MEHEMT ŞEVKET EYGİ, BARZANİ AİLESİNİ YAZDI

İslam, 19’uncu asırda üretilmiş bir ideoloji olan nasyonalizmi kabul etmez. Bütün mü’minler, ırkları dilleri coğrafyaları değişik de olsa tek bir Ümmettir.

İslam çeşitliliği kabul etmez mi? Çeşitlilik bir realitedir, İslam bu realiteyi kabul eder. Ümmet, çeşitlilik içinde sarsılmaz bir birlik oluşturmalıdır.

İnsanlar kendi kavimlerini sevip tutamaz mı? Sevmeli ve tutmalıdır ama islamî sınırların içinde, islamî kriterlerin ışığında.

19’uncu ve 20’nci yüzyıllarda fabrike edilen yıkıcı parçalayıcı nasyonalizm hareketlerinin mimarları hep gayr-i müslimdir. Bunların da çoğu Yahudidir. Bizdeki Kemalist Türkçülük hareketini, Tekin Alp takma adıyla Moiz Kohen çıkartmamış mıdır? Moiz Kohen gerçek ismini saklamış, buram buram Türk kokan Tekin Alp postuna bürünerek dehşetli bir İslam düşmanlığı yapmıştır. Kitaplarından birinde “Kahr olsun Şeriat” başlıklı bir bölüm bulunmaktadır.

Müslüman Arap dünyasında da Tekin Alp’ler, Moiz Kohen’ler zuhur etmiştir.

Amaçları Osmanlı Hilafetini ve birliğini yıkmak, İslam dünyasında emperyalist ve sömürgeci güçlere meydan açmak, Filistinde Yahudi devleti kurmaktı.

Osmanlı Hilafeti ayakta kalmış olsaydı Filistin elden gider miydi?

Kuzey Irak’ta referandum gününde Kürt ve İsrail bayrakları gezdirilmiş.

BOP nedir? Zaten bölünmüş olan Ortadoğuyu ve İslam alemini daha da bölmek; ortaya sürü sepet devletçik çıkartmak, Müslümanları birbirleriyle çekiştirip savaştırmak.

Bu çekişmeler ve savaşlar esnasında petrol parsasını da emperyalist sömürgeci büyük devletler paylaşacaktır elbette.

Millî Mücadele yıllarında, Yunanlılarla işbirliği yapan bazı Çerkesler batı Anadoluda, Yunan devleti himayesinde bir Çerkes devleti kurmaya kalkışmışlardı. Bütün Çerkesleri suçlamıyorum. Onların bir kısmı Halifeye ve Padişaha sadık kalmış, bir kısmı Ankara rejimini desteklemiştir. Millî Mücadeleyi asıl başlatan Çerkes Edhem’dir.

İslama aykırı nasyonalizmden en fazla zarar gören Müslüman kavim Arnavutlardır. Balkan harbinden sonra bağımsız olmuşlar ama bir müddet sonra İtalyan işgaline uğramışlar, ikinci dünya savaşından sonra, tarihin kaydettiği en kafir ve zalim diktatör olan Enver Hocanın pençesine düşmüşlerdi. Bu herif, 1966’da dinleri, inanmayı, ibadet etmeyi yasak kılmıştı. Camilerin çoğu yıkılmıştı, Ezan okumak yasaktı, namaz kılanlar tutuklanıyordu, oruç tutmak yasaktı, çocuğunu sünnet ettirmek, ölen yakınını dinî törenle gömmek, bayramları kutlamak, zikrullah yapmak hepsi yasaktı. Allah, Peygamber, Kur’an demek büyük bir suçtu.

Kuzey Iraktaki bazı Kürtler made in Israel Kürt milliyetçiliği tuzağına düşmüşlerdir.

Güney hudutlarımızda yeni bir İsrail kurulacaktır.

Bunun en büyük zararını Müslüman Kürtler çekecektir.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra, ilhamlarını Yahudilerden alan Kemalist darbeciler Türkiye Kürtlerine çok acılar çektirdiler. Yaptıkları zulümleri harbî düşmanlar bile yapmamıştır.

Müslüman Kürtlerin, onlara kızarak Yahudi icadı nasyonalizme yönelmeleri intihar olur.

Bundan yüz sene önce hayli Yahudi Kürt vardı. Şu anda ortalıkta görünmüyorlar. Dıştan Sünnî veya Alevî gibi görünerek yapacaklarını yapıyorlar.

Bir kısmı İsrail’e hicret etmiştir ama, bir kısmı kalmıştır.

Bir ara İsrail’in genelkurmay başkanı bir Kürt Yahudisiydi.

Müslümanların yapması gereken nedir? Parçalanmak değil, birleşmektir. Ortadoğu devletleri ve ülkeleri bir federasyon veya konfederasyon şeklinde birleşmelidir.

Hudutlardan, pasaportla değil, kimlik kartıyla geçilebilmelidir.

Alabildiğine ticaret, kültür alış verişi yapılmalıdır.

Ortadoğu Birliğinin ortak parası olmalıdır.

Bu para dolara endeksli değil, altına endeksli olmalıdır. (Vaktiyle de Gaulle Fransa’da bunu başarmıştı.)

Ortadoğu ülkeleri gevşek şekilde de olsa, birleşebilirse, petrol gelirleri ile harikalar meydana getirebilirler.

Bunun olmazsa olmaz şartı âdil rejimlere sahip olmaları, ülkelerin hikmetle idare edilmesidir.

İslamda rekabet ve düşmanlık yasak ve haramdır. Lakin hayırlı ve güzel işlerde müsabaka yapmak, yarışmak caizdir, teşvik edilmiştir.

Bana inanmazsanız interneti açıp bakın, BARZAN kelimesi bir Yahudi ismidir.

Sadece bendeniz söylemiyorum, yine internetten bulup HÜRRİYET gazetesinde yayınlanan “Barzanî ailesinin Kürt Yahudisi olduğu ve ailenin pek çok haham yetiştirdiği ortaya çıktı” cümlesini içeren önemli yazıyı mutlaka okuyunuz.

Hiçbir Müslüman Kürt Siyonistlerin, İsrail’in, emperyalist ve sömürgecilerin, petrol canavarı global kapitalistlerin tuzağına düşmemelidir. Böyle bir şey bir Kürt için ve Kürtlük için intihar olur.

Kurulması istenen Kürdistan bir İslam devleti olmayacak; İsrail’in ve Batının bir uydusu olacaktır.