Asrın pedagojik yanlışı olarak adlandırılan Karma Eğitim üniversitelerde İlahiyat Fakültelerinde kalkmaya başladı. Öğrenciler özellikle kız öğrenciler durumdan memnun. Şimdi sıra diğer fakültelerde ve liselerde. 28 Şubat Dayatması bu uygulama ile yıllarca çağdaşlık adına dayatma yaşandı. Şimdi cesur yöneticiler eliyle dayatma sona eriyor. ABD'’de bile 1995 yılında 3 devlet okulunda yürütülen ayrı eğitim uygulaması, 2007’de 253 okula çıktı. ABD'de Kız Fakülteleri açılmış durumda.

ABD'de 51 okula ise tamamen kız ya da erkek öğrenciler alınıyor. ABD'de yapılan araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı sınıflarda bulunmasının getirdiği faydaları gözler önüne serdi. Öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, taciz ve gebelik gibi olumsuzlukların ayrı eğitim veren okullarda en aza indiği gözlendi. ABD'de okul yönetimleri, öğrencinin başarısını olumlu etkileyeceğini düşündüğünde, istediği derslerde kız-erkek ayrı eğitim verilmesine karar verebiliyor. Kız ve erkek sınıflarına kayıt çocuğun isteğine göre yapılıyor. Bu sınıfa kayıt yaptırmayıp karışık sınıflarda okuyan öğrencilere de aynı şekilde eğitim verilmesi zorunlu kılınıyor.

KANADA: “KARMA EĞİTİM BAŞARISIZ”

Kanada'da ise en fazla öğrencinin eğitim gördüğü Toronto Devlet Okulları Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmada, karma eğitimin başarısızlığını ortaya koydu. ‘Bir Ümit Vizyonu' başlıklı raporun sonuçları karma eğitimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle erkek çocukların kızlara göre başarısız olduğunu ortaya çıkardı. Erkek çocukların kızlara göre farklı bir eğitime tabi tutulması zorunluluğuna dikkati çeken Toronto Devlet Okulları Eğitim Müdürü ChrisSpence, 2009–2010 eğitim ve öğretim yılında ‘Erkek Liderlik Okulu' adlı proje başlattı. Spence, öğretmenler ve velilerle yaptıkları 200 toplantıdan sonra kız ve erkek çocukların ayrı okuduğu 300 sınıf projesine karar verdiklerini ifade etti.

ALMANYA: “KARMA EĞİTİM ZARARLI”

Almanya'ya bakıldığında ise yine benzer sonuçlarla karşılaşılıyor. Almanya'nın Bayern Eyaleti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Schul Report dergisinde, Münih Okul Pedagojisi ve Eğitim Araştırmaları Devlet Enstitüsü'nün raporuna yer veriliyor. Raporda1960'lı yıllarda, karma eğitimin ilerlemenin ölçüsü olarak kabul edildiğine, 1980'lerden sonra ise karma eğitimin zararlarının tartışılmaya başlandığına dikkat çekiliyor. Sonuç olarak “Karma eğitim, hem kızlar, hem erkekler için fayda sağlamamıştır” denilerek ayrı eğitim okulu uygulamasına başlanması gerektiği ifade ediliyor.

İNGİLTERE: “AYRI OKULLAR DAHA BAŞARILI”

İngiltere'de ise kız ve erkek okullarının başarı oranı, karma eğitim yapan okullara göre daha yüksek. Karşılaştırma, İngiltere'de liseyi tamamlama sınavı olan A Level ve GCSE sonuçlarına bakarak yapıldı. A Level, yani üniversiteye girme puanı verilerine bakıldı. İlk 50'ye giren liseden, 27'si kız, 14'ü erkek okulu. Sadece yedi tanesi karma eğitim yapıyor.

TÜRKİYEDE DURUM

Türkiyede 1999 yılında Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu zamanında zorunlu hale gelen 28 Şubat Süreci dayatması olarak uygulunan karma eğitim bazı İHL'lerdeortadan kaldırılsada birçok okulda devam ediyor. Veliler kızlarının ayrı okullarda hatta sınıflarda okumak istediğini her platformda dillendiriyor. Bakanlığın bu konud ayenibir hazırlık içeriisnde olduğu belirtiliyor. Birçok Üniversitede ise İlahiyat Fakültelerinde Karma eğitim son buldu. Şimdi diğer fakültede okuyan kızlar da aynı uygulamadan kendilerinin de faydalanması gerektiğini söylüyorlar.

