İHL Meslek Dersleri 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2016-2017 indir

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …….. ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ                        

 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 07.02.2017

Toplantı Yeri: Okul Kütüphanesi

İHL Zümre Öğretmenler Kuruluna Katılanlar:

          

  GÜNDEM MADDELERİ:

 • Açılış ve yoklama.
 • Yeni gelen arkadaşlarla tanışma.
 • Birinci dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının dersler bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi.
 • 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında seçilecek İHL Meslek derslerinin tanıtımına yönelik yapılabilecek çalışmaların tespit edilmesi.
 • Başarı yüzdelerinin dersler bazında görüşülmesi
 • İkinci dönemde yapılacak yarışma ve sosyal faaliyetlerin görüşülmesi
 • Dilek ve temenniler

 

GÜNDEM MADDE LERİNİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI:

Madde 1- Okulumuz Meslek Dersi Öğretmenleri Zümre başkanı ……başkanlığında  18.02.2017  tarihinde saat 16:00’da öğretmenler odasında toplandı. Zümre başkanı ……yapılan yoklamada İzinli olan …….hariç herkesin hazır olduğunu belirtti. Başarılı bir eğitim-öğretim döneminin geçmesi temennisiyle toplantıyı   başlattı.

Madde 2- Zümre başkanı …..“Değerli arkadaşlar aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Öncelikle onlara hoş geldiniz diyorum. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Umarım uyum içerisinde, karşılıklı anlayış ve dayanışma içerisinde birlikte çalışırız” dedi ve kendilerini tanıtmak üzere sözü yeni gelen öğretmenlere verdi. Tanışmanın ardından diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

Madde 3- Zümre başkanı……..; “Değerli arkadaşlar gündem maddemizin üçüncü maddesi  birinci dönem zümre toplantısında alınan kararlarının ayrı ayrı  değerlendirilmesi “ dedi  ve şöyle devam etti: “bu maddenin görüşülmesiyle ilgili olarak her bir gündem maddesinin okunması ve maddesiyle ilgili alınan kararların hatırlatılması, akabinde kararlarla ilgili olarak değerlendirmenin yapılmasını öneriyorum” dedi ve bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

Karar 1- I. Dönem gündem maddeleri ve bu maddelerle ilgili alınan kararların okunarak üzerinde mütalaa edilmesi kararlaştırıldı.

Zümre Başkanı………: Arkadaşlar aldığımız karar gereği “1. Dönem Meslek dersi zümre toplantısında görüşülen gündem maddelerinin birinci maddesi zümre başkanının seçimi ile ilgili olduğu için o maddeyi geçiyorum ve 2. Maddeden itibaren  maddeleri ve maddelerle ilgili alınan kararları okuması için sözü Saliha ÖZ ’e veriyorum, buyurun Saliha Hanım” dedi

Sözü alan……..; “I. Dönemde görüşülen gündem maddesinin 2. Maddesinin önceki yıllara ait zümre toplantı tutanaklarının gözden geçirilmesi olduğunu söyledi ve bu madde ile ilgili alınan kararı okudu;

Karar 1: Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibarin okulun açıldığı ilk hafta İHL Meslek Dersleri öğretmenlerinden oluşturulacak üçer kişilik komisyon marifetiyle lise birinci sınıflarda Kur’an-ı Kerim yüzünden okuma seviye belirlemesinin yapılmasına ve oluşacak seviyelere göre sınıfların oluşturulmasının mesleki açıdan  daha faydalı olacağının okul idaresine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Zümre Başkanı; “Arkadaşlar aldığımız karar gereği sene başında merkez sınıfları sınav yapmak için üçer kişilik komisyon kurduk ve seviye gurupları oluşturarak sınıfların oluşumunu sağladık. Birinci dönemi de geride bıraktık. Bu uygulamanın sonuçları hakkında özellikle 9. Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine giren arkadaşların görüşlerini alalım bende 9 AA ve AD sınıflarına giriyorum önce ben görüşümü açıklayalım; girdiğim sınıflarda seviye gurubu olmadı ancak bilmeyen öğrenci yok denecek kadar azdı. Bunları da bilen öğrencilerle eşleştirerek kız mescidinde çalıştırdık. Onlar da şu an yüzünden okumaya geçtiler. Sadece hızlı okuma konusunda biraz sıkıntıları var o da zamanla halledilir.

