. Yarışma da ön elemeler merkezde bulunan farklı okulların salonlarında ayrı ayrı yapılacaktır.
 2. Ön elemede merkez ilçelerde bulunan tüm İmam Hatip Liseleri tek grupta yarışacaktır. Meslek Liseleri kendi arasında alt eleme için yarışacaktır. Anadolu Fen ve Sosyal Bilimler liseleri sayısı fazla olduğu için 2 grupta yarışacaktır.
 3. Ön Eleme yarışmaları bittikten sonra finale kalan okullar tek grupta yarışacaktır.
 4. Ön Eleme ve Final Yarışması sonuçları ve dereceleri basın ve medya da derneğimiz tarafından paylaşılacaktır.
 5. Yarışma Finalinde yarışacak gruplardan 1, 2 ve 3. olan gruplara hediyeler verilecektir. Hediyelerin ne olacağı okullarımıza final yarışmasından 1 hafta öncesinde bildirilecektir. 
 6. Final yarışmasına Finale kalan her okul yarışmayı izlemek ve okulunu desteklemek için 100 öğrenci getirebilir. Diğer okullar 10 Öğrenci getirebilir. Yarışmalarda öğrencilerin başında mutlaka görevli idareci veya branş öğretmeni bulunması gerekir.
 7. Ön ELEME BİLGİ Yarışması Tarih ve Saatleri

Anadolu liseleri 2 Mayıs Salı 15:00-17:00 Arası:  Hilalkent Anadolu Lisesi

Anadolu - Fen -Sosyal Bilimler Liseleri: 3 Mayıs  Çarşamba Saat 15:00-17:00 Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Salonu

Meslek ve Mesleki Teknik Liseleri: 4 Mayıs Perşembe 15.00 -17.00 Arası : Hamidiye Meslek Lisesi Salonu

İmam Hatip Liseleri Yarışması:   5 Mayıs CUMA 14:00 -16.00 Arası – Palandöken Kız İHL Salonu

YUKARIDAKİ GRUPLARDA BİRİNCİ OLAN LİSELER FİNALDE YARIŞACAK

 1. Final Yarışması Tarih ve Saati

17 Mayıs Çarşamba 15.00 Erzurum Lisesi Konferans Salonu

Final Yarışması akabinde ilk üç olan okula hediyeleri takdim edilecektir.

 1. Finalde birinci olan Gruba her 3 öğrenciye Diz üstü Bilgisayar veya akıllı telefon, 2. Olan Gruba Bisiklet veya çeyrek altın, 3. ve 4. olan Gruba Saat, Fotoğraf Makinası veya çeyrek altın hediye verilmesi planlanmıştır. Final de yarışmaya katılan her öğrenciye kitap hediyesi olacaktır.

 

NOT: Yarışma için hazırlanacak öğrencilerinizi okul ders kitapları ve müfredatı esas alınarak yarışmaya hazırlayabilirsiniz. Yarışma elemesini okullarda yapmak isteyenlere 25 sorudan oluşan örnek yarışma soruları verilecektir. Yarışma da ilk üçe giren okullar basın ve yayın kuruluşlarında ilan edilecektir. Final yarışmasına Ulusal ve Erzurum yerel basını davet edilecektir. Finalde dereceye giren okulların müdürlerine plaket takdimi yapılacaktır. Okullarımıza konu hakkında afişte gönderilecektir. Yarışma merkezleri okullara afişle bildirilecektir.

 

NOT 2: Yarışma eleme ve finalleri Erzurum Merkez’de yapılacaktır. Yer ve yarışmayla ilgili bilgiler

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Erzurum Şubesi facebook (Öğ-Der Erzurum Şubesi) sayfasında da yayınlanacaktır.

 

                                                                        İRTİBAT İÇİN

                                    ÖĞ-DER ERZURUM ŞUBE ADRES: GÜRCÜKAPI İŞ MERKEZİ KAT: 7 ERZURUM

 

YARIŞMA GENEL KOORDİNATÖRLERİ: (İZİN-BAŞVURU-ÖDÜL-DUYURU)

SELAMİ DEMİRTAŞ: 0 505 893 60 85                        SABIR BASKIN : 0 536 233 30 56

İMAM HATİP LİSELERİ KOORDİNATÖRÜ: SALİH EZGÖ: 05058409560- FIRAT GÜNEŞ:  05052158002 – MESUT YAVUZ 05055838021 

ANADOLU LİSELERİ KOORDİNATÖRÜ:MURAT ÖZTÜRK: 05455582552-TIBYAN DİRİK: 05555632901 ABDULBAKİ GÜZELTEPE:0 5368932642 SELAMİ DEMİTAŞ

MESLEK LİSELERİ KOORDİNATÖRÜ:  NURİ ALBAYRAK: 0505 916 87 18- ERDAL KARAGÜLLE 0541 2830101 SABIR BASKIN

ANADOLU- FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ KOORDİNATÖRÜ : TANER BAĞRIYANIK 0505 8144691 –KUDDUSİ KIZILKAYA 0505 914 65 00 YAKUP ŞAHİNER 0 539 9434656

YARIŞMAYA KATILABİLECEK LİSELER

ANADOLU FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ 1.GRUP

Erzurum Lisesi

Nenehatun Kız Anadolu Lisesi

Şükrüpaşa Anadolu Lisesi

Ziya Gökalp Anadolu Lisesi

Atatürk Anadolu Lisesi

Adnan Menderes Anadolu Lisesi

Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Hilalkent Anadolu Lisesi

Nenehatun Kız Anadolu Lisesi

Emel Çatal Anadolu Lisesi

 

ANADOLU - FEN - SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ 2.GRUP

Prof Dr Necmeddin Erbakan Fen lisesi

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi

Erzurum Anadolu Lisesi

Mecidiye Anadolu Lisesi

Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi

Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi

Hacı Sami Boydak Anadolu Lisesi

Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi

Özel Final Fen ve Anadolu Lisesi

Güneş Fen Lisesi

Özel Bilge Koleji

İMAM HATİP LİSELERİ

Aziziye Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi

Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi

Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Palandöken Kız İHL

3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi

Sezai Karakoç İHL

Yakutiye Anadolu İHL

 

MESLEK VE MESLEKİ TEKNİK LİSELER

Kazım Karabekir Endüstri Meslek Lisesi

Cumhuriyet Kız Teknik ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Atatürk Endüstri ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Hamidiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Yakutiye Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Erzurum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

YıldızkenT Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Dedeman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Rıfkı Salim Burçak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Şükrüpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi