MEB, Şube Müdürlüğü Sınavı Konuları ve Örnek Sorular

1 Nisan 2018 yılında yapılacak sınava hazırlık konuları ve örnek soruları sayfamızda her geçen gün genişleyerek paylaşılacak.

Örnek soruları çözerek sınava daha etkili çalışabilirsiniz.

Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda 70 puan olarak belirlenen başarı puanı 60 puana düşürülmüştür.

Şube müdürlüğü atamaları yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre yapılacak. Başvuru için 657 sayılı Dmk'nın 68/B maddesine göre 10 yıl memuriyet şartının yanı sıra 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak gerekiyor. Bu şartlara ilave olarak MEB Personelinin görevde yükselme,ünvan değişikliği ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliğin 6.maddesine göre son iki yıl bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak ve öğretmenlik kadrosunda 4 yıl görev yapmış olma şartları aranmaktadır. 

DENEME SINAVI ÇÖZMEK İÇİN TIKLA

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV KONULARI VE NOTLAR

Kasım ayının son haftasında MEB'de görevde yükselme yönetmeliği kapsamında şube müdürlüğü sınavı yapılacak.Şube müdürlüğü sınav konularını en güncel haliyle mevzuat sitelerinden sizler için derledik. Lütfen bu haberi paylaşım yaparak daha çok eğitimciye ulaşmasını sağlayalım.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV KONULARI

MADDE 12 − (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kadrolaragörevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır:

a) Türkçe dil bilgisi,

b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim,

c) Yönetim, liderlik ve organizasyon,

ç) İnsan hakları ve demokrasi,

d) Yönetimde etik,

e) Türk idare sistemi,

f) Protokol kuralları,

g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

ğ) Genel kültür,


NOT : Konunun üzerine tıkladığınız zaman mevzuat sitelerinden en güncel halini indirebilirsiniz.

ÖRNEK SINAVLAR - BENZER SINAVLAR 

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORULARI 14 MAYIS 2017 indir

REHBERLİK BAŞLKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI SORULARI indir

 EBS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENEME SINAVI indir

 2000 yılı şube müdürlüğü sınavı indir

KANUN VE YÖNETMELİKLER

 MEB şube müdürlüğü ders notları İNNNDİR

T.C. Anayasası


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

 


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 


5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

 

 

KANUN VE YÖNETMELİKLER

DEVLET MEMURLARI KANUNU 657 sayılı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 1739 SAYILI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

 

KISA SÜRE İÇİNDE KONULAR ÖNCEKİ YILLARDA ÇIKMIŞ VE ÖRNEK SORULAR SAYFAMIZA EKLENECEK...

 

İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM, YÖNETİM, LİDERLİK, ORGANİZASYON, İNSAN HAKLARI, ETİK, İDARİ SİSTEM, PROTOKOL, ATATÜRK İLKELERİ
6. Yatay iletişim : ayni düzeydeki insanlar arasindaki iletişimdir.
7. Avrupa insan hakları mahkemesine bireysel başvuru ne zaman; Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1987 tarihinden itibaren, vatandaşlarının Mahkeme nezdinde bireysel başvuru hakkını kabul etmiştir.
8. Siyasi partiye üye olma yaşı; Onsekiz yaşını dolduran herkes üye olabilir, Yanlış olan 25
9. 1921 anayasasında olmayan – yargı organları
10. İlke Milliyetçilik
11. hangisi algıda yanılmaya yol açmaz? empati
12. Protokolde üst ünvan ,rütbe, kıdem var. Hanımlara öncelik yoktur. Sosyal yaşamda vardır öncelik.
13. yarım işlerin akılda kalması---zeıgarnik
14. kamu etik kurulu tbmm üyelerini ve bakanlar kurulu üyeleri ile ilgili şikayetleri inceleyemez
15. Kötü şöhret sorusu (Kurum açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin temsilcilerinde; affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan yahut kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olma şartı aranır.)