……..; Uygulama faydalı oldu. En azından sınıfta konu bütünlüğü sağlandı. Ancak öğrencilerin seviye olarak oldukça düşük ve çalışmayı sevmemeleri istenilen sonucu almamızı engelledi. Ama diğer sınıflar için seviye gurubu uygulaması faydalı oldu.

……..; “merkez öğrencilerin genelinde ders çalışmama eğilimi var. İçlerinde çok az gayretli öğrenciler var. Bunun nedeni üzerinde durulması lazım” dedi.

……..; “Hoca hanım o sorunla siz ilk kez karşılaşıyorsunuz. Bu sorun bizim yıllarca karşılaştığımız ve hemen her kurulda konuştuğumuz konu. Elimizdeki malzeme bu. Ne kadar kaliteli tohum kullanırsanız kullanın tarla çorak bu durumda yapacak fazla bir şey yok. Kemmiyet keyfiyet meselesi. Okula gelen herkesin kaydı yapılıyor. Bunun önüne geçmek de mümkün değil. Verebildiğimiz kadarıyla vereceğiz.”

…………; “önümüzdeki yıl Anadolu kısmının kontenjanı bir sınıf artırılacak. Mevcut durumu göz önüne alındığında da ancak merkezden 1 sınıf alınabilecek. Ancak gelen öğrenciyi de kaydetmeme hakkımız yok” dedi.

Zümre Başkanı, “I. Dönem gündeminin üçüncü maddesinden devam edelim” dedi.

……, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk millî eğitiminin genel amaçlarının okunması” olduğunu ifade etti. “1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre Türk millî eğitiminin genel amaçlarını hatırlatmaya yönelik olarak tekrar okuyorum” dedi ve ilgili bölümü okudu. Bu madde ile ilgili alınan karar da şöyle:

Karar 1: 2016-2017 Eğitim öğretim yılında yapılacak bütün faaliyet ve etkinlikler yukarıda belirlenen ilkeler ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları bu çerçevede yapılacaktır.

Zümre Başkanı; “Arkadaşlar Türk millî eğitiminin genel amaçları ve alınan karar gayet açık ve net, konuyla ilgili hepimiz malumat sahibiyiz, planlarımızı ve uygulamalarımızı da bu çerçevede yapıyoruz, uygulamayla ilgili her hangi bir sorun yaşanıyorsa onlar üzerinde konuşabiliriz. Söz almak isteyen var mı” diye sordu. Öznur ÖZTÜRK, “açık ve net olan hususlar üzerinde bizim yorum yapmamız anlamsız, ayrıca da gereksiz, zaman kaybıdır” dedi. Başka söz almayınca diğer maddenin görüşülmesine geçildi.

…….; “Dördüncü maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

Madde 4- Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, maddeyle ilgili alınan kararlar;

 

KARAR 1: Atatürkçülükle ilgili konular yıllık planlarda gösterildiği şekilde işlenecektir.

KARAR 2: Özellikle milli gün ve bayramlara denk gelen dersler başta olmak üzere Atatürk ve devrimleriyle ilgili öğrencilerin ufkunu açacak, ülkemizin içinde bulunduğu durumun muasır medeniyetler seviyesine gelebilmesi için çağdaş din adamı misyonu anlatılacak ve bu sorumluluğun bilincine varmaları sağlanacaktır.

KARAR 3: Hâlihazırda ülkemizde faaliyette bulunan misyonerlik ve istismarcı misyonerlik, satanizm hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek, milli kültürümüzü yozlaştırıcı akımlar üzerinde kelam ve temel dini bilgiler derslerinde aydınlatıcı bilgiler verilecek.

Zümre Başkanı: “Arkadaşlar madde ve alınan kararlar üzerinde görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı?” diye sordu.

………söz alarak; “madde üzerinde gerekli kararları birinci dönemde aldık ve bir dönem boyu yeri geldikçe kararların gereği yapıldı. İkinci dönemde de aynı şekilde uygulamalarımız devam edecektir. Her hangi bir sorun yaşamadık, diğer arkadaşların karşılaştığı yada önerdiği her hangi bir durum varsa sözü onlara bırakayım” dedi. Zümre Başkanı “madde ve kararlar üzerinde başka söz almak isteyen var mı?” diye sorudu. Başka söz alan olmayınca diğer madde ve kararların okunmasına geçildi.

…….; “Beşinci maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

Madde 5- Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

Karar 1: Uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda belirlenmiş olup, bunlarla ilgili açıklamalar, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan, İmam Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretim Programları kitabının Öğretmen Bilgi Notları bölümünden okunacaktır.

