Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELMEVE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Görevde yükselme yazılı sınavında 70 olan başarı puanı 28 Kasım 2017 SALI Sayı : 30254 Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre değiştirilerek 60 puan alanlar başarılı sayılacak.

Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılıyordu. Buna göre Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yapılacak.

YENİ YÖNEMELİK

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliğine ilişkin yazılı sınavlar, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”
“(4) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

ESKİ YÖNETMELİK

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Başkanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(4) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava girecek personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.