İçki ve türevleri haramdır!  "İçki kullanmasak bile bazı durumlarda içkili ortamlarda bulunmaya, o ortamlara katılmaya zorlanıyor bir bakıma mecbur bırakılıyoruz." denilmektedir.  Veya düğün yemeğinde ve törenlerinde içkili ortam olabiliyor.

Bir müslüman olarak, haramın açıkça işlendiği ortamlarda bulunmak, onlara katılıp sohbet muhabbet etmek, içki içilen sofrada yemek yemek caiz değildir! Katılmamak en güzeli. Böyle bir ortama mecburiyetten katılmış bile olsak. Ortamı bozmayalım, aman kimseye ilişmeyelim, insanların keyfini kaçırmayalım düşüncesiyle açıkça haram işleyenlere uyum sağlamak doğru değildir.

İçkili bir ortamda bulunmak zorunda kalmış olabiliriz, en azından içenlerden uzak durmak, içki içilmeyen bir masaya geçmek, bir bahaneyle içki içilen sofradan uzaklaşmak lazım. İçki kullanmadığınızı söylemek, BUNUN İNANCINIZA TERS OLDUĞUNU, içkinin kokusundan çok rahatsız olduğunuzu v.s gibi sebepler ifade ederek uzak kalmakta fayda vardır.

İnsan kıyamet gününde sevdikleri ile beraber olacaktır. Onun için Allah doğrularla beraber olmamızı emreder. Peygamberimizde(sas): ‘’Sakın içki bulunan sofraya oturma’’ der. İçki içenle beraber olmak, kötülüğe rıza göstermek, onu meşru saymak olur. Bir bakıma günaha iştirak olur. Bazı alimler içki içenle orada bulunanı bir tutmuştur.

icki-masasina-bulunmakAyrıca sadece içki bulunan, tüketilen yerlerden uzak durmakla değil, aynı zamanda içki satılan yerlerden alışveriş yapmamakla da tavrımızı ve tepkimizi ortaya koymamız gerekir. İçki satılmayan yer varsa oradan alışveriş yapmak gerekir. O bölgede satmayan yoksa, alışverişte günah olmaz inşallah.

İçki satılan bir mekanda alkollü içki içmeden başka içecekler içsek ve orada otursak caiz olur mu?

Allah, günah ortamında ve kötülerle bulunmaktan razı olmaz. Doğrularla beraber olun diye emreder.

Sonuç olarak;Haram işlenen, içki içilen bir ortamda bulunmak zorunda kalırsak ne yapmamız lazım?

İçki içenin sofrasında bulunmak caiz değildir. Bu onun çirkinliğine rıza göstermek olur. Genel olarak haramın işlendiği yerden uzak kalmak en idealdir. İçki içilen bir ortamda bulunmaya çok mecbur kalmışsak, uygun bir üslup ile, katılmanın İslâm açısından sakıncalı olduğunu ifade edip gitmemek gerekir.

icki_masasinda_oturmak

Hadis-i Şerif’te ifade edildiği gibi; İslam dininde yasak olan bir şeyi gören kimsenin, onu eliyle defetmesi, şayet bu elinden gelmiyorsa, diliyle bunun kötü bir şey olduğunu söylemesi, buna da gücü yetmiyorsa, hiç olmazsa kalbinden ona karşı bir antipati duyması gerekir.

İslam âlimlerine göre, kötü işlere müdahale etmek devletin işidir. Dil ile nasihat etmek âlimlerin işidir. Kalp ile antipati duymak herkesin işidir. Bizlerin en çok karşılaştığı söz konusu İÇKİLİ, GÜNAH İŞLENEN, İSLAMIN ONAYLAMADIĞI olan ortamlarda kalmak mecburiyeti ortaya çıkarsa, oralarda bulunmaktan dolayı -inşallah- bir günah olmaz DİYE ANCAK ÜMİT EDERİZ.

Eğer bir zorunluluk sonucu olarak bulunduğunuz o ortamda, haram bulunan bir masada bize düşen görev, bir haramın işlendiğini görmekten dolayı vicdanımızda bir

rahatsızlık hissetmek ve orada istemeyerek oturduğumuzun farkında olmaktır.

Bazen içkili bir masaya rast gelebiliyoruz. Veya düğün yemeğinde içkili ortam olabiliyor.
Düğün yemeği için vaki olan davete icabet eden kimse, içki içmek gibi günah işlendiğini görürse,
şayet oturduğu sofrada içilirse veya alim ve salih kimse olduğundan dolayı
Müslüman halk için örnek olursa orada kalması günahtır. İçki sofrasında olmazsa ve müslümanlar
için örnek sayılmıyorsa orada kalmasında bir sakınca yoktur. (al-Fetâvâ al-Hindiye. c. 5. s.343)
S.İslmyt

İçkili bir masada oturmak caiz değildir. Ancak toplumun örnek aldığı alim bir kimse değilse içki içilmeyen yan masa da otursa günah olmaz. Toplumun örnek aldığı alim bir kimse yan masada içki içilse kendi masasında içilmese dahi oturmamalıdır.


Düğün yemeği için vaki olan davete icabet eden kimse, içki içmek gibi günah işlendiğini görürse, şayet oturduğu sofrada içilirse veya alim ve salih kimse olduğundan dolayı müslüman halk için örnek olursa orada kalması günahtır.

Sofrasında olmazsa ve müslümanlar için örnek sayılmıyorsa orada kalmasında beis yoktur (1).

Şafiî mezhebinde orada gayrı meşru hareket olursa mutlak surette herkes için haram olup orada kalmak caiz değildir (2).

Düğün yemeğinde gayrı meşru hareket olmazsa davete icabet etmek Hanefi mezhebine göre sünnet (3).

Şafiî'ye göre mazeret olmazsa vaciptir (4).
 
Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: ''Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın.''(Tirmizi, Edep,43)