İŞTE KARMA EĞİTİME SON VERİLEN ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTELER

Karma eğitim olmayan tespit edilmiş İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri:
 
1. Bursa Uludağ Üniversitesi (Sadece seçmeli dersler karma)
2. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
3. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
4. Yalova Üniversitesi
5. Erzurum Atatürk Üniversitesi
6. Kayseri Erciyes Üniversitesi
7. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
8. Gaziantep Üniversitesi (Sadece son sınıflarda karma eğitim kaldı)
9. Urfa Harran Üniversitesi
10.  Diyarbakır Dicle Üniversitesi
11.  Erzincan Üniversitesi
12.  Yozgat Bozok Üniversitesi
13.  Iğdır Üniversitesi
14.  Siirt Üniversitesi
15.  Bingöl Üniversitesi (Sadece seçmeli dersler karma)
16.  Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Sadece son sınıflarda karma eğitim kaldı)
17.  Uşak Üniversitesi
18.  Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
19.  Rize RTE Üniversitesi
20.  Bayburt Üniversitesi

Şimdi de İstanbul İlahiyat Fakültesi öğrencileri eğitimde karma sistem uygulamasına karşı kampanya başlattı.

Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren 12 öğrenci kulübünün yayınladığı ortak bildiride  hali hazırdaki uygulamanın geçmiş dönemlerde ortaya çıkış mahiyetinden bahsedip, fakülte öğrencilerinin defalarca bu uygulamaya son verilmesini talep ettikleri halde muhtelif sebeplerle geri çevrildiğini dile getirdiler.

Ülke genelinde birçok İlahiyat Fakültesinin eğitim verimini artırmak amacıyla bu uygulamaya son verdiklerini ve neticesinde eğitimde başarı oranının arttığını örnek gösteren öğrenci kulüpleri aynı çalışmanın kendi fakülteleri içinde yapılmasını istiyorlar.

Fakültede ise ekseriyetin bu uygulamayı istemesine rağmen taleplerin her defasında geri çevrildiğini belirten öğrenciler, 2 hafta sürecek dilekçe imza kampanyası için fakültenin çeşitli yerlerinde stant açarak konuya ilişkin dilekçe toplamaya başladılar.

Yayınladıkları bildirinin metni ise şu şekildedir;

“19. yy’a kadar gerek Doğu’da gerek Batı’da karma eğitim modeli yok denecek kadar azdı. Günümüzde normalleştirilen karma eğitimin sonlandırılmasına yönelik ülkemizin çeşitli mecralarında olduğu gibi fakültemizde de tartışma konusu edilmiştir. Fakat bu konuda gelen talepler muhtelif sebeplerle geri çevrilmiştir. Bu sene fakültemiz öğrencileri karma eğitim problemini ciddi bir şekilde gündemine almıştır.

Karma eğitimin öğrenci başarısı üzerindeki olumsuz etkileri gerek bilimsel çalışmalar gerekse de yaşanmış tecrübeler ile aşikardır. Yine ülkemizde eğitimde verimi artırmak adına birçok İlahiyat Fakültesi karma eğitim uygulamasına son vermiş ve nihayetinde gayet olumlu neticeler almıştır. Bizler kadim bir medeniyetin evlatları olarak tarihimizden aldığımız feyz ile yola çıkarak bu durumun nihayete erdirilmesini talep etmekteyiz. 

İÜ İlahiyat Fakültesi öğrencileri olarak karma eğitim uygulamasına son verilip sınıfların, bayan ve erkek sınıfları olarak ayrılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini istiyor ve fakültemiz kulüpleri olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Not: Öğrenci kulüpleri olarak şuan için yürütmekte olduğumuz dilekçe kampanyasına fakültemizin siz değerli mensuplarını davet ediyor ve bu konuda  gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ediyoruz.  Erkek ve bayan öğrenciler için dilekçe imza stantlarımız okulumuzun muhtelif yerlerine kurulmuştur.

 

Kaynak:RİSALE AJANS