Kullanılacak yöntem ve teknikler

 1. Beyin Fırtınası
 2. Bir Öğretim Materyali Olarak Film
 3. Tartışma Yöntemi
 4. Küçük Grup Oluşturma
 5. Örnek Olay İncelemesi
 6. Fotoğraf ve Resimlerin Analiz Edilmesi (Fotoğraf/Resim Okuma)
 7. Gözlem Gezisi Yöntemi
 8. Drama
 9. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
 10. Problem Çözme
 11. Görüş Geliştirme
 12. Kavram Haritaları ve Din Öğretiminde Kullanımı
 13. Ayet ve Hadislerin Kullanımı
 14. Karikatür okunması

Karar 2: Ayrıca klasik eğitim-öğretim metotlarından anlatım, soru-cevap, tartışma, sentez, analiz, yüzüne okuma, ezberleme ve dinleme, koro çalışması, yarışma düzenleme gibi metotlar kullanılacaktır.

Zümre Başkanı; Arkadaşlar “hepimiz tecrübeli öğretmenleriz, ders anlatışımız esnasında az önce okuduğumuz yöntem ve teknikleri konunun özelliğine göre kullanıyoruz. Göreve yeni göreve başlayan öğretmenlerimizin karşılaştığı sorun varsa onları dinleyelim” dedi. Söz alan……….; zaman zaman takıldığımız yerler oluyor. Özellikle Kur’an-ı Kerim dersinin değerlendirmesin objektif olamama endişesi yaşadık. Sağ olsunlar tecrübeli hocalarımızın destekleriyle sorunlarımızı hallettik.   Performans ve Proje konularının verilmesi ve değerlendirilmesinde de bazı tereddütlerimiz oldu. Ancak gerek zümre başkanımız gerekse diğer tecrübeli hocalarımızla fikir alış-verişi ile bu sorunlarımızı aştık. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz.” dedi.

………..; “Altıncı maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

MADDE  6: Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının    hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

Karar 1: Yeni müfredat programı çerçevesinde ünitelendirilmiş yıllık planların, kazanımlar, kavramlar, ders saatleri ve tayin edilen süreler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Karar 2: Derslerin işlenişinde programda verilen örnek etkinliklerden yararlanılarak günlük planların yapılması;

Karar 3: Yıllık planlar hazırlanırken her ünite ile ilgili verilen kazanımlar eksiksiz olarak yansıtılacaktır.

Karar 4: Yıllık Plana her ünite ile ilgili olarak hatırlatmaya yönelik olarak etkinlik örnekleri kazanımlara göre yansıtılacaktır.

Karar 5: Ders dağılımına müteakiben ders saati en fazla olan öğretmenin o dersin planı üzerinde ön çalışma yapması, ve bu çalışmasının müzakeresi için zümre öğretmenlerine takdim etmesi kararlaştırıldı.

Zümre Başkanı; Yıllık planlarımıza göre konularımız yürütülüyor. Bu konuda fazla yapılacak bir şey yok. Yine söz almak isteyen varsa buyursun” dedi. Söz alan olmayınca diğer maddeye geçildi.

………; “Yedinci maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

MADDE  7:  Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,

Zümre Başkanı; Arkadaşlar konuyla ilgili olarak birinci dönemde ayrıntılarıyla görüşme yaptık. Yeri geldikçe kararlar gereği iş birliği yapıyoruz. İkinci dönemde de bu konuda hepimizi gerekli hassasiyeti göstereceğini biliyorum” dedi.  Söz almak isteyen olmayınca diğer maddeye geçildi.

….; “Sekizinci maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

MADDE  8: Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

Karar 1: Derslerin işlenişi akıllı tahtalar vasıtasıyla bilgisayar, Projeksiyon aleti, filmler, slaytlar, flaş bellek,

cd, dvd, kamera,  dijital fotoğraf makinelerinden faydalanılacaktır.

