MEB, 2017-2018 Yılı İçin En Fazla 10 Farklı Seçmeli Ders Belirleneceğini Duyurdu.Bu duyuruya göre, 2017-2018 yılında 10.11.ve 12.sınıflarda okuyacak olan 9.10.ve 11.sınıf öğrencileri ikinci dönemin ilk haftalarında seçmeli derslerini seçecekler.

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin seçmeli dersleri için okul yönetimleri en fazla 10 farklı ders belirleyecek ve seçilen dersler ikinci dönemin ilk haftasında e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek.

ARA SINIFLAR İKİNCİ DÖNEM,9.SINIFLAR BİRİNCİ DÖNEM  SEÇİM YAPACAK

Ders seçimi, ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında, öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-okul sistemine işlenecek.9´uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin iş ve işlemler yeni eğitim öğretim yılının ilk haftası içerisinde yapılacak.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarındaki seçmeli derslerin belirlenmesine ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıya göre, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçiminde, okul yönetimleri, okulun fiziki imkânları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişimin desteklenmesi ve yapılmakta olan müfredat değişikliği ve eğitim politikalarının gelecek vizyonunu dikkate alacak. 

GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Okul yönetimince en fazla 10 farklı seçmeli ders belirlenecek. Seçilen bu dersler ikinci dönemin ilk haftasında e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar, okul müdürlüklerince ikinci dönemin ilk haftasında öğrencilere ve velilere duyurulacak. Sınıf rehber öğretmeni, rehberlik öğretmeni ile branş öğretmenlerince öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Ders seçimi ise ikinci dönemin ikinci ve üçüncü haftalarında, öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-okul sistemine işlenecek. 

 

ÖĞRENCİ SAYISI AZALSA BİLE DERSLER DEVAM EDECEK

Derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre haftalık kaç saat ile kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılacak. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecek. 9´uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimi seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin iş ve işlemler yeni eğitim öğretim yılının ilk haftası içerisinde yapılacak. 

En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders ve bunların öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile öğretim yılı sonuna kadar bu derslerin öğretimine devam edilecek. Ders seçim süreci tamamlandıktan sonra ders kitaplarına yönelik iş ve işlemler, tebliğler dergisindeki ilgili genelge ve ekleri kapsamında yürütülerek, gerekli tedbirler alınacak.

2017-2018 LİSELER İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

2017 - 2018 Öğretim Yılında 10.11.ve 12. Sınıfta okuyacak olan ( bu yıl  9. 10. VE 11. Sınıfta okuyan ) öğrencilerin dolduracağı SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEKLERİ İÇİN 

10.sınıf dilekçe için tıklayınız

11.sınıf dilekçe için tıklayınız

12.sınıf dilekçe için tıklayınız

 

Otomatik alternatif metin yok.

Bu yıl 12.sınıftaki öğrenciler zaten mezun olacakları için seçmeli ders dilekçesi vermelerine zaten gerek yok.Şu an 8.sınıfta olup gelecek yıl 9.sınıf okuyacak öğrenciler dilekçerlerini, 2017-2018 yılında okulun açıldığı hafta verecekler.

2017-2018 SEÇMELİ DERSLER YAZISI