MEB Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği YÖK’ün internet sitesinde yayınlandı ve görüşe açıldı. MEB tarafından paydaşlara gönderilen yönetmelik taslağında birçok düzenleme yer alıyor.

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre hazırlandığı belirtilen MEB öğretmen performans değerlendirme yönetmelik taslağı kapsamlı değişiklikler barındırmaktadır.

Aday öğretmen ve öğretmen performans değerlendirme sürecinde esas alınacak ilkeler açıklanırken Adalet, Şeffaflık, Katılımcılık ve uzlaşma, Belirlilik, İşlevsellik ve çok yönlülük olmak üzere 5 ana ilke yer aldı. Öğretmenlerin performans değerlendirmesinin amacı olarak görevindeki gayret, verimlilik ve başarısının tespit edilmesi, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek, gerekli eğitim ihtiyacının tespit edilmesi ve buna yönelik tedbirlerin alınması ile ödüllendirilmesinin sağlanması hedeflendiği belirtildi.

ÖĞRETMENİ DEĞERLENDİRECEK KİŞİLER

Öğretmenler, görev yaptığı okulun müdürü tarafından, zümre öğretmenleri tarafından, görev yaptığı okulda zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler tarafından, öğrencilerin velileri tarafından, öğrenciler tarafından ve kendisi tarafından değerlendirilecek. Kısaca öğretmeni herkes değerlendirecek. Rehberlik araştırma merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenler ve özel eğitim öğretmenlerinin değerlendirmesinde, zümre öğretmenleri haricindeki öğretmenler yerine bölüm başkanı değerlendirme yapacak. Öğretmen performans değerlendirme yönetmelik taslağı ve değerlendirme formları MEB tarafından yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmeliği (Taslak) için TIKLAYINIZ

Taslağa sendikalar ve eğitim dernekleri büyük tepki gösteriyor.