9.sınıf fizik dersi 1.dönem 1.yazılı sınavı

10.sınıf FİZİK DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

10.SINIF FİZİK DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI

11.sınıf fizik dersi 1.dönem.1.yazılı

12.sınıf fizik dersi 1.dönem 1.yazılı soruları

 

 

 

 

 

 

 

 

........ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 9. SINIF FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI. 21/11/2016
ADI VE SOYADI: ……………………. SINIF VE NO: 9/...- ……
1)Aşağıda açıklaması olan bilim adamının ismini yazınız.10 puan
Dünya evrenin merkezidir ve Dünya’da her şey dört elementten oluşmuştur. Bunlar da toprak, su, ateş ve havadır. Toprak ve su daima yere inme, ateş ve hava ise daima göğe yükselme eğilimindedir. Hareketin nedeni de bu eğilimdir.
…………………………………….
2)Aşağıdaki birim çevirilerinin karşısına yazınız.
Her test 5 er puandır
a) 2km = ……………………... m
b)100 kg = ………………… g
3)Aşağıdaki cümlelerin sonlarına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(2 şer puan)
a) ( )Fizik, madde ve enerjiyi inceler.
b) ( )Fizik, doğa olaylarını akılcı yolla açıklamaya çalışır.
c) ( )Fizik, çoğu zaman deney yapmayı gerekli görmez.
d) ( )Bilimsel yöntem, fizik araştırmalarının temel özelliğidir.
e) ( )Termodinamik, optik ve elektrik fiziğin alt alanlarındandır.
4)Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız (5 er puan) kimya, eğik atış, fizik yasaları, . kütle çekim, görüntüleme, astrofizik, fizik, biyoloji
a) Temel bilimler içinde fiziğe en yakın olan bilim dalı ..................................... dır.
b) Sinirdeki iletim mekanizmasının, kas kasılmasının, genetik olayların ve virüs yapısı nın açıklanmasında ......................................... kullanılır.
5)Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız (5 er puan) kimya, Nükleer fizik, fizik yasaları, . kütle çekim, görüntüleme, astrofizik, fizik, biyoloji
a) Atom çekirdeğinin yapısını ve özelliklerini inceleyen fizik alt alanına..................................... denir.
b) Kıyılarda gözlenen gelgit olayı fizikte .............................. kanunuyla açıklanır.
6)Aşağıdaki cümlelerin boşluklarına verilen kelimelerden uygun olanlarını yazınız (5 er puan) kimya, eğik atış, fizik yasaları, . kütle çekim, baskül, astrofizik, fizik, biyoloji
a) Maddelerin kütlelerini öğrenebileceğimiz ölçüm araçlarından birine ............................ denir.
b) Işığın doğası, atomların yapısı ve optik gibi konular ..................................... dalının temelini oluştur.
7) Aşağıdaki testlerin cevaplarını soru üzerine işaretleyin. Her test 5 er puandır.
a) Aşağıdaki ifadelerden hangisi hem vektörel hem de türetilmiş bir büyüklüktür?
A)Enerji B)Hacim C)Yerdeğiştirme
D)Uzunluk E)Basınç
b)Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklüktür?
A)Sıcaklık B)Madde miktarı C)Kütle
D)Akım şiddeti E)Ağırlık
8)Aşağıdaki testlerin cevaplarını soru üzerine işaretleyin. Her test 5 er puandır.
a)Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerine bir örnek değildir?
A) Fizik B) Kimya C) Astronomi
D) Felsefe E) Biyoloji
b) 1) I-Bu gün hava çok güzel.
II-Benim boyum 160cm geldi.
III-Otomobil 30m/s hızla geçti.
Yukarıdakilerden hangileri nicel gözlemdir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D)II-III E)I, II ve III
9)Aşağıdaki testlerin cevaplarını soru üzerine işaretleyin. Her test 5 er puandır.
a) Aşağıdakilerden hangisi türetilmiş büyüklük
değildir?
A) Hacim B) Alan C) Hız
D) Enerji E) Işık şiddeti
b)
Yukarıda verilen fiziksel kavram ve bu kavramları
açıklayan bilim adamı eşleştirmelerinden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
10)Aşağıdaki testlerin cevaplarını soru üzerine işaretleyin. Her test 5 er puandır.
a)
Fen bilimleri ile ilgili ifadelere doğru veya yanlış
şeklinde cevap vererek ilerlendiğinde hangi
çıkışa ulaşılması beklenir?
A) I B) III C) V D) VI E) VII
b) Aşağıdakilerden hangisi fiziğe en yakın bilim
dalıdır?
A) Astronomi B) Biyoloji C) Jeoloji
D) Kimya E) Tarih
SÜRE:1 ders saati,
NOT BİRİMİ: Birden fazla cevap işaretli ise geçersiz olur