Türkiye geneli tüm illerde sorulan güncel ve yönetmelikle ilgili sorular

Sorular geldikçe güncelleme günlük devam ediyor.

Sayfamızda mülakatlar bitinceye kadar güncelleme devam edecek..

1-İl idaresi kanununa göre ilde ve merkez ilçede görev yapan memur ile ilgili soruşturma iznini kim verir. VALİ
2-222 sayılı kanuna göre öngörülen para cezalarını kim verir    MÜLKİ AMİR
3-Mustafa Kemal Atatürk birinci dünya savaşında çanakkale ve suriye-filistin cepheleri dışında hangi cephede savaşmıştır. KAFKAS
4-Kurtuba Gırnata günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir geçmişte hangi devlete ait şehirlerdir...ENDÜLÜS İSPANYA

5-MEB icra takibine hangi kurul bakar. Hukuk Müşavirliği

6-Dede korkut hikayelerini 2015 yılında yeniden düzenleyen kurum TOBB
7-Osmanoğulları ne zaman Türkiye'yi terk etti gibi bir soru 1924 HALİFELİK KALDIRILINCA
8-Öğretmen hakkında soruşturma açılırsa kaç gün içinde iptalini ister gibi bir soru cevap 10 gün
9-Özel eğitim öğretmeni ve usta öğretici gibi kişilerin çalışma iptalini kim verir gibi bir soruydu 

10-ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ ÜZERİNE 1 AY RESMİ YAS İLAN EDEN ÜLKE - İRAN

11-2018 Dünya turizm başkenti neresidir? TEBRİZ

12-Zümrüdü anka ödüllerini hangi kurum veriyor YEŞİLAY

13-Unesco TARAFINDAN 2018 DÜNYA KİTAP BAŞKENTİ SEÇİLEN ŞEHİR Yunanistan Atina

14-OHAL KOMİSYON BAŞKANI SELAHADDİN MENTEŞ

15-2017 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONU FENERBAHÇE YUNAN OLİPİYAKOSU YENDİ

16-2017 NATO ZİRVESİ 24 MAYISTA BELÇİKA BRÜKSELDE YAPILDI

17. Bilgi edinme kanununa göre kaç gün içinde bilgi edinilir. 15 gün


18. 657 dmk memur kaç yıl ceza almazsa bir kademe ilerler . 8 yıl

19-11 eylülde yıkılan ikiz kuleler hangi sehirdeydi NEW YORK

20-Istiklal marrşı yarışmasını düzenleyen kurum hangisdir milli eğitim bakanlığı - Maarif Bakanlığı- HAMDULLAH SUPHİ MEB BAKANI

21-Bilgi edinme kanununa göre bilgiye erişim kaç gündür 15 GÜN

Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

22-1 Mayıs resmi olarak ne zaman kutlanmaya başladı. 2009

23.Halifelik Ne zaman Osmanlı'ya geçmiştir ? 1517
24.Kahramanmaraş Göksun da Helikopter kazası İle şehit olan kim ve Yıl ? MUHSİN YAZICIOĞLU 2009 
25."Sana mı düştü bu yük 
Saf çocuğu masum Anadolu'nun " dizeleri kime aittir ? NECİP FAZIL SAKARYA 
26.Doğudan toprak alarak Ermeni Devleti kurmayı amaçlayan hangi cemiyet ? TAŞNAK HINÇAK

27.DMK nın maddeleri nasıl yürürlüğe girer? Bakanlar Kurulu Kararıyla
28.AGİT başkanlığını hangi ülke yürütmekte? Avusturya
29. Sivas kongresinde Mustafa Kemal kimle yarışmıştır? Rauf bey

30- Türkiye Cumhuriyeti'ni resmî olarak ziyaret eden ilk devlet adamı olmasıydı Afgan Kralı Amanullah Efendi

31-5018 nolu kanun ödenek üst ü harcama kamu zararı oluşmasa da ile başlayan paragrafta ceza ne olur (2katı)

32-Türk ceza kanunu kaç yılında kabul edilmiştir ( 1925)

33-Beyaz gemi kimin romanı (Cengiz Aymatov)

34-1.ilk resmi gazete: Takvim i Vakayi
35.3071 sayılı dilekçeyle ilgili kanun, bir dilekcede adres, isim soyaddan başka hangi bilgi kesinlikle bulunmalıdır. ? İmza
36. Maraş, Urfa, ....Doğu illerini Mondrostan sonra işgal eden devlet...İngiltere işgal etti sonra Fransa'ya bıraktı

37-Sayıştay başkan ve üyelerini kim seçer:  Sayıştay başkanı ve üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmektedir.

38-Devlet güvenlik mahkemeleri ne zaman kaldırılmıştır?
2004 yılında

39-Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?
17 asil üyeden oluşur.
* Üyelerin 14′nü Cumhurbaşkanı seçer.
*3 üyesini ise TBMM seçer.

40-

Otomatik alternatif metin yok.

2017 FUTBOL SÜPER LİG ŞAMİPYONU BEŞİKTAŞ

Sıvı halde bulunan tek metal nedir? CİVA

2. Meclis başkanı, valinin hukuki durumu nedir? ALİ FETHİ OKYAR- YETKİ GENİŞLİĞİ

AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. 

Türkiye_İran_ırak_Afganistan arasındaki antlaşmanın adı nedir? Sadabat pakti

1.ilcedeki ogretmene verilen cezaya itiraz nereye yapilir  

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı, memurun bağlı olduğu kurumun disiplin kuruluna,  

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı,  memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna

memur tarafından itirazda bulunulabilir. Disiplin cezalarına itiraz etme süresi, disiplin cezası verildiğine ilişkin işlemin ilgili memura tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.


2.butce islemlerinin yapilma sirasi nedir.
3.2016 olimpik oyunlar nerede yapilmistir. Brezilya'nın Rio 
4.1.dunya savasi sirasinda ittifak dev ile bulgaristan arasindaki antlasma nedir NÖYYİ

KANUNLAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU
3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU
1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU-205
652 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

Adaylık ve seçimi MADDE 101: Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.

RÜTÜK üyeleri kaç yılda bir seçilir.

Metek 2 yi açıklayınız? Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması

Son anayasa değişikliği ile kalkan mahkemeler : Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır.

Ilk matbaayi kim getirdi: İbrahim Müteferrika

Doğuda düşmanı puskurten komutan K.Karabekir

MEB tarafından Öğretmenlere verilen ev ödevleri

Yeğitek açılımı YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 erkek basketbol finalinde Beşiktaşı yenerek şampiyon olan takım? FENERBAHÇE

 Kurtuluş Savaşı Ilk milli gazete: İrdaei Milliye- Sivas Kongresi

TBMM TARAFINDAN SEÇİLEN 9 ÜYEDEN OLUŞUR. RTÜK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 6 YILDIR. ÜYELERİN 1/3’Ü 2 YILDA BİR YENİLENİR.

 • ANİ harabeleri hangi ildedir. KARS İLİNE 42 KM UZAKLIKTAKİ OCAKLI KÖYÜ
 • Küfe hangi ülkededir. IRAK’IN NECEF İLİ
 • İlk milli eğitim şurası ne zaman nerede yapılmıştır. 1921
 • Amasya genelgesi tarihi. 21-22 HAZİRAN 1919
 • Geçici bütçe ne kadarlık bir süreyi kapsar. 6 AYLIK
 • İstiklal marşı güfte ve bestecisi. YAZARI MEHMET AKİF ERSOY VE BESTECİSİ OSMAN ZEKİ ÜNGÖR
 • 1 Temmuz ne bayramı olarak kutlanır. KABOTAJ BAYRAMI
 • Devlet memurluğunda yükselme neye göre yapılır. SINAVLARLA
 • Memur soruşturmasında ek süre ne kadardır.
 • 5018 denetim kurulu hangi bütçeleri denetler? Cetvel sayısı nedir?

MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI BÜTÇELERİ VE MAHALLÎ İDARELER BÜTÇELERİ 3

 • En çok adası olan ülke neresidir. ENDONEZYA 17000
 • İzmirin işgali sonucu nedir 15 MAYIS 1919 N ULUSAL BİLİNCİN UYANMASINA, YAYILMASINA VE TÜRKLERİN BİRLEŞMESİNE NEDEN OLMUŞTUR.
 • MEB müsteşarının ismi DÇ. DR. YUSUF TEKİN
 • Kamu pereoneli danisma kurulu hangi ayda toplanir? MART KASIM
 • Doğu sınırımız hangi antlaşma ile çizilmiştir KARS
 • Teali islam cemiyeti nerede kurulmuş amacı nedir

       İSTANBUL’DA BАZI MÜDERRІSLER TARAFINDAN KURULMUŞTUR. TЕMЕL DАYАNАĞI HІLAFETTІR. KURTULUŞUN İSLAM’DA OLDUĞU SAVUNMUŞTUR. ÜMMETÇİLİĞİ SAVUNMUŞLARDIR.

 • Osmanlıda 20 yaşına gelip evlenmeyen babasının yanında kalan çiftçilerden alınan vergiye ne denir ?

MÜCERRET

 • Atatürk’ün ölü doğmuş bebek olarak nitelendirdiği antlaşma SEVR
 • Hangi antlaşma ile Ruslara ilk defa kapitülasyon verilmiştir KÜÇÜK KAYNARCA
 • Kamu sendikaları kaç üyeden oluşur.
 • Dünyanın en büyük hayvanı nedir? MAVİ BALİNA
 • Ingilizler Batumu kaç yılında işgal etmislerdir? İNGİLİZLER ARALIK 1918 DE İŞGAL ETTİKLERİ BATUM’U, TEMMUZ 1920 DE TERK ETTİLER
 • Bilgi Edinme Kurulu uyeleri kac yilligina secilir? BAKANLAR KURULU KARARI İLE ATANAN 9 ÜYEDEN OLUŞUR. 4 YILDIR
 • 31 Mart ayaklanmasinin ardindan tahttan indirilen 2.Abdulhamit’in yerine kim gecmistir? MEHMED REŞAD
 • TC’nin ilk GUVERNÖRÜ kimdir? DEVLET BANKASI BAŞKANI SELAHATTİN ÇAM
 • Avrupa Dıs İliskiler Konseyinin temelleri nerde atilmistir? DÜNYA SAVAŞI SONRASI ALM.FRA
 • Referendumda avrupa birliğini istemeyen ilk ulke NORVEÇ
 • Bakanlar kuruluna başkanlık yapan ilk cumhurbaşkanı. CEMAL GÜRSEL
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılma tarihi 30 KASIM 1925
 • 1739 milli ve ahlaki olma genel amaçlar
 • Osmanlı nin Balkan savaşın da başarısız olma sebepleri

1.Ordunun siyasete ka­rışması

2.Savaştan önce askerlerin bir bölümünün terhis edilmesi

3.Ordunun savaşa hazır olmaması

4.Osmanlı donanmasının yetersiz olması

5.Avrupa devletlerinin Balkan uluslarını desteklemesi

6.İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Balkan sınırlarının değişmeyeceğine dair verdikleri teminata güvenen Osmanlı’nın Balkanlar’da gelişen olayları takip etmemesi.

7.Balkan devletlerinin birlikte hareket etmesi

8.Balkan devletlerinin ulaşım ve iletişim imkânlarını etkisiz hale getirmelerinden dolayı Osmanlı ordusunda iletişim ve ulaşım bozukluğu olması.

9.Osmanlı’nın siyasal yalnızlık içinde olması.

 