GENEL KÜLTÜR
16. Victor Hugo'nun eseri; Notre Dame'nin Kamburu
17. Dünya Bankası : merkezi Washington
18. Atlas okyanusunu, Pasifik'e bağlayan kanal: Panama kanalı
19. Nobel ödülü verilmeyen alan; Matematik
20. Belleğin Azmini yapan İspanyol sürrealist ressam: Salvador Dali

ANAYASA, 657,
21. Müsteşarın görevi olmayan; diğer kurumlarla ilgili görevi yoktur.
22. Yüksek Mahkemeler; Yüksek mahkeme olmayan: Sayıştay
23. Müşavir sayısı; 30
24. Milletvekilliğini sonlandıran durumlar: İstifa, Kesin Hüküm Giyme, Kısıtlama,
25. Milletvekilliği ile Bağdaşmayan Bir Görev veya Hizmeti Sürdürmekte Israr Etme,
Devamsızlık, Partisinin Temelli Kapatılmasına Beyan ve Eylemleriyle Sebep Olma
26. Mal bildirimi sorusunda eş ve velayeti altındaki çocuklar olacak
27. 657nin içinde olmayan memurluk sınıfı özel güvenli personeli
28. Örtülü ödeneğin nasıl kullanacağına bakanlar kurulu karar verir yanlış. Başbakan karar verir.
29. Millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur.
30. Memur cezası uyarma- aylıktan kesme- memuriyetten çıkarma- kınama
31. Basın özgürlüğü sorusu
32. Yurt dışı hafta sonu izinleri – bakanlar kurulu

DİĞER
33. Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantı tarihleri: Mart-Kasım
34. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ; Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır.
35. İL eğitim denetmenleri yanlış olan süre üç yıl yazılmış, doğrusu iki yıl olacak
36. İl idare kurulunda olmayan kimdir? : Emniyet Müdürü
37. Diğerlerinden farklı olan lise türü: Askeri liseler
38. Kamu İhale Kurulu Üye sayısı: biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere dokuz üye
39. Eğitim İstihdam ilişkisini güçlendirmek: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün görevidir
40. Her yıl derslere başlamadan en az 15 gün önce, muhtarlar okul çağına gelmiş çocukları bildirir.
41. İl de konutların kira belirlemesini il daimi komisyonu yapar
42. Ön inceleme ek süre 15 günü geçmez
43. Belediye kurulması için nüfus 5000 uzaklık 5000
44. 5580- Özel Okullar, iki yıl içinde öğretime başlamayan ile amacı dışında kullanıldığı tespit edilen kurumun, kurum açma izinleri iptal edilir.
45. Belde başkanı - idare mahkemesi
46. Köylerin birleştirilmesi ve ayrılması kararının onayı – İç işleri bakanı
47. 1739 milli eğitim temel kanunu istisna hangisidir - askeri maksatlarla açılacak okullar hariç
48. Mücbir sebepler sorusunun cevabı 3.sahıs tarafından diye başlayan cevaptı
49. Kamu zararı – maliye bakanlığı/bakanlar kurulu
50. Hangisi mahalli idareler içinde yer alır? Bunlar "İl Özel İdaresi", "Belediyeler" ve "Köy"lerdir.
51. Engelliler ile ilgili bir soru

52. Bilgi edinme ile ilgili soru

53. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç ... iş günü içinde ihale kararını onaylar. (kanununa göre kamu ihelede 5 veya devlet iahelede 15)

54. Çalışma saatleriyle ilgili bir soru vardı. "çalışılan her fazladan 8 saat için bir gün izin verilir, ücret verilmez"

55. Yönetim ilgili bir soru - Müşteriye göre olacak tahminen.

2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

TAŞRA TEŞKİLATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME YAZILI KONULARI

SIRA NO KONU ADI SORU SAYILARI 1 Türkçe dil bilgisi, 5

2 Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, 2

3 Yönetim, liderlik ve organizasyon, 3

4 İnsan hakları ve demokrasi, 1

5 Yönetimde etik, 1

6 Türk idare sistemi, 2

7 Protokol kuralları 1

8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2

9 Genel kültür 5

10 T.C. Anayasası 5

11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4

12 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3

13 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3

14 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 5

15 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2

16 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3

17 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 2

18 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2

19 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1

20 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1

21 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3

22 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 2

23 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat 2

TOPLAM 60 soru sorulmuştur.