Zümre Başkanı; “arkadaşlar bu öğretmenler kurulunda söylendiğine göre bu dönem öğrencilere ve bizlere tablet pc ler dağıtılacakmış. Bu dönem sanıyorum deneme ve eksikliklerin görülmesi ile geçecek gibi gözüküyor. Ama bizler bu konuda neler yapabiliriz, materyal paylaşımı konusunda sıkı bir ilişki içerisinde olmamız hem bizim işimizi kolaylaştırır hem de etkili öğretime katkıda bulunabilir. Ayrıca aramıza yeni katılan ve göreve yeni başlayan arkadaşlarımız tecrübeli arkadaşlardan istifade etme yoluna gitmeliler. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşlar varsa onlara söz verelim:”

……..; Akıllı tahtalar arapça dersinde etkin olarak kullanıyorum. Özellikle metnin seslendirilmesi ve pdf formatının ekrana yansıtılması, alıştırmaların çözümü ve  kendi hazırladığım slaytların yansıtılmasında konusunda oldukça yararlı oluyor” dedi.

…….; “Kur’an-ı Kerim dersinde özellikle 9. Sınıflarda akıllı tahta çok faydalandım. Bütün sınıflarda olmaması eksiklik. Anca zaman zaman sınıf değişimi ile bu sorunu çözmeye çalıştık, ayrıca Kur’an dersini zaman zaman mescidde yaptık, bu kız öğrenciler açısından oturma konusunda biraz sıkıntılı olsa da en azından mescid atmosferinde olmanın derse olumlu katkısı oluyor sizlere de tavsiye ederim “ dedi.

……….; “bizde akıllı tahtaları kullandık. Zaman zaman cd izledik bu şekilde konunun daha kalıcı şekilde olduğunu düşünüyorum” dedi.

…….; “dokuzuncu maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

MADDE  9: Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

Karar 1: Derslerin işlenişinde aşağıdaki kitap, araç ve gereçler kullanılacaktır.

1- MEB Yayınları ve MEB Tavsiyeli Yayınlar

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

3- Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

4- İlahiyat Fakültesi Yayınları

5- TRT’ de Yayınlanan Film ve Belgeseller

6- Kitab-ı Mukaddes

7- Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsiri

8- Kütüb-i Sitte

9- İslam Ansiklopedisi (TDV)

10- İslam Tarihi Dersleri – Hüseyin Gazi YURDAYDIN (Ank. Ünv. İlahiyat Fak. Yay.)

11- İslam Fıkhı Ansiklopedisi – Vehbe ZUHAYLİ

12-  İslam İlmihali (TDV)

13- Ders Kitabı

14- Konularla ilgili haritalar

15- Sarık-Cübbe-Rahle-Tesbih,

16- Ney, Tef, Ud

17- İslam Tarihi- M. Asım KÖKSAL

18- Oyuncak bebek, Manken Maketi, cenaze kefenlenmesinde kullanılan malzemeler.

……..; “Onuncu maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

MADDE  10: Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin     planlanması

Karar 1: Düzenlenmesi halinde Kim-Der ile işbirliği yapılarak, ikinci dönem zümre toplantısında nihai karar verilmek üzere, Nisan Ayında Kutlu doğum haftası kutlamaları çerçevesinde Siyer-i Nebi Yarışmasına yapılacaktır. Yarışmayla ilgili olarak soru hazırlama komisyonunda görev alınacaktır.

Karar 2: Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinde, il Müftülüğü ile işbirliği yapılarak, okulumuza yakın camilerde Cuma günleri imam-hatiplik ve müezzinlik hizmetleri için öğrenciler görevlendirilecektir.

Karar 3: Kandil gecelerinde İl Müftülüğüyle işbirliği yapılarak, istekli olmaları halinde bayan öğretmenlerimiz refakatinde kız öğrencilerimiz tarafından İhsaniye Camiinde program düzenlenecektir.

Karar 4:  Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinde Nisan-Mayıs ayı içinde Yüksek İhtisas Hastanesi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak cenaze yıkanması ve kefenlenmesinin uygulamalı olarak gösterimi sağlanacaktır.

Karar 5: Hitabet ve Mesleki Uygulama Dersinde Nisan-Mayıs ayları içinde Mezarlıklar Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak kabir ziyareti ve cenaze defin işlemi gösterilecektir.

Karar 6: Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri arasında düzenlenecek Ezanı güzel okuma, hafızlık, Kur’an Kerim’i güzel okuma ve Arapça bilgi, şiir ve hitabet yarışmalarına  ilgili yazılar geldikten sonra ve yarışmalara katılmak isteyen öğrencilerin olması durumunda, öğrencilerin hazırlanmasına yardımcı olunacaktır.

Zümre Başkanı: Arkadaşlar, kararlarda belirtiği doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Yarışmalarla ilgili takvim belirlendi. Mesleki Tatbikat Kulübü ile birlikte, belirtilen takvime uygun olarak yürütülmektedir. Ayrıca Arapça yarışmasının bölge elemeleri ilimizde gerçekleştirilecek. Bu konuda okul idaresinin bilgi dahilinde yürütülüyor.

