MEB 2018 yılı yönetici atama başvuruları, müdür yardımcısı olma şartları

2018 yılı Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirme takvimi yayımlandı. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındakiler hariç olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında görevlendirilecek müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarını kapsayan yönetici görevlendirmeleri başlıyor

2018 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme takvimi yayımlandı. 26 Şubat tarihinde başlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirme süreci belirlenen takvime göre 20 Temmuz 2018 tarihinde noktalanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 5 aylık süreci kapsayacak yönetici görevlendirmelerinde takvim 26 Şubat 2018 tarihini gösterdiğinde görev süresi olan yöneticilerin belirlenmesiyle süreç başlayacak. 20 Temmuz 2018 yılında ise İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirmesiyle son bulacak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

ESKİ YÖNETMELİKLE DEVAM

Ocak ayında MEB tarafından yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Taslağı yürürlüğe girmedi.

İlgili taslakta müdür yardımcısı olma şartları arasında yazılı sınavda yer alırken 2018 yılı müdür yardımcısı atamaları mevcut eski yönetmeliğe göre yapılacak.

Yani müdür yardımcılığına başvurularda yazılı sınav olmayacak ve Ek-1 ile sözlü mülakata göre atamalar yapılacak.

MEB 2018 yılı yönetici atama başvuruları, müdür yardımcısı olma şartları ile ilgili görsel sonucu

MEB 2018 YILI MÜDÜR YARDIMCISI ATAMA BAŞVURULARI


2018 yılı müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı atama başvuruları 7-12 Mart 2018 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden EK-1 formu ile yapılacak. Görev süresi dolan müdür yardımcıları ile şartları taşıyan ve ilk defa müdür yardımcısı olmak isteyen öğretmenler müdür yardımcısı atama başvurusu yapabilecekler.

MÜDÜR YARDIMCILIĞI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 22 Nisan 2017 Cumartesi 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. 2018 yılı Müdür yardımcılığı görevlendirmeleri de Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır. İlgili yönetmelik kapsamında müdür yardımcısı olmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar;

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı görevleri boş bulunan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek için üç katı kadar adayın değerlendirme başvurusunda bulunmaması hâlinde, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki süre iki yıla düşürülür.

(3) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Fen Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,

b) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,

c) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

ç) Spor Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

d) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

e) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak şartı aranır.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Öğretmenlikte geçen süreleri hesaplama; yönetici atama başvurularında öğretmenlikte geçen süreleri hesaplarken ilk göreve başladığınız tarihi baz alacaksınız. Sözleşmeli öğretmenlik süreleri de yönetici başvurularında geçerlidir.

Asker öğretmenlikte geçen süre yönetici atama başvurularında öğretmen hizmet süresine dahil edilir. Kısa dönem askerlikte geçen süreler hizmet süresine dahil edilmez. Asker öğretmen olarak askerliğini yapan kişilerden belge istenecektir.

Yönetici atama başvurusunda istenen evraklar; Başvuruda istenecek belgeler arasında MEBBİS’ten yapılan başvurunun formu, öğrenim belgeleri (Öğrenim Belgesi (Ön Lisan, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora), e-personel modülünden çıkarılmış hizmet belgesi, teşekkür, takdir, başarı, üstün başarı, aylıkla ödül ve ödül belgesi onaylı fotokopileri, Asker öğretmenler için terhis belgesi.

Yönetici başvurusu yaptıktan sonra il dışı atama isteyen yönetici adayının başvuru hakkı kaybolur. İl dışı isteyecek kişiler il dışı yer değiştirme işlemi gerçekleşirse yaptığı başvuru geçersiz sayılır.

Görevlendirme müdürlük yöneticilik süresinden sayılmaz. 6 ay geçici görevlendirme ile müdür vekilliği yapan kişinin bu süresi öğretmenlik süresinden sayılır. Müdür vekilliği yöneticilikten sayılmaz

Geçici görevlendirme ile müdür yardımcılığı yapan öğretmenin süreleri öğretmenlikten sayılır. 6 ay geçici görevlendirme ile yapılan müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı süreleri öğretmenlik süresi hesabında değerlendirilir. Görevlendirme müdür yardımcılığı süresi yöneticilik süresinden sayılmaz. Müdür vekili veya müdür yardımcılığı görevlendirme olarak çalışanlardan bu konuda çok soru gelmektedir.

MEBBİS’te gözükmeyen teşekkür, takdir, başarı belgeleri ilçe milli eğitim müdürlüğü veya il milli eğitim müdürlüğünden işletilmesi gerekmektedir.,

Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinden sayılacak. Özel okullarda geçen çalışma süreleri, ücretli öğretmenlik, vekil öğretmenlik süreleri hesaba katılmayacak. Yönetici atama başvurularında adaylıkta geçen süreler (stajer öğretmen) hesaba katılır.

Halen müdür yardımcısı olarak çalışanlar müdür başyardımcılığına veya müdürlüğe şartları taşıması halinde başvuru yapabilirler. Müdür yardımcıları başka bir okul için tekrar müdür yardımcılığı başvurusu yapamazlar.

Müdür yetkililik süresi  öğretmenlikte geçen süreye dahil değildir, yöneticiliğe dahildir.

2017 eylülde sınavla Müd Yrd atananlar müdürlük başvurusunda bulunamıyorlar çünkü 1 yıllık süreleri dolmuyor.

Görüntünün olası içeriği: yazı