Şube müdürlüğü sınavında sorulacak soruların konu başlıklarını Türkçe dil bilgisi, Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, Yönetim, liderlik ve organizasyon, İnsan hakları ve demokrasi, Yönetimde etik, Türk idare sistemi, Protokol kuralları,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel kültür olarak sıralayabiliriz.

Belirlenen konu başlıklarının netleşmesiyle şube müdürlüğü sınavında çıkması muhtemel olan soruları ve cevaplarını sizler için hazırladık.

ı.Makroekonomik

ııMaliyet-etkinlik

III. Sosyal hedefler

ıv.Maliyet-fayda

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, maliye politikası, yukarıdakilerden hangileriyle uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür?

 1. A) I, II, III
 2. B) II, III, IV
 3. C) I ve III
 4. D) II ve IV

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

İlçe mahalle muhtarı hakkında soruşturma iznini kim verir?

 1. a) TBMM Genel Sekreteri
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Deontolojik kuram ile ilgilidir?

a-Bir eylemin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu kararlaştırırken sonuçlar yerine başka faktörler dikkate alır.

b-Bir davranışın biçimine karar verirken bireysel haklar açısından olaya bakar.

c-Bir davranışın biçimine karar verirken bireysel haklar açısından olaya bakar.

d- Kişilerin oynaması gereken rolleri ve bu rolleri teşvik etmesi ya da gerekli kıldığı davranış beklentileri üzerinde çalışır.

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) İç İşleri Bakanlığı
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

 1. a) İç İşleri Bakanlığı
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

Merkez İlçe Belde Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) İç İşleri Bakanlığı
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: Kamu Personeli Danışma Kurulu hangi aylarda toplanır?

 

 1. A) Ocak-Haziran
 2. B) Temmuz-Kasım
 3. C) Mart -Kasım
 4. D) Ocak- Temmuz

 

SORU: Turkiyenin ilk sivil kadın pilotu kimdir?

 

A Sabiha GÖKÇEN

B Bedriye Tahir Gökmen

C Edibe SUBAŞI

D Emel Arman

 

SORU: Sermayesinin tamamı İDT veya KİK'e ait işletme yada işletmeler topluluğuna ne ad verilir?

 

 1. A) Müessese
 2. B) Kamu İktisadi Kuruluşu
 3. C) Bağlı Ortaklık
 4. D) İktisadi Devlet Teşekkülü
 5. E) İştirak

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisinde ''yaz'' sözcüğünün aldığ ek, işlevi bakımından ötekilerden farklıdır?

 

 1. A) Yazın ortalarında çıkabildik tatile
 2. B) Yazın sebze fiyatları bir hayli düşüyor
 3. C) Yazın bereketi de başka oluyor kıyılarımızda
 4. D) Yazın bunaltıcı sıcakları kışı aratıyor bazen

 

SORU: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bir ilçe belediye meclisi üyesi hakkında soruşturma izni vermeye yetkilidir?

 

 1. A) Vali
 2. B) İçişleri Bakanı
 3. C) İlçe Belediye Başkanı
 4. D) Büyükşehir Belediye Başkanı

 

SORU: İletişimin başarılı bir şekilde devam edebilmesi için bazı unsurlar çok önem taşır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlar içerisinde yer alır?

 

 1. A) Durumun doğru yorumlanması
 2. B) Kaynağın belirsizliği
 3. C) Amacın kapalı olması
 4. D) İletişimde seçicilik

 

SORU: Dünyanın En İyi Yapıları 2017 Ödül Töreninde 'Dünyanın En İyi Kültürel' olarak seçilen Expo Kulesi hangi ilimizdedir?

 

 1. A) Nevşehir
 2. B) Bursa
 3. C) Konya
 4. D) Antalya

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yüksek MGK toplantısına katılan üyelerden biri değildir?

 

A-Başbakan

B-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

C-İçişleri Bakanı

D-Kara Kuvvetleri Komutanı

E-Adalet Bakanı

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- Bakanlıklarda

- TBMM' de

- Cumhurbaşkanlığında (Cumhurbaşkanının verdiği izin hariç)

 

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne karşı itirazlarını nereye yapmak zorundadırlar?