………..; “Onbirinci maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

MADDE  11: Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

Zümre Başkanı, “arkadaşlar maddeyle ilgili kararların okunmasına geçmeden önce bir açıklama yapmak isterim. Maddeyle ilgili gerekli  bilgi  İMAM – HATİP LİSESİ VE ANADOLU İMAM – HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI kitabında mevcut. Ben göreve yeni başlayan arkadaşlara bu kitabı verdim. Yeni gelen arkadaşlar Din Öğretim Genel Müdürlüğünün sitesinden pdf formatında indirebilirler.”

Saliha ÖZ ;

Karar 1: Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilecek.

Karar 2: Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılacaktır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanacak  ve kullanılacaktır.

Ayrıca aşağıda belirlenen yöntem ve teknikler kullanılacaktır.

Performans Değerlendirme, Proje, Gözlem, Öz Değerlendirme, Sözlü Sunum, Kavram Haritaları, Uzun Cevaplı Sorular, Doğru-Yanlış Sorular, Çoktan Seçmeli Testler, Eşleştirmeli Sorular, Boşluk Doldurma, Kısa Cevaplı Sorular kullanılacaktır.

Grup Genel Değerlendirme Formu, Grup Öz Değerlendirme Formu, Öğrenci Gözlem Formu, Proje Değerlendirme Ölçeği, Kur’an-I Kerim Dersi Dinleme, İzleme Becerisini Değerlendirme Formu, Hitabet Ve Mesleki Uygulama Dersi Öğrenci Gözlem Ve Değerlendirme Formu kullanılacaktır. Dini musiki dersi öğrenci gözlem ve değerlendirme formu (Örneği ekte sunulmuştur)

Karar 3 : Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilecektir.

Karar 4: Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır. Sınav analizleri için exel formatında hazırlanan Sınav Analiz Programı’ndan istifade edilecektir. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Karar 5: Kur’an-ı Kerim Dersi’nde değerlendirme aracı olarak kontrol listeleri kullanılacak, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında birer not verilecektir. İkinci yarıyılda Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında birer not verilecektir.

Karar 6: Yazılı Yoklama yapılan derslerde 1. Değerlendirmeler Kasım ayının ikinci yarısında yarısında (15’indan sonra), ikinci değerlendirmeler ise Ocak ayının ilk yarısında (1’ile 15’i arası) içerisinde ikinci yarıyılda ise birinci değerlendirmeler Nisan ayının ilk yarısında, ikinci değerlendirmeler ise Mayıs ayının ikinci yarısında (15’indan sonra) yapılacaktır. Net tarihler ise öğrenci, ve diğer zümre öğretmenleriyle istişare ile belirlenecektir.

Zümre Başkanı: uygulamada genellikle ortak sınavların uygulanmasında sorun yaşadık. Bu husus kurulda dile getirdiğim için burada tekrar söylemeyeceğim.  Onun dışında isteyen arkadaşlara analiz programı verildi. Aldığımız kararlara genelde uyulduğunu gözlemledim. Konuyla ilgili görüş açıklamak isteyen arkadaşımız varsa sözü ona vereyim.

………..; “On ikinci maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

MADDE  12: Uygulamalı olarak yapılan Kur’an-ı Kerim, Hitabet ve Mesleki Uygulama ve Dini Musiki derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,

Karar 1: Kur’an-ı Kerim Dersi için her dönem 4 (dört), uygulama sınavı yapılacaktır. Ölçme ve değerlendirmede aşağıdaki çizelge veya özüne bağlı kalmak kaydıyla uyarlanmış hali kullanılacaktır.

Karar 2: Ezberlenmesi gereken dua ve sureler müfredat programında belirlenen şekliyle zamanında alınacaktır.

Karar 3: Kur’an-ı Kerim dersinde mahreç, yüzünden okuma hızı ve tecvid bilgisi uygulamasına ağırlık verilecek.

Karar 4: Hitabet ve Mesleki Uygulama dersinde her dönem iki değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirmelerden bir tanesi erkek öğrencilerde Cuma namazı kıldırma, bayan öğrencilerde ise vaaz etme uygulamalarından diğeri ise törenlerde okunacak dualardan verilecektir.

Karar 5: Fıkıh dersinde performans notu erkek öğrenciler için düzenlenecek çizelge ile öğle namazını cemaatle kıldırma ve müezzinlik yapma etkinliğinden verilecektir. Ölçme aracı olarak Cemaatle Namaz Kıldırma Değerlendirme Formu kullanılacaktır.

Karar 6: Dini musiki dersinde cami musiki formları üzerinde yoğun olarak durulacak. Özellikle güzel Kur’an ve ezan okuma konularında mahreç çalışması yapılacak.

Zümre Başkanı; “arkadaşlar Ali beyle Kur’an-ı Kerim dersinde kullandığımız çizelge üzerinde çalışıyoruz. Onu tıpkı analiz programı gibi yapmayı düşünüyoruz. Çalışmamız bittiğinde arzu ettiğiniz takdirde sizlere de vereceğiz. Onun dışında birinci dönemdeki aldığımız kararları ikinci dönemde de uygulayacağız. Her hangi bir değişiklik teklifi olan varsa onu da değerlendirelim” dedi. Söz alan olmadı.

……….; “On üçüncü maddeyi ve maddeyle ilgili alınan kararları okuyorum” dedi

MADDE  13: Öğrencilere verilecek proje ve performans konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

Karar 1: Ödevler en geç Ekim ayının son haftasında verilmesi, en geç Mayıs ayının ikinci haftası toplanarak ve Mayıs’ın son haftasından itibaren öğrenciler tarafından sunumunun gerçekleştirilesi sağlanacaktır.

Karar 2: Ödevler temel kaynaklardan yararlanılarak yapılacak böylece öğrencilerin araştırma bilgi ve becerileri geliştirilecek hem de temel kaynaklarla tanışmaları sağlanacaktır.

Karar 3: Ödev takibinde aşağıdaki form kullanılacaktır.

Karar 4: Ödev konularına örnek olması açısından aşağıda bazı konular belirlenmiştir.

Zümre Başkanı; “arkadaşlar I. dönemde bütün derslerden performans verme uygulamasını ilk defa uyguladık. Şahsi kanaatim pek verimli olmadı. Uygulamanın eğitim-öğretime beklenen oranda katkısının olduğunu düşünmüyorum. Öğrencilerin performans uygulamalarına not almanın dışında her hangi bir yaklaşımları olmadı. Bütün bunlara rağmen performans uygulamasını gerçekleştirdik. I. dönemde aldığımız kararlar doğrultusunda Proje çalışmaları devam ediyor. Proje takip çizelgesini öğrenci bazında kullanıyoruz” dedi

…………;

Madde 4- 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında seçilecek İHL Meslek derslerinin tanıtımına yönelik yapılabilecek çalışmaların tespit edilmesi.

Kurul toplantısında da dile getirdiğim gibi bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesini maalesef seçmeli derslerin usulüne uygun olarak seçilmemesinden kaynaklanıyor. Özellikle ezan ve Kur’an-ı Kerim yarışmalarına öğrencilerin hazırlanmasında idare bizden katkı bekliyor. Ancak öte yandan da seçmeli derslerde Beden Eğitimi dersinin seçilmesi adeta dayatılıyor. Önceki yıllarda uyarmama rağmen sene başında yine aynı uygulama yapılmış. Üstelik bu defa bütün okula Beden Eğitim dersi seçtirilmiş. Bu durum ister istemez başta benim olmak üzere konuyla ilgilenmek isteyen arkadaşlarımızın istek ve arzusunu kırmaktadır. Okul idaresinin bu yanlış  tutumda ısrar etmesinin gerekçesini bir türlü anlayabilmiş değilim. Ancak bu soruna ikili ilişkilerle çözüm bulamaz isem yasal yollara baş vurmayı düşünüyorum.

………..: “Okulda Beden Eğitimi Dersinin seçilmesinde bir sakınca yok. Öğrencilerin Beden Eğitimine de ihtiyacı var” dedi.

