.............. LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM FELSEFE

GRUBU DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENİ TOPLANTI TUTANAĞI

Zümre No : 2

Tarih saat : 07.02.2017

Dersin Adı : Felsefe Grubu Dersi

Toplantı Yeri : Öğretmenler odası

Zümre Öğretmeni :..........................

…………………Lisesi. II. Dönem zümre toplantısına 07.02.2016 Salı günü saat 14:00’da zümre öğretmeni ……….ve Okul Müdürü ve zümre başkanı …………başkanlığında toplandı. Toplantıda gündem tespit edildi.

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. 2012–2013 Öğretim yılı I kanaat dönemi zümre toplantı tutanaklarının okunup incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi.
 3. Yıllık Planların uygulama durumu ve birlikteliği sağlayacak hususların görüşülmesi
 4. 2012–2013 Eğitim-öğretim yılı I. Kanaat dönemi başarısının şubeler bazında değerlendirilmesi.
 5. Atatürk ilke ve inkılâplarının konular ile bağdaştırılıp, ders planlarında işlenmesi.
 6. Yazılı, sözlü, ödev, proje gibi çalışmaların değerlendirilme kriterlerinin gözden geçirilmesi.
 7. Lise 3. sınıflarda derslerin ÖSS sınavlarına yönelik işlemesinin görüşülmesi.
 8. Dilek ve temenniler.

ALINAN KARARLAR:

 1. 1. Zümre başkanı …………2016–2017 Öğretim yılı II. Kanaat döneminin başarılara vesile olması temennisiyle toplantıyı açtı.
 2. 2016–2017 Öğretim yılı I. Kanaat döneminde yapılan Zümre toplantılarında alınan kararlar ve il bölge zümre Öğretmenleri toplantı tutanakları okunarak gözden geçirildi ve 2016–2017 Öğretim yılı ilk dönem genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme sonucunda felsefe grubu derslerinde zümre toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda hareket edildiği tespit edildi.
 3. 1.Dönem yıllık ders planlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Derslerin yıllık planlara uygun olarak işlediği, önemli düzeyde bir aksamanın yaşanmadığı görüldü.
 4. Bütün sınıfların I.Kanaat dönemindeki başarı durumları teker teker gözden geçirilerek I. Dönemindeki başarı durumlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Felsefe grubu zümre öğretmeni…………, sınıflara göre başarı yüzdelerinin aşağıdaki şekilde gerçekleştiğini belirtti.

DERS

EN DÜŞÜK(%)

EN YÜKSEK(%) SIRASIYLA

FELSEFE

11/ A SINIFI

% 70

11/ C%95

11/ D %85

11/ B %83

PSİKOLOJİ

10/ D SINIFI

% 68

10/ C SINIFI

% 75

MANTIK

 

11/ D SINIFI

% 87

SOSYOLOJİ

11/ A SINIFI

% 65

11/ D SINIFI

% 85

Yukarıda sınıflar bazında başarı yüzdeleri gösterilmiş olup, bunların analizine girildiğinde lise son sınıfların bazılarında başarı düzeyi düşük görülmektedir. Bu başarı düzeyindeki düşüklüğün sebeplerini/nedenlerini muhakeme ettiğimizde görülen direkt ve endirekt etmenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

v Bazı Öğrencilerin okula karşı lakayitliği ,

v İlköğretimden ileri gelen okuma ve araştırma alışkanlığının olmayışı,

v Bilgi transferindeki eksiklikler yeterince motive edici dahili ve harici unsurları harekete geçirmediği

v Geleceklerine yönelik endişelerinin bulunmaması bu istenilen başarıyı geciktirmektedir.

Başarıyı arttırıcı tedbirlerde şu şekilde sıralanabilir:

v Sınıflarda düzeni bozan ve başarısız öğrencilerle önce teke tek görüşülmesinin başarıyı etkileyeceği bilinmeli.

v Öğrencinin başarısını arttırmak için dersin ilk 10 dakikasında önceki konuyla ilgili soruların sorulması ve açıklanması ile yeni konuya geçiş yapılacaktır.

v Öğrencileri aktif tutabilmek için soru-cevap yönteminin sık kullanılması gerekmektedir

v Öğrencilere; öğretmenlerle ve arkadaşları ile olan ilişkilerinde davranışlarında örnek olmaları gerektiği ve bu olumlu davranışların başarılarını arttıracağı da belirtilmeli

v .Derslerde öğrencilere sık sık hedef koyma ekseninde motive edici cümlelerle mülahazalarda bulunulmasının faydalı olacağı bilinmesi

v Ailelerin öğrencilerle yakından ilgilenmeleri onlara rehberlik etmenleri gerekir.

Bu tedbirler meyanında derler işlenirse fayda mülahaza edeceğini umuyorum.

 1. 5. Atatürkçülük konularına yıllık planlarda yer verilmiş olup. Zamanı ve yeri geldikçe günlük planlarda ve sınıf defterlerinde işlenmektedir.
 2. 2016–2017 öğretim yılı II. Dönem öğretmenler zümre toplantısında yıllık ödevlerin yapılmasında tebliğler dergisi incelendi ve görüşüldü. Yıllık ödevlerin verilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili 2300 STD göre yapılacağının altı tekrar önemle çizildi.

v Ayrıca yıllık ödevlerin kontrolü ayda bir veya öğrencinin çalışma durumuna göre takibi yapılacak.

v Hangi aşamada oldukları belirlenecek, öğrencilerin ödevle ilgili sorunlarına gereken düzeyde yardım edilecektir. I.Zümre öğretmenleri toplantısında belirtilen tarihte ödevler toplanılıp yine orada alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca sınavların yapılma şekli 1. dönem zümre toplantı tutanağında alınan kararlar doğrultusunda uygulandığı.

v Sözlü yoklamalara ayrıca zaman ayrılmaması öğrencilerin dönem içerisindeki başarıları göz önüne alınarak not olarak alınması; bir sözlü notu verileceği kararlaştırıldı.

 1. 7. Yeni YGS Sistemi değerlendirildi ve bu sistemde Psikoloji, Sosyoloji, Mantık, derslerine ait soruların bulunduğu ve Felsefe grubu derslerinin öneminin arttığı bilinmekte olup bu veçhede derslerde YGS ‘de çıkan test sorularının derslerde zaman hasredilmesi ve bol bol test çözülmesinin gereği belirtildi. Öğrencilerinde YGS konusunda iktiza hissettikleri bilinmektedir. Bu bağlamda konu ve ünite sonlarında konula ilintili testlerin çözülmesi kararlaştırdı.

8-Akıllı tahtalardaki EBA’dan faydalanarak sınava yönelik çalışmaların sınava kadar sürdürülmesi kararlaştırıldı.

-Proje ve performans görevler ile ilgili çalışmalar 1.dönem alınan karar gereğince bu dönemde aynı şekilde uygulanacaktır. Proje ödevleri Nisan ayının ilk haftası toplanacaktır.

 1. Dilek ve temenniler bölümünde bizler yaptığımız görevin önem ve sorumluluk bilinci içinde hareket edersek, öğrencilere güven telkin etmiş oluruz. İnsana insanca hizmet etmek ve öğrencilerimizi sevmek en önemli davranışımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aldığımız kararların okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı bir ikinci dönemin geçmesini dileği ile toplantıya nihayetlendirildi.

.................... ..............................

Felsefe Gurubu Öğretmeni

UYGUNDUR

..................

Okul Müdürü

07/02./2017

 

FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM ZÜMRE KARARLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