 

 1. a) Danıştay 2. Dairesine
 2. b) Yargıtaya
 3. c) Ağır Ceza Mahkemesine
 4. d) Bölge İdare Mahkemesine
 5. e) Bölge Adliye Mahkemesine

 

SORU: Türkiye 2.Dünya Savaşı’nda aşağıdaki ülkelerden hangisine savaş ilan etti?

 

A-Fransa

B-İngiltere

C-Japonya

D-İtalya

E-Yunanistan

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

İlce Belde Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) İç İşleri Bakanlığı
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre aşağıda verilen üst yönetici eşleştirmelerinden hangisi YANLIŞTIR?

 

 1. a) Bakanlıklarda :::: MÜSTEŞARLAR
 2. b) İl Özel İdaresi::::: VALİ
 3. c) Belediyelerde:::::: BELEDİYE BAŞKANI
 4. d) Kamu İdarelerinde:: EN ÜST YÖNETİCİ
 5. e) Belediyelerde::::: BELEDİYE MECLİSİ

 

SORU: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir köyün veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanması hangi usul ile yapılır?

 

 1. A) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
 2. B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasvibiyle
 3. C) İçişleri Bakanının tasvibiyle
 4. D) Bakanlar Kurulu Kararıyla
 5. E) Kanunla

 

SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nin "İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI"nı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. a) Mehmet Vehbi BULAK
 2. b) Hamdullah Suphi TANRIÖVER
 3. c) Rızanur
 4. d) İsmail Safa ÖZLER
 5. e) İsmet İnönü

 

SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nin "İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI"nı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. a) Mehmet Vehbi BULAK
 2. b) Hamdullah Suphi TANRIÖVER
 3. c) Rızanur
 4. d) İsmail Safa ÖZLER
 5. e) İsmet İnönü

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

Köy muhtarı hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) İç İşleri Bakanlığı
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

Cumhurbaşkanlığında genel sekreteri hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) İç İşleri Bakanlığı
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'nda yeralan;

 

"Bir bakanlığa baglı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idarelerinin bütçelerine................. denir."

 

Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse madde DOĞRU olur?

 

 1. a) Özel Sektör Bütçesi
 2. b) Özel Bütçe
 3. c) Yerel Bütçe
 4. d) Mahalli bütçe
 5. e) Düzenleyici ve denetleyici bütçe

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- KAYMAKAMLAR

 

- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI"

 

"HAKİM KARARININ ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU HALLERDE" kim yürütür?

 

 1. a) Danıştay 2. Dairesine
 2. b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
 3. c) İl Asliye Ceza Mahkemesince
 4. d) Bölge İdare Mahkemesine
 5. e) Bölge Adliye Mahkemesine

 

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre  "Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması için KAMU OYUNU ZAMANINDA bilgilendirir."  esası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. a) Mali Gizlilik Esası
 2. b) Tam Açıklama Esası
 3. c) Dönemsellik Esası
 4. d) İhtiyatlılık esası
 5. e) Mali Saydamlık esası

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; soruşturma izni konusunda karar verecek olan yetkili merci "zorunlu ilave süresi DAHİL" kaç gün içinde karar vermek zorundadır?

 

 1. a) 10
 2. b) 20
 3. c) 30
 4. d) 45
 5. e) 60

 

SORU: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin öngördüğü denetim mekanizmaları içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

 

 1. A) İnsan Hakları Komisyonu
 2. B) Bakanlar Komitesi
 3. C) Genel Kurul
 4. D) İnsan Hakları Mahkemesi

 

SORU: I-Hakkaniyet ilkesi

II-İnsan hakları ilkesi

III-Faydacılık ilkesi,

IV-Bireysellik ilkesidir.

Yukarıdakilerden hangisi Etik ilkelerinin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlardandır?

 

a- II-III

b-I-II

c- I-II-III-IV

d- Yanlız I

 

SORU: Arkadaşlar merhaba. soruya bir bakabilir misiniz acaba?

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, idari soruşturmalara ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi, bu Kanun kapsamındadır?