Zümre Başkanı: Hocam ben Beden Eğitimi Dersi seçilmesin mi dedim. Benim dediğim şu: Okumuzdaki seçmeli ders yönetmeliğe uygun olarak seçilsin. Her hangi bir ders ne idare tarafından nede öğretmenler tarafından dayatılmasın. İsteyen öğrenci Beden Eğitimi Dersini seçsin buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak ama isteyen öğrenci de Dini Musiki’yi yada diğer dersleri seçsin. Biz usulüne uygun seçim yapılacağını düşünerek seçmeli derslerle ilgili olarak önümüzdeki yıl meslek dersleri olarak okutulmasının uygun olacağı dersleri belirlemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Konuyla ilgili olarak sınıflar seviyesinde seçmeli derslerimiz şunlar”:

 

 1. Sınıf         10. Sınıf           11. Sınıf           12. Sınıf

beden eğitimi/ görsel SANATLAR/MÜZİK                                   1                     1                     1                     1

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

FIKIH OKUMALARI (1)                                                                                                                                             (1) (2)            (1) (2)

TEFSİR OKUMALARI (1)                                                                                                          -                       (1) (2)

HADİS METİNLERİ (1)                                                                                                                                               (1) (2)            (1) (2)

İSLAM AHLAKI (1)                                                                                                                                      (1)                          (1)

İSLAM BİLİM VE DÜŞÜNCE TARİHİ (1)                                                                             (2)                          (2)

KUR’AN OKUMA TEKNİKLERİ (2)                                                                                       (2)                          (2)

ARAPÇA (METİN-MÜKALEME) (2)                                                                                       (2)                          (2)

MESLEKİ UYGULAMA (1)                                                                                                        -                              (1)

İSLAM TARİHİ (1)                                                                                                                                                       (2)

TÜRK İSLAM SANATLARI

DÎNÎ MÛSİKÎ (1)                                                                                                                            (1) (2)                    (1) (2)

HÜSN-İ HAT (1)                                                                                                                              (1)                          (1)

EBRU (1)                                                                                                                                           (1)                          (1)

TEZHİB (1)                                                                                                                                      (1)                          (1)

Zümre Başkanı: “Arkadaşlar seçmeli derslerimizin her biri mutlaka seçilmeye değer ancak özellikle imam hatip, Kur’an Kursu öğreticiliğini düşünen veya İlahiyat Fakültesi’ne gitmek isteyen öğrencilerimize daha faydalı olabilmek için 11. Ve 12. Sınıfta seçebilecekleri Meslek Dersleri hakkında bilgi vermemiz gerekir. Bu doğrultuda  Talim Terbiye Kurulunun 27.01.2014  ve 6 nolu kararında  değişiklikleri ve  20.07.2010 tarih ve76 nolu,  28.03.2013 tarih ve 18  nolu kararını da göz önünde bulundurarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında seçebilecekleri derslerle ilgili tanıtımı mayıs ayı içerisinde okul idaresi ile görüşerek rehberlik saatinde yapalım. Yalnız tanıtımı yaparken diğer dersleri de seçebileceklerini özellikle belirtelim. Zira iki yılıdır beden eğitimi dersinin seçimiyle ilgili uygulamadan kaynaklanan hatalar yüzünden Beden Eğitimi Dersi öğretmenimizle şahsen ben sıkıntı yaşıyorum. Sanki ben özellik beden eğitim dersine karşıymışım gibi anlıyor. Benim dediğim şu: Dersler yönetmelikte belirtilen usule göre seçilsin. Ne Beden Eğitim dersi için yönlendirme yapılsın ne de Dini Musiki dersi için. Öğrencilerimiz hangi dersi istiyorlarsa o dersi seçsinler. Benim bu söylediğim hususlar zorunlu seçmeli dersler için. Bunlar çizelgede de görüldüğü üzere haftada 1 saat olarak seçilecektir. Ancak bizim tanıtımını yapmamız gereken dersler 11. ve 12. Sınıfta okutulacak dersler hakkında olacaktır. Bu dersleri tanıtırken bu derslerin seçilmesi halinde öğrencilere katkısı üzerinde duralım. Dersin içeriği hakkında da kısa kısa açıklamalarda bulunalım. Bizim bu uygulamamız sanıyorum diğer dersler için de örnek olur. Diğer branşlarda seçmeli dersler hakkında öğrencileri bilgilendirirler. Hattı zatında bunlar hakkında bilgi verilmesini temin etmek idarenin görevleri arasındadır. Yeni yönetmeliğin 10. Maddesinin d) bendi şöyle açıklıyor:

Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.

Ders seçimi de şu şekilde düzenlenmiş:

MADDE 11-

(1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. 

(2) Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ders kesiminden haziran ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır.

(4) Seçmeli ders en az 12 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumlarında bu şartlar aranmaz.

                Bizim istediğimiz seçmeli derslerin bu usule göre seçilmesidir.

Mesela; Öğrencilerin yeterlilik sınavlarına hazırlanmalarını da göz önüne alarak, Fıkıh okumaları dersi seçilebilir. Ezan ve Kur’an-ı Kerimi güzel okumaya yönelik olarak bütün sınıflarda Dini Musiki dersi seçilebilir.

………….: Kur’an-ı Kerim dersi zayıf olan ile yarışmalara hazırlanmak isteyenler için Kur’an Okuma Teknikleri dersi seçilebilir.

……..: İlköğretimden belli alışkanlıkları edinerek okulumuza gelen öğrencilere imam hatipli olma ruhunu ve toplumumuzun okulumuzdan bekledikleri davranışları  kazandırabilmek için İslam Ahlakı dersi seçilebilir.

Zümre Başkanı: “Arkadaşlar seçebileceğimiz dersler belli, bu doğrultuda hepimiz seçmeli derslerin tanıtımıyla ilgili olarak gerekli hazırlıkları yapalım” dedi

………; Madde 5- İkinci dönemde yapılacak yarışma ve sosyal faaliyetlerin görüşülmesi

Zümre Başkanı; “değerli arkadaşlar, okul müdürünün kurul toplantısında ifade ettiği gibi okulun etkinlikler anlamında büyük oranda yükü bizim üzerimizde. Mesleki tatbikat kulübü ile birlikte planlanan etkinlikler zamanı geldikçe yapılmaktı. Bu sene Arapça yarışmalarının bölge organizasyonu da ilimizde yapılacak. Onunla ilgili çalışmalar okul idaresiyle koordineli bir şekilde yürütülmektir.

Diğer yarışmalarda ilan edilen takvim çerçevesinde yürütülmektedir. Kararlarda da gözüktüğü üzere faaliyetlerin büyük bölümü ikinci yarı yılda gerçekleşecek. Öyle anlaşılıyor ki yoğun bir dönem geçireceğiz. Hepinize başarılar diliyorum.

Madde 6- Başarı yüzdelerinin dersler bazında görüşülmesi

 

Kuran-ı Kerim

Arapça

Siyer

Fıkıh

Hadis

10/A

% 55

% 39

% 91

%

%

10/B

%

% 57

% 93

% 83

%

10/C

%

% 30

%  63

% 33

%

10/D

% 57

% 32

% 76

% 48

%

10/AA

%

% 89

% 79

% 54

%

10/AB

% 70

% 81

% 93

% 85

%

10/AC

%

% 82

% 100

% 82

%

10/AD

%

% 67

% 79

% 42

%

Zümre başkanı……….; arkadaşlar son olarak bana ulaşan I. dönem itibariyle okulumuzun Meslek Dersleri yönünden ders bazında başarı durumlarını paylaşmak istiyorum.

 

Kuran-ı Kerim

Arapça

T.D. Bilgiler

9/A

% 30

% 53

%

9/B

% 68

%

% 65

9/C

% 73

% 37

% 43

9/D

% 04

% 7

%

9/E

% 38

% 67

% 67

9/F

%  16

% 18

% 33

9/AA

% 100

% 76

% 85

9/AB

% 62

% 41

% 82

9/AC

% 70

% 61

%

9/AD

% 88

% 55

%

 

 

Kuran-ı Kerim

Arapça

Hadis

Fıkıh

11/A

% 44

% 82

% 83

% 79

11/B

% 50

% 37

%  69

% 63

11/AA

% 44

% 44

% 75

% 94

11/AB

% 50

% 50

% 87

% 87

11/AC

% 63

% 63

% 50

% 54

 

Kuran-ı Kerim

Arapça

Tefsir

İslam Tarihi

Kelam

Dinler Tarihi

Hitabet

12/A

%

% 100

% 87

%

% 87

% 97

%

12/B

%

% 92

% 100

%

% 38

% 73

%

12/AA

%

% 100

% 97

%

% 93

% 97

%

12/AB

%

% 100

% 95

%

% 77

% 73

%

 

Dilek ve Temenniler;

Toplantı Zümre Başkanının okulumuza yeni atanan öğretmeneler tekrar başarılar dilemesi, toplantının ve alınan kararların okulumuza ve öğrencilerimize hayırlara vesile olması dilek ve  temennisiyle  sona erdi. Ayrıca gerek göreve yeni başlayan arkadaşlar gerekse branş değişikliğiyle okulumuza yeni gelen arkadaşlar hangi konuda olursa olsun takıldıkları hususları tecrübeli arkadaşlara sorabilirler.

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

                                                                                     

19.02.2017