TAM DA BUGÜNÜ ANLATMIŞLAR

İsrail Büyükelçisi ile “Hulasatu’l Beyan” tefsirinin müellifi Mehmet Vehbi Efendi bir araya gelirler. 

Önemli konuşma geçer.

Vehbi Efendi İsrail elçisini şok eden bir şey söyler.

İsrail Büyükelçisi ile “Hulasatu’l Beyan” tefsirinin müellifi Mehmet Vehbi Efendi bir araya gelirler. 
Büyükelçi: “Peygamberiniz: ‘Bir gün gelecek yeryüzünde bir tek Yahudi kalmayacak. Bir taşın arkasına saklansa taş dile gelip haber verecek’ diyordu. Bak biz yok olmadık. Filistin’de devlet kurduk” der.

Mehmet Vehbi Efendi: “Ben Buhari’yi terceme ederken, o hadisin tercemesine gelince çok düşündüm. “Ya Rabbi, senin peygamberin ne söylemişse doğrudur. Ama bu iş çok zor olacak. Yahudiler bütün dünyaya dağılmış durumda. Biz bunları nasıl bulacağız derken bir gün Filistin’de devlet kurulduğunu, dünyanın her tarafına dağılan Yahudilerin Filistin’e göç ettiğini öğrenince seviniverdim.” der.

Büyükelçi: Niçin sevindiniz?

Mehmet Vehbi Efendi: “İşimizi kolaylaştırıyorsunuz. Bizim bütün dünyayı dolaşmamıza gerek kalmayacak. Hepiniz bir araya geleceksiniz biz de sizi topluca milletlerin başına bela olmaktan kurtaracağız” der.

Hulasatül Beyan” tefsirinin müellifi Mehmed Vehbi Efendi ile ilgili görsel sonucu

(Hadis: Buhari, Sahih, K.Cihad, Bab No 94)