MEB, eğitimde önemli değişimler başlattı.

Materyal ve Kitaplar, yeni eğitim öğretim döneminde belirlenen illerde yaklaşık 6 bin öğretmen ve 120 bin çocuğun kullanımına sunularak pilot uygulama başlatılacak.

İlk kitap hazırlandı

Bakanlık tarafından, okul öncesi eğitim programının izleme ve değerlendirme sonuçları, okul yöneticileri ve okul öncesi öğretmenlerinin geri bildirimleri, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamayan yanlış uygulama örneklerinin yer aldığı hazır planların yaygınlaşmış olması gibi nedenlerden dolayı öğretmene sınıf içi uygulamalarında rehber olacağı düşünülen "MEB Etkinlik Kitabı" hazırlandı. Bu kitabın okul öncesi müfredatını hayata geçiren bir uygulama olması hedefleniyor.

Etkinlik kitabının yanında "el ele okul öncesi eğitime" isimli 3 ciltlik materyal kitabı hazırlandı.

Çalışmalar neticesinde, akademisyen görüşleri, komisyon incelemesi ve yapılan ön pilot uygulama geri bildirimleri doğrultusunda 353 etkinlik örneği belirlendi.

Değerler eğitimi başlayacak

Sahadan alınan geri bildirimlerde özellikle değerler eğitimi konusunda öğretmenlerin kendilerini yeterli bulmadıkları, okul öncesi dönemde değerler eğitimi konusundaki mevcut materyallerin 3-6 yaş çocukların ahlaki gelişimini desteklemekten ziyade genellikle bilişsel odaklı olduğu ve oldukça fazla sayıda yanlış örneğin yer aldığı sonucuna ulaşıldı.

Bu nedenle hazırlanan eğitim materyalinde milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere yönelik etkinlik örneklerine sıkça yer verildi.

Değerler eğitimi ile ilgili kuramlar ve dünyadaki uygulamalar incelendiğinde toplam 37 değer ön plana çıktı. Okul öncesi dönemde sevgi, saygı, hoşgörü, sabır, iş birliği, sorumluluk, yardımlaşma, ve paylaşma gibi 8 değerin etkin bir şekilde yer almasının daha uygun olacağı sonucuna ulaşıldı.

Hazırlanan eğitim materyallerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında belirlenen illerde yaklaşık 8 bin öğretmen ve 189 bin çocuğun kullanımına verilerek alanda pilot uygulama yapılması planlanıyor.

Kitapta neler var?

Bakanlığın hazırladığı etkinlik kitabında, sanat eğitimi, fen bilimleri, drama, beden eğitimi, Türkçe, okuma yazmaya temel düzeyde hazırlık, müzik ve gezi faaliyetleri başlıkları yer aldı.

Kitapta, Gaziantep baklavası, bağlama, ebru çalışması, Kütahya çinisi, kilim motifleri, aşure, reçel, makarna yaptırma gibi etkinliklerin yanı sıra Osman Hamdi Bey, Barış Manço, Mimar Sinan, Karagöz ve Hacivat gibi değerlerin tanıtımı da yer aldı.

Kitaba göre, okul öncesi sınıflarda demokrasi kavramının öncelikli benimsenmesi için sınıflarda seçim yaptırılacak. Etkinlikler arasında 29 Ekim cumhuriyet bayramı, Atatürk haftası gibi başlıklar da işlenecek.