Türkiye, referandumda evet mi hayır mı tartışmalarıyla uğraşadursun Mesut Barzani Irak’ın kuzeyinde bağımsız bir devlet kurma konusunda hedefine doğru hızla yaklaşıyor. Bu yıl referandum yapacaklar gibİ. Bira taraftan ABD PYD'yi dstekleyip bölgeyi peşmergeye teslime diyor diğer taraftan bölgesel yönetm adı altında Kürdistan'ı kurduruyor.

BU ÇALIŞMALAR BOP KAPSAMINDA İSRAİLE HİZMET EDİYOR

       Diğer taraftan da Barzani’nin Irak’taki yapılanmasına benzer başka bir yapılanmanın temelleri Suriye’nin kuzeyinde atılıyor.
Gidişata bakılırsa 4 parçalı Kürt devletinin Irak ve Suriye parçaları 2017 sonu itibariyle büyük oranda tamamlanmış olacak ve geriye sadece İran ve Türkiye’deki parçalar kalacak.
Her bir parçanın tamamlanması ile beraber diğer parçalardaki süreç hem hızlanıyor, hem de daha kolay halledilebilecek noktaya doğru ilerliyor.
Irak’ta bağımsızlık, Suriye’de ise özerklik elde etmiş bir yapılanma, özellikle Batı dünyasından bugün olduğundan çok daha fazla destek almakta hiç zorlanmayacaktır. 
Giderek güçlenen böyle bir yapılanmanın Türkiye ve İran parçalarındaki sürece desteği de her zamankinden daha güçlü olacaktır. 
Hal böyle olunca önce Türkiye sonra da İran’daki parçaların koparılması için geri sayımın başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Önce Türkiye diyorum çünkü ister kabul edelim ister etmeyelim, onca yıldır ambargo altında olmasına rağmen İran, ülke içinde istikrar sağlama konusunda Türkiye’den çok daha iyi durumda.
Bu bağlamda, İran’a nüfuz etmek, açıkça söylemek gerekirse Kürt devleti için düşünülen parçayı İran’dan koparmak Türkiye’den koparmaktan çok daha zor. 
Çünkü İran, Amerika Birleşik Devletleri’nin başını çektiği ambargo sürecini kendi kendine yetme konusunda fırsata çevirmeyi başardı. 
Kerkük referandum kararı aldı
Ama Türkiye öyle değil ve her açıdan müdahalelere açık konumda… Başta ekonomi ve politika olmak üzere Türkiye pek çok noktada batıya bağımlı. 
Bu da Türkiye’yi çok daha kolay müdahale edilebilir kılıyor. 
Türkiye’nin parçalanması için hiçbir fırsatı kaçırmayan Batılılar, hiç düşündünüz mü neden babası “Molla” lakabıyla anılan Mesut Barzani üzerinden devam eden yapılanmaya neden bu derece destek oluyorlar ve bu denli güveniyorlar?
Mesut Barzani Kürtlerin Lawrence’ıdır da ondan…
Arabistanlı Lawrence nasıl Arapları kışkırtıp İslam coğrafyasını parça parça olmasına ve Arap İslam coğrafyasına batılı devletlerin bir daha çıkmamacasına kök salmalarına sebep olduysa, Barzani’de Kürtlere benzer bir darbe indirecektir.
Kürtler Barzani’yle bir devlet sahibi olduktan olduklarını zannettikleri an, bu devleti ilk tanıyan ve içten içe en çok sevilecek olan devlet İsrail olacaktır. 
Çünkü kurulan Kürt devleti, Nil’den Fırat’a kadar olan Arz-ı Mevud sınırlarını içine alan İsrail devletinin kurulmasına hizmet edecektir.
Bugün "İSRAİL GÜDÜMÜNDE" Kürdistan hayali kuranlar, o bölgeye İsrail’in bir daha çıkmamacasına kök saldığını anladıklarında çok geç olacaktır.
Tıpkı bugün Araplara, Türklere ve bölgedeki diğer Müslüman halklara reva gördükleri muamelenin aynısını Batılılar, ihtiyaçları kalmadığı zaman Kürtlere de reva göreceklerdir.
Ortadoğu'da Lawrencelerin hayali ve sözde haritaları 
kürdistan haritası ile ilgili görsel sonucu
 
BU KÜRDİSTAN KÜRTLERİN DEVLETİ Mİ OLACAK?
Kesinlikle Hayır. Kürtler burada kobay olarak kullanılacak. İsrail güdümünde ve parasal desteğinde kurulacak devlet ileride kurulmak istenen Büyük İsraile taban oluşturmak için kuruluyor. 1920 Sevr hayalinde yer alan Kürdistan devleti kesinlikle kürtlerin yaşatılacağı değil ileride İsrail menfaatleri için ölüdürüleceği devlet haline getirilmek isteniyor.

İngiliz himayesinde Kürt devleti
         İngiltere’nin İstanbul’daki Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb’den Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gönderilen 19 Ağustos 1919 günlü raporda bu amaç açık açık yazılıyor:
 “Amerika, Trabzon ve Erzurum’u içine alan bir Ermenistan’ı himaye edecek. Geri kalan dört ili de bir Kürt devleti olarak İngilizlerin himayesine bırakıyor..”
Müsteşar Hohler, 27 Ağustos 1919 günü Londra’ya şu görüşü bildirir:
“Kürt sorununa verdiğimiz önem Mezopotamya bakımındandır. Kürtlerin ve Ermenilerin durumları beni hiç ilgilendirmez...”
28 Kasım 1919 günü Mr. Kidston’dan Londra’ya gönderilen raporda şunlar yazılıyor:
 “- Kürtlere her ne kadar inanmazsak da onları kullanmamız çıkarlarımız gereğidir..”
9 Aralık 1919 günü Yüksek Komiser Amiral Sir F de Robeck, Londra’ya Lord Curzon’a şu raporu gönderir:
 “Mr. Hohler Kürt meselesi hakkında Kürt Başkanı olan Şeyh Sait Abdülkadir Paşa (Seyit Abdülkadir) ile görüştü. Kürtler bütün ümitlerini İngiliz hükümetine bağlamış durumdalar. Bu ara Mustafa Kemal gittikçe tehlikeli olmaya başlıyor. Kuvvetler, Kürtleri Mustafa Kemal Paşa’ya karşı kullanmak için para ödemeye hazırdırlar...”
Aynı amacı sergileyen bir İngiliz belgesi de 26 Aralık 1919 tarihlii ve 966/633 sayılı.
“Kürt kabileleri İngiliz ve Fransız hakimiyetine konacak, Kürdistan’da hiçbir şekilde Türk bırakılmayacak. Bir tek Kürt devleti mi, yoksa birçok Kürt devleti mi kurulacağı düşünülecek. Ermenilere Amerikalılar kanalıyla silah sağlanacak.”

kürdistan haritası ile ilgili görsel sonucu

Kürdistan özerk olmalıdır
Amiral Sir F de Robeck 26 Mart 1920 günü Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a şu bilgileri veriyordu: “Kürdistan, Türkiye’den tamamen ayrılıp özerk olmalıdır. Ermeniler ile Kürtlerin çıkarlarını bağdaştırabiliriz. İstanbul’daki Kürt Kulübü Başkanı Seyit Abdülkadir ile Paris’teki Kürt delegesi Şerif Paşa emrimizdedir...”
Robeck’in Lord Curzon’a gönderdiği 28 Temmuz 1920 tarihli rapor İngilizlerin Kürt planını açıklıyor: “Kürt meselesi hakkında sizin fikrinizi biliyorum. Daha kesin bir karara varmanız için bunu yazıyorum. Damat Ferit bana geldi, sulh anlaşmasına göre Kürtler ayrı bir devlet olacaklar. Kürt liderleri, Mustafa Kemal’i sevmezler. Çünkü o bolşevikliği getirmek istiyor. Siz Mustafa Kemal’den nefret ediyorsunuz, çünkü, o sizin yaptığınız anlaşmayı kabul etmiyor. O halde Kürtleri Mustafa Kemal’e karşı kullanalım, dedi.”
Paris ve Londra Konferanslarında Kürdistan sorunu çözülememişti.
Başkan  Lioyd  George  kararlıydı. Sorun  çözülecekti. Kürtler İngiliz koruması altında bir Kürt devleti kurmak istiyorlardı. Öyleyse bu devleti kurmak gerekiyordu.

Batılıların çizdiği, Sevr'den sonra sürekli yırtıp önlerine fırlattığımız paçavralar

kürdistan haritası ile ilgili görsel sonucu

Kerkük’ün Türkiye için üç büyük önemi var
Birincisi, burası Türkmen şehri, asırlardır Müslüman Türk medeniyetinin önemli ve simge şehirlerinden; ikincisi burada yaşanan her gelişme yarın bir gün Diyarbakır, Mardin ve diğer güneydoğu illerimiz için de planlanıyor; üçüncüsü ise hala burası tapulu arazimiz ve buranın petrollerinden bizim de payımız var.
Ama maalesef 2003 Irak işgalinde, bizim üslerimizi ve topraklarımızı kullanarak Irak’a giren ABD askerleri Bağdat’ı işgal ederken, onlardan destek alan Barzani’nin peşmergeleri de eş zamanlı olarak Kerkük’e girmişti. Kerkük’te bu bayrak ve bağlanma çalışmaları sürerken, Barzani de Kerkük’ü kabule hazırlanıyor. Barzani, Irak Hükümeti’nin Kerkük’ün statüsünü belirleyen Anayasa’nın 140. maddesinin gereğini yapmadığını savunurken, nasıl Irak bayrağı dalgalanıyorsa, peşmerge bayrağının da dalgalanması gerektiğini iddia ediyor.
MİLLET VE DEVLET AYIK OLMALI
Bu aklıselim uyarılara kulaklarımızı açıp, ayık olmak lazım.
Asıl planı görüp ona göre tedbir almak lazım.
Asıl planı görmeden atılacak bütün adımlar sonuçsuz kalacaktır ve Batılıların Lawrence Barzani eliyle bir hedeflerine daha ulaşmalarına engel olunamayacaktır.