İslam Dünyası'nın en önemli dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı bu yıl 12 Eylül Pazartesi gününe denk geliyor. Dini vecibelerden biri olan Kurban kesmek maddi durumu iyi olan her müslümana dini bir sorumluluk. Peki Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli işte detaylar

1- Kurban kesinlikle besili ve sağlıklı olmalı. Fiziksel ve psikolojik hastalığı ya da özrü bulunmamalı. Küçükbaşlarda küpeli olmasına, büyükbaşlarda veteriner hekim sağlık raporu olmasına dikkat etmeli.

2-Büyük ve küçükbaş hayvanlarda aranan yaş kriterine dikkat edilmesi gerek. Küçükbaş hayvanların kulak küpesi, büyükbaş hayvanların veteriner sağlık raporu olmalıdır. Hayvanların sağlıklı ve verimli olması önemlidir. Zayıf, yeni doğum yapmış ya da ileri düzeyde gebe hayvanları kurban olarak kesemeyiz. Ağız, burun, göz, meme veya cinsel organlarından akıntı gelmesi hastalık belirtisidir. Ayrıca rahat nefes alamayan ve öksüren hayvanları da sağlıklı kabul edemeyiz. Ağız ve burun içinde yaralar bulunmamalı. Hayvanda kene, pire gibi parazitler olmamalı. Sindirim sistemi rahatsızlığı olan hayvanlar ile vücudunda ödem oluşmuş ve topal olan hayvanlar kurban edilemez

kurbanlık alırken nelere dikkat etmek gerekir ile ilgili görsel sonucu

3-Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, Veteriner Sağlık Raporu/Menşe Şahadetnamesi/Pasaportu/Nakil Belgesi, şap aşı kayıtları bulunan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanların tercih edilmesi gereklidir.
“Kurban kesmekle yükümlü olan kimselerin bu ibadeti geçerli olarak yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deve’den olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da genel olarak, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir.  

4-Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın, doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez.”

Bunların yanında:

Resmi evrakları bulunan (Pasaport, sağlik raporu, Kulak küpesi vb)

• Duruşları normal olan

• Vücut agirligini ayaklarina eşit bir biçimde dağitmiş olan

• Hareket ve bakisi canli olan, hareketlere karşi tepki veren

• Derisi kolayca yerinden oynatılabilen ve olusan kivrimlari çabuk kaybolan

• Tüyleri düzgün ve parlak olan

• Burun uçları soguk ve nemli olan

• İştahli ve geviş getiren

• Kulak ve kuyruklarını sık sık hareket ettiren hayvanlar satın alınmalıdır.

kurbanlık alırken nelere dikkat etmek gerekir ile ilgili görsel sonucu

 Kurban konusunda da diğer bazı ibadetlerde olduğu gibi, maalesef hikmetinden ve asıl gâyesinden kaymalar ve sapmalar görülmektedir. 

Kurbanın ana gayeleri ikinci-üçüncü plana atılıp, kurbanı sanki “sadece et yiyemeyen yoksul ve fakirlerin et yemesi için kesilen hayvanlar” sanmayabaşladık. Bu durum da kurbanın ana gâyesinden bir nevi sapma ve maksadından kaymadır…Eğer ET YEDİRMEK ana maksat olsaydı, kör, kulaksız, dişsiz, boynuzu kırık vb. gibi ete zarar vermeyen sakat hayvanlar da pek âlâ kurban olabilirdi. Oysa yasaktır. Kulaksız veya boynuzsuz oluşunun, ete ne zararı var ki?

Peki niçin?...

Çünkü sınav gereği bir cana (İsmaillerimize) karşılık, kusursuz bir hayvan canı bağışlanması, bizlere örnek gösterilmiş. (İbrahim AS ile İsmail’in AS, sınavını ve Cebrail AS’IN değiş-tokuşunu hatırlayınız.) Bizlere düşen ise itiraz etmemektir, “bence”, “şöyle olsaydı”, “böyle olmasaydı”diye görüş belirtmemektir. Meseleyi, ET YEMEK, YEDİRMEK vb. basitliğe indirgememektir…