Mekke’de bulunan Kabe’nin içini hiç merak ettiniz mi?

Kabe İslam dininin ilk ve en kutsal mekânı kabul edilir.Bu yapının etrafında Mescid-i Haram bulunur.

İslamiyet, üç şehri kutsal kabul etmektedir. Bu şehirler Mekke, Medine ve Kudüs'dür. Kabe, Mekke'de yer almaktadır. İlk olarak Adem tarafından yapılmıştır. Nuh tufanından zarar gördüğü için İbrahim ve oğlu İsmail tarafından tekrar yapılmıştır. Mescid-i Haram'ın tam ortasında yer almaktadır.

 

Kabe'nin etrafını halen çevirmekte olan Kâbe yüksekliğini aşmayan kubbeli yapı (revaklar) II. Selim zamanında yapılmış planlarını Mimar Sinan hazırlamıştır. Müslümanların Namaz ibadetleri sırasındaki yöneldikleri kıbledir. (Hanefi mezhebi'ne göre Kâbe ve onun üzerinden semaya doğru olan boşluk da kıbledir, Şafii mezhebi'ne göre sadece Kâbenin bina kısmı kıbledir.

KABE'NİN İÇİNDEN BİR GÖRÜNTÜ

 

 

Kâbe'nin fiziksel özellikleri ve konumu

Kâbe'nin geniş duvar yapısı bir küp biçimindedir.
Duvarlarında kullanılan taşlar Mekke tepelerindeki granit taşlardır.
Tavanı ahşaptandır.
Kâbe, kuzeydoğu duvarı 12.63; kuzeybatı duvarı 11.03; güneybatı duvarı 13.10; güneydoğu duvarı 11.22 ve yüksekliği 13 m olan 145 m² alan üzerine kurulmuştur.
Üzeri altın işlemeli hat yazıları bulunan siyah bir örtü (sitâre) ile örtülüdür. Örtüsü her sene hac mevsiminde yenilenmektedir.
Kâbe'nin köşeleri yaklaşık olarak dört ana yönü gösterir. Köşelerden her birinin ayrı ismi vardır. Doğu köşesine "Hacer-ül Esved" veya "Şarki", kuzey köşesine "Irakî", batı köşesine "Şâmî" ve güney köşesine de "Yemânî" denir.

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 2

KABE'NİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜ

 

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 3

KABE'NİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜ

 

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 4

KABE'NİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜ

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 6

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 7

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 8

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 9

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 12

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 14

Kabe'nin içini hiç gördünüz mü? 16