 

A-Zamanından önce açıklanması hâlinde soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte olan

B-Zamanından önce açıklanması hâlinde kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak nitelikte olan

C-Zamanından önce açıklanması hâlinde gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına engel olacak nitelikte olan

D-Zamanından önce açıklanması hâlinde kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte olan

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;  TBMM Memurları ve diğer çalışanları hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) TBMM Genel Sekreteri
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; KAYMAKAMLAR suç işledikleri sabit olduğunda hangi mahkemede YARGILANIRLAR?

 

 1. a) Danıştay 2. Dairesine
 2. b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
 3. c) İl Ağır Ceza Mahkemesinde
 4. d) Bölge İdare Mahkemesine
 5. e) Bölge Adliye Mahkemesine

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- Bakanlıklarda

- TBMM' de

- Cumhurbaşkanlığında (Cumhurbaşkanının verdiği izin hariç)

 

"DIŞINDAKİ DURUMLARDA"

 

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne karşı itirazlarını nereye yapmak zorundadırlar?

 

 1. a) Danıştay 2. Dairesine
 2. b) Yargıtaya
 3. c) Ağır Ceza Mahkemesine
 4. d) Bölge İdare Mahkemesine
 5. e) Bölge Adliye Mahkemesine

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- TBMM Genel Sekreterliği

- Müstesarlar

- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

- Valiler

 

- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI" kim yürütür?

 

 1. a) Danıştay 2. Dairesine
 2. b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
 3. c) Ağır Ceza Mahkemesine
 4. d) Bölge İdare Mahkemesine
 5. e) Bölge Adliye Mahkemesine

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- TBMM Genel Sekreterliği

- Müstesarlar

- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

- Valiler

 

- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI"

 

" HAKİM KARARININ ALINMASININ ZIRUNLU OLDUĞU" hallerde kim yürütür?

 

 1. a) Danıştay 2. Dairesine
 2. b) Yargıtay İlgili Ceza Dairesince
 3. c) Ağır Ceza Mahkemesine
 4. d) Bölge İdare Mahkemesine
 5. e) Bölge Adliye Mahkemesine

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne?

- Yaptığı şikayet sonrası şikayet edilen hakkında soruşturma izni verilmemesine

 

Taraflar kaç gün içinde itiraz etmek zorundadır?

 

 1. a) 10
 2. b) 20
 3. c) 30
 4. d) 40
 5. e) 50

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne?

- Yaptığı şikayet sonrası şikayet edilen hakkında soruşturma izni verilmemesine

 

10 GÜN içinde Taraflar itiraz etmişse itiraz sonucu karar kaç ay içinde verilmek zorundadır?

 

 1. a) 1
 2. b) 2
 3. c) 3
 4. d) 4
 5. e) 6

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

Merkez ilçede bir lisede görev yapan öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) TBMM Genel Sekreteri
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: il genel meclis üyeleri hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

a-vali

b-kaymakam

c-iç işleri bakanı

d-belediye başkanı

e-müsteşar

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- Cumhurbaşkanı

- Başbakan

- TBMM Başkanı hakkında soruşturma izni verildiğinde

 

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYI kim yürütür?

 

 1. a) Sulh Ceza Mahkemesi
 2. b) Asliye Ceza Mahkemesi
 3. c) Yargıtay İlgili Ceza Mahkemesi
 4. d) Ağır Ceza Mahkemesi
 5. e) Anayasa Mahkemesi

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;  TBMM Genel Sekreteri hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) TBMM Genel Sekreteri
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; İlce Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) İç İşleri Bakanlığı
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre "orta vadeli MALİ PLAN"'ı kim hazırlar?

 

 1. a) Kalkınma Bakanlığı
 2. b) Maliye Bakanlığı(MB)
 3. c) Yüksek Planlama Kurulu(YPK)
 4. d) Hazine Müsteşarlığı
 5. e) Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)

 

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre  "YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİNİ" aşağıdakilerden hangisi hazırlar?

 

 1. a) Kalkınma Bakanlığı
 2. b) Maliye Bakanlığı
 3. c) Yüksek Planlama Kurulu(YPK)
 4. d) Hazine Müsteşarlığı
 5. e) Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)

 

SORU: 5580 sayılı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU(ÖÖKK)'na göre resmi bir okulda çalışan öğretmen BAY A;

 

- asıl görevini aksatmamak ve

- aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundugu haftalık ders saati sayısını doldurmaları

- kurumlarının da olurları şartlarıyla haftada EN FAZLA kaç saat ders görevi verilebilir?

 

 1. a) 10
 2. b) 15
 3. c) 20
 4. d) 30
 5. e) Aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar.

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- Cumhurbaşkanı

- Başbakan

- TBMM Başkanı hakkında

 

SORUŞTURMA İZNİNİ kim verir?

 

 1. a) Vali
 2. b) Kaymakam
 3. c) İç İşleri Bakanlığı
 4. d) Bakanlar Kurulu
 5. e) TBMM

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

 

- KAYMAKAMLAR

 

- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI" kim yürütür?

 

 1. a) Danıştay 2. Dairesine
 2. b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
 3. c) İL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
 4. d) Bölge İdare Mahkemesine
 5. e) Bölge Adliye Mahkemesine

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;  Cumhurbaşkanlığında görevli bir memur hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre  "İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU" hangi bakanlığa bağlıdır?

 

 1. a) Kalkınma Bakanlığı
 2. b) Maliye Bakanlığı
 3. c) Özerktir.
 4. d) İç İşleri Bakanlığı
 5. e) Ekonomi Bakanlığı

 

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; İlçede bir lisede görev yapan öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

 

 1. a) TBMM Genel Sekreteri
 2. b) TBMM Başkanı
 3. c) Cumhurbaşkanı
 4. d) Vali
 5. e) Kaymakam

 

SORU: ………………., nasıl eylemde bulunulmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı gibi sorulara yanıt verir. Mevcut verili bir durumdan hareket ederek bu durumu analiz edip eleştirir ve burada oluşturduğu eleştiriden belli bir tarzda ahlaki olarak nitelenir. Yukarıdaki metinde noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a-Meta etik

b-Analitik yaklaşım

c-Uygulamalı etik

d-Notmatif etik

 

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

 1. a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.
 2. b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.
 3. c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.
 4. d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.

 

 

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

 1. a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
 2. b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
 3. c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
 4. d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.

 

SORU: Aşağıdakiler hangisi avrupa birliğinin dillerinden biri değildir?

 

 1. A) Arapça
 2. B) Çince
 3. C) İngilizce
 4. D) Fransızca
 5. E) Japonca

 

 

SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?

 

 1. A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
 2. B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
 3. C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
 4. D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar

 

SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Batı Bloku
 2. B) Batı Avrupa Birliği
 3. C) Doğu Bloku
 4. D) Üçüncü Blok

 

 

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

 1. A) En yüksek Devlet memuru aylığı
 2. B) Devlet memuru aylığının iki katı
 3. C) En yüksek Devlet memuru ’ aylığının iki katı tutarı
 4. D) Devlet memuru aylığı tutarı

 

SORU: 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sı­ralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?

 

 1. A) Altı Ay
 2. B) Bir Yıl
 3. C) İki Yıl
 4. D) Üç Yıl
 5. E) Dört Yıl

 

SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrum bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisi?

 

 1. A) Yatay
 2. B) Çapraz
 3. C) Aşağıdan yukarıya
 4. D) Yukarıdan aşağıya

 

SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortak­laştırılması süreci aşağıdakilerdon hangisini tanımlar?

 

 

 1. A) Emir verme
 2. C) İletişim
 3. B) Emir alma
 4. D) Yazışma

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, en fazla kaç dekar olabilir?

 

 1. A) 10
 2. B) 50
 3. C) 30
 4. D) 20

 

SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?

 

 1. A) Revize işlemi
 2. B) Aktarma işlemi
 3. C) Serbest bırakma işlemi
 4. D) Ekleme işlemi

 

SORU: 5018 sayılı Kanun'a tabi kamu mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağı dakilerden hangisi yoktur?

 

 1. A) Harcama yetkilisi
 2. B) Mali kontrol yetkilisi
 3. C) Muhasebe yetkilisi
 4. D) İç denetçi

 

 

SORU: 15. Protokol kurallarına göre bir törende en son ko­nuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

 

 1. A) Ev sahibi
 2. B) Konuk
 3. C) En üst kişi
 4. D) Sunucu

    

SORU: En üst kişinin eşi 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli ra­poru olmalıdır?

 

 1. A) %20
 2. B) %40
 3. C) %50
 4. D) %60
 5. E) %70

 

SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?

 

 1. A) İçişleri Bakanlığı
 2. B) Adalet Bakanlığı
 3. C) Maliye Bakanlığı
 4. D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

 

 

SORU: 43. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan’a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir?

 

 

 1. A) 15
 2. B) 20
 3. C) 25
 4. D) 30
 5. E) 35

 

SORU: Kore Savaşı’na katılan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hikâyesinin anlatıldığı Ayla filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Can Ulkay
 2. B) Serdar Akar
 3. C) Çağan Irmak
 4. D) Nuri Bilge Ceylan

 

SORU: T.C. Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 1. A) Kurulun Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır.
 2. B) Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.
 3. C) Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire hâlinde çalışır.
 4. D) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır.

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev yaptığı cephelerden biri değildir?

 

 1. A) Suriye Cephesi
 2. B) Kanal Cephesi
 3. C) Kafkas Cephesi
 4. D) Çanakkale Cephesi

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na üye olan devletlerden biri değildir?

 

 1. A) İran
 2. B) Irak
 3. C) Türkiye
 4. D) Pakistan

 

SORU: Döviz piyasalarında aynı gün takası gerçekle- şen dövizin alım - satımında kullanılan kur anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Efektif kur
 2. B) Çapraz kur
 3. C) Cari kur
 4. D) Dalgalı kur

 

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin en fazla yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?

 

 1. A) Onuna
 2. B) On beşine
 3. C) Yirmisine
 4. D) Yirmi beşine

 

SORU: En az bir yıl çalışan ve performans değerlendirmesine göre başarılı olan aday öğretmenin girmeyi hak ettiği sınavla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur.

 

 

A ) Yazılı sınava girer

B ) Sözlü sınava girer

C ) Yazılı ve sözlü sınava girer

D ) yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girer

 

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 

 1. A) Kınama
 2. B) Devlet Memurluğundan Çıkarma
 3. C) Aylıktan Kesme
 4. D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması
 5. E) Uyarma

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

 

 

A ) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

B ) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek

C ) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

D ) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

E ) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

 

SORU: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

A ) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.

B ) Bir başkan ile on üyeden oluşur.

C ) Kurul Başkanı ve üyeleri, en az iki yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezunu olmalıdır.

D ) Kurul öğretim üyeleri, en az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar ve kamu görevlileri arasından seçilir.

E ) Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir.

 

SORU: T.C. Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri ''çalışma şartları'' bakımından özel olarak korunurlar?

 

 1. Küçükler ve kadınlar

 

 1. Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar

 

III. Yaşlılar ve ekonomik durumu yetersiz olanlar

 

 1. A) I-II
 2. B) I-III
 3. C) II-III
 4. D) I-II-III

 

SORU: Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak hangi kurumun görevidir?

 

 

A ) Talim Terbiyeye Kurulu

B ) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

C ) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

D ) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

E ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

 

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir Devlet Memuru, uyarma cezasının uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?

 

 1. A) 1
 2. B) 2
 3. C) 3
 4. D) 4
 5. E) 5

 

SORU: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütülür. Yukarıda görevleri anlatılan Bakanlık Maarif Müfettişleri hangi kuruma bağlı olarak görev yapar?

 

 

A ) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.

B ) Özel Kalem Müdürlüğü.

C ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

D ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E ) Teftiş Kurulu Başkanlığı

 

SORU: Proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri kim tarafından yapılır?

 

 

A ) Kurumun bulunduğu ilçenin kaymakamı

B ) Kurumun bulunduğu ilin valisi

C ) İl Milli Eğitim Müdürlüğü

D ) Müsteşar

E ) Bakan

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

 

 

A ) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak

B ) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak

C ) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek

D ) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek

E ) Ders kitaplarının ölçme değerlendirme bölümlerini hazırlamak

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

 

 

A ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.

B ) Aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak.

C ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını,

ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

D ) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermek

E ) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.

 

SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir?

 

 

 1. A) kamu ihale kanunu
 2. B) devlet ihale kanunu

C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu

 1. D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu
 2. E) kamu ihale sözleşmesi

 

SORU: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanan soruşturma izni vermeye yetkili merci yanlış verilmiştir?

 

 

A ) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,

B ) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan,

C )Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

D ) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,

E ) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında, Bakanlar Kurulu

 

SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Batı Bloku
 2. B) Batı Avrupa Birliği
 3. C) Doğu Bloku
 4. D) Üçüncü Blok

 

SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?

 

 1. A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
 2. B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
 3. C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
 4. D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar

 

SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasınaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hakinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?

 

 1. A) Altı Ay
 2. B) Bir Yıl
 3. C) İki Yıl
 4. D) Üç Yıl

 

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri değildir?

 

 1. A) Arapça
 2. B) Çince
 3. C) İngilizce
 4. D) Fransızca
 5. E) Japonca

 

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

 1. a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
 2. b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
 3. c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
 4. d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.

 

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar, harcama yetkilisi mutemedine avans verilmesi ve mahsup edilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 1. a) Harcama yetkilisinin uygun görmesi gerekir
 2. b) İvedi ve zorunlu giderlerden olması gerekir
 3. c) Süresinde mahsup edilmezse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinin uygulanması gerekir
 4. d) Avans karşılığı ödeneğin saklanması gerekir.

 

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 

 1. a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.
 2. b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.
 3. c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.
 4. d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.

 

SORU: 5018 sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak ve ilgili kurumların da görüşünü alarak genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye hangi kurum yetkilidir?

 

 1. a) Hazine Müsteşarlığı
 2. b) Maliye Bakanlığı
 3. c) Sayıştay
 4. d) Türkiye İstatistik Kurumu

 

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 1. A) En yüksek Devlet Memuru aylığı tutarı
 2. B) Devlet Memuru aylığının iki katı tutarı
 3. C) En yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarı
 4. D) Devlet memuru aylığı tutarı

 

SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgari olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?

 

 1. A) %20
 2. B) %40
 3. C) %50
 4. D) %60
 5. E) %70

 

SORU: 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan'a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir?

 

 1. A) 15
 2. B) 20
 3. C) 25
 4. D) 30
 5. E) 35

 

SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Yatay
 2. B) Çapraz
 3. C) Aşağıdan yukarıya
 4. D) Yukarıdan aşağıya

 

SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortaklaştırılması süreci aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

 

 1. A) Emir verme
 2. B) Emir alma
 3. C) İletişim
 4. D) Yazışma

 

SORU: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar en fazla kaç dekar olabilir?

 

 1. A) 10
 2. B) 50
 3. C) 20
 4. D) 30

 

SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?

 

 1. A) Revize işlemi
 2. B) Aktarma işlemi
 3. C) Serbest bırakma işlemi
 4. D) Ekleme işlemi

 

SORU: Protokol kurallarına göre bir törende en son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

 

 1. A) Ev sahibi
 2. B) Konuk
 3. C) En üst kişi
 4. D) Sunucu
 5. E) En üst kişinin eşi

 

SORU: 5018 Sayılı Kanun'a tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

 1. A) Harcama yetkilisi
 2. B) Mali kontrol yetkilisi
 3. C) Muhasebe yetkilisi
 4. D) İç denetçi

 

* İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından belirlenen İslam Turizm Başkenti 2018 Yılında iran’ın Tebriz kenti Oldu.

 

* Türkiye Rusyadan S-400 Satın alan ilk NATO ülkesi oldu.

 

SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?

 

 1. A) İçişleri Bakanlığı
 2. B) Adalet Bakanlığı
 3. C) Maliye Bakanlığı
 4. D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

 

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri halinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır.?

 

 1. A) 20
 2. B) 25
 3. C) 30
 4. D) 35
 5. E) ..

 

SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir?

 A) kamu ihale kanunu   B) devlet ihale kanunu  C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu  D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu            E) kamu ihale sözleşmesi

 

Şube Müdürlüğü deneme sınavı (Eğitim Bir Sen) İNDİR

cevaplar