 • Dünya nin petrol rezervi en çok sahip ülkesi VENEZUELLA
 • Grev ve lokavt sonrasında uyuşmazlık olmasi durumunda hangi mahkemeye başvurulur İDARE MAHKEMESİ
 • 15 Temmuzda tankın önüne yatan kel abinin ismi METİN DOĞAN
 • Öğrencileri ilkokula hazırlama için kurulan okul öncesi egitim kurumlarına bakan bakanlık birimi
 • Sınav işlerini yapan birimin adı ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • AB üye ülkeler sayısı 28
 • Türk dil kurumu kuruluş adı ve yılı TÜRK DİLİ TETKİK CEMİYETİ 12 TEMMUZ 1932
 • 657 memur olma yaşı 18 ve 15
 • 5442 il ve ilçe kurulması KANUNLA
 • mısakı milli ve etkileri
 • çin özerk sincar uygur bölgesi 2005 yılındaki kadın aktivist RABİA KADİR
 • Monoton olan okulu nasıl canlandırırsın uygulayacağın projeler neler
 • 1739 a gore; Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, kimin görevi? MEB
 • 657 ‘ye Memuriyetten çıkarma cezasını kim verir? ATAMAYA YETKİLİ AMİRİN İSTEĞİ VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN KARARI
 • Nobel ödülleri hangi ülke tarafından verilir? İSVEÇ
 • Eylül kimin eseridir MEHMET RAUF
 • ilk anayasamız TEŞKİKATI ESASİ
 • Kuyruklu yıldız Şıpsevdi romanlarının yazarı  HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR
 • 5018 sayılı kanunda ek bütçe olarak yüzde kaç tahsis yapılabilir 15
 • Mesleki teknik öğretmenler hangi kademede göreve başlar 8/1
 • Osmanlıcılık akımına karşı çıkan akım TÜRKÇÜLÜK
 • Bm kac yılında kuruldu 24 EKİM 1945
 • Hsyk daire sayısı 3DEN 2YE DÜŞECEK
 • idari amir hangi cezaları verir
 • Özel okullar yabancı öğrenci sayisini kac katina kadar artirabilir YÜDE 3TEN YÜZDE 10A KADAR ARTIRABİLİR
 • Emeklilik zamanı HAZİRAN TEMMUZ
 • Bütçe ödeneklerinin yüzde kaçı nereye yedek ödenek olarak konulur YÜZDE 2 YE KADAR MALİYE BAKANLIĞI BÜT
 • Balkan antantı ne zaman fiilen sona ermiştir  dünya savaşıyla
 • İlk Türk isminin geçtiği eser nedir ORHUN YAZITLARI
 • Eski Roma da arena ne anlama gelir. GLADYATÖR SAVAŞ ALANI KUM
 • Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına karşı ilk ayaklanma hangisidir NASTURİ – ŞEYH SAİT
 • 5018 e göre önceki yıldan ödenmemiş borçlar nasıl ödenir TARİHE GÖRE CARI YILDA ÖDENİR
 • Bulgaristan ile 1919 da imzalanan antlaşma? Nöyyi (Neuilly) Antlaşması (27 Kasım 1919)
 • 2017 erkek basketbol finalinde Beşiktaşı yenerek şampiyon olan takım? FENERBAHÇE
 • Tüik verilerine göre en az internet kullanan ilimiz hangisidir
 • Butce kanunu nekadar once sonulur? 75 GÜN

Yeğitek açılımı YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Türk inkılabı neden evrenseldir BAĞIMSIZLIK İSTEYEN BİRÇOK MİLLETE ÖRNEK OLMUŞTUR
 • Aspendos antik tiyatrosu nerededir. ANTALYA – ALANYA
 • Kurulan ilk muhalefet partisinin kurucusu kimdir? TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI  17 KASIM 1924 KAZIM KARABEKİR
 • Çanakkale romanını yazarı? TURGUT ÖZAKMAN
 • 657 Memurun okul araç gereçlerini şahsına özel kullanımında verilecek ceza KINAMA
 • Bir bakanın bakanlar kurulundan atılmasına kim karar verip Cumhurbaşkanının onayına sunar? BAŞBAKAN
 • Tanzimat fermanının tarihi 3 KASIM 1839
 • Sinekli bakkal romanı yazarı Halide Edib Adıvar
 • Son osmanlı mebusan meclisine katılmayıp Atatürk kurmak istediği grup FELAH-I VATAN GRUBU
 • 739 sayılı yasaya göre öğretmenlerin il içı ve il dışı yer değistemeleri hangi usulle belirlenir PUAN ESASI
 • Osmanlıya karşı ayaklanan ilk azınlık kimlerdir SIRPLAR
 • Osmanlıdan ayrılan ilk devlet YUNANLILAR
 • Göreve sarhoş gelmek hangi cezayı gerektirir? kademe ilerlemesinin durdurulması
 • Ab Parlementesu hangi Şehirdedir? STRASBURG
 • Anayasa mahkemesi anayasadaki değişiklikleri neden inceler ve denetler? ŞEKİL YÖNÜNDEN
 • Ve Almanya arasındaki kara bağlantısı koptugunda(ya da koptuktan sonra ) osm. Başında ittihat ve terakki cemiyeti vardı. Ittihat ve terakki cemiyeti başında kim vardı? İBRAHİM ETHEM
 • Kaymakam, tayini kendisine memurlara yıllık izin süresine mahsup edilmek üzere ne kadar izin verebilir? 1 AY
 • Gensoru en az kaç vekil oyuyla verilir? EN AZ 20 MİLLETVEKİLİ
 • Amasya görüşmeleri ne zaman yapılmıştır? 22 Ekim 1919
 • “Diriliş, İtiraflarım, İnsan Neyle Yaşar” eserleri kimindir? TOLSTOY
 • Rodos ve girit kaç yılında Osmanlıdan ayrıldı 1911-1913
 • Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği bütçenin yüzde kaçını geçemez binde 5
 • Hacı Bektaş veli etkinlikleri hangi ilimizde kutlanır. NEVŞEHİR

v  Tika nedir TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

 • 657 Dmk ya gore cocuk yardımı ne zaman kazanılır
 • Havza genelgesi tarihi 28-29 MAYIS
 • Üye formu dolduktan kaç gün sonra üyelik kabul olmuş olur? EN GEÇ 30 GÜN
 • Lozan hangi başarıdan sonra toplanmıştır? KURTULUŞ SAVAŞININ KAZANILMASINDAN SONRA
 • Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolu İPEK YOLU
 • Bakanlığın hangi birimi eğitim öğretimin devam etmesi ile ilgilidir EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ
 • ilk psikolojik roman MEHMET RAUF / EYLÜL
 • Wilson ilkeleri
 • Topkapı sarayı onundeki çeşmenin adı nedir? 3 AHMET ÇEŞMESİ
 • Soyadi kanunu ne zaman çıkarılmıştır? 21 HAZİRAN 1934
 • verem, akil sağlığı gibi durumlarda ne kadar izin verilir. 18 AYA KADAR
 • hsk daimi üyesi 22 ASİL 12 YEDEK 3 DAİRE ADALET BAKANI VE MÜSTEŞARI
 • 5018 ilk ödeme önceliği KAYIT SIRASINA GÖRE
 • ilk tank ALTAY
 • itilaf devletleriyle yapılan ilk antlaşmanın tarihi BULGARİSTAN İLE NÖYYİ (27 KASIM 1917)
 • Sıfırı kim bulmuştur HİNTLİLER
 • 12 adalarin İtalya ya verilmesi üzerine imzalanan gizli antlaşma LONDRA
 • kurumlar mali yıl bütçelerini engec hangi ay aciklamalilar TEMMUZ
 • Ohal süresini kim uzatır? CUMHURBAŞKANI
 • Düzenli orduya karşı yapılan ilk ayaklanma? ÇERKEZ ETHEM AYAKLANMASI
 • Bilgi edinme kurulu üyelerini kim atar? BAKANLAR KURULU
 • Bir kelimenin yerine başka bir kelime kullanarak yapılan sanata ne denir. MECAZ-I MÜRSEL
 • KEİ nin merkezi nerdedir İSTANBUL
 • Atatürk ‘ün kurtuluş savaşı öncesi ve sonrası dönemlerini anlattığı kitap. NUTUK
 • TBMM genel sekreterine karşı açılmış soruşturmaya karşı nereye itiraz edilir? Danıştay 2.dairesi
 • Osmanlı’da resmi tarih yazarlarına ne ad verilir? VAKANÜVİS
 • Hatay kaç yılında Türkiye topraklarına katılmıştir? 1939
 • kamu borçlanma raporu hangi cetvele göre hazırlanır? 1
 • Sıkıyönetim ne kadar süre uzatılabilir. 4 AY
 • 20 ocak 1921 de çıkarılan kanun? TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU
 • Cansız varlıklara insan özelliği verilmesi sanatı? TEŞHİS KİŞİLEŞTİRME
 • Çernobil kazası hangi ülkede olmuştur? UKRAYNA
 • Siyasi yasak kaç yıl surer? 5YİL
 • Turk Dilini araştırