Uzun yaz tatilinin kesintisiz 2 ayı boyunca tatil yapma hakkı tanınan öğretmenlere, mesleklerinde çok daha verimli olabilmeleri için okul müdürlüklerince hazırlanan seminerlere 2 hafta boyunca katılma zorunluluğu var.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in açıklaması ile öğretmenler semineri istediği yerde tamamlayabilecek.

Eğitimcilerin çokça eleştirdiği, bir dosya hazırlayıp vermekten öteye gitmediğini söyledikleri, kendileri için verimli olmadığını, zaman kaybı olarak niteledikleri, bilimsel çalışmalardan uzak ve sadece öğretmenlerin mesaisini başlatmaya yönelik yapılan uygulamaların ne öğretmenlere, ne öğrencilere, ne de Türk Milli Eğitiminin Temel amaçlarına hiçbir katkısı olmadığı söylenen bu seminer çalışması hakkında görüşleri merak ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığının her yıl uyguladığı seminer çalışmaları hakkında eğitimciler ne düşünüyor?

Eğitime ne faydası var?

Daha farklı nasıl bir  çalışma yapılabilir?

Okulun gelişimine ve öğretmenin yetiştirilmesine faydası var mı?

Seminer sürecinin ilkinde, geride bırakılan yılın değerlendirmesi yapılarak güçlü ve zayıf yönler tespit edilmelebiliyor mu?Planlanan eğitim sürecini sekteye uğratan nedenler varsa,  bu süreçte ele alınmalı ve çözüm önerileri geliştiriliyor mu?

Okulun ve öğrencilerin genel başarı düzeyleri değerlendirilmeli, akademik başarıyı artırabilecek tedbirler tartışılabiliyor mu?

Öğrencilerin istihdamına olanak sağlayabilecek mesleki yeterlilik ve çevresel koşullar ele alınabiliyor mu?

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunabilecek etkinlikler düzenleniyor mu?

Görsel ve işitsel materyallerle desteklenecek verimli bir eğitim süreci ehil kişilerce yürütülebiliyor mu? İl ve İlçe MEB'lerin bu yönde çalışması var mı? 

Üniversitelerden,  alanında uzman eğitimci ve akademisyenlerden destek alınınıyor mu?

Görüşlerinizi ve önerilerinizi yorum bölümüne yazarsanız memnun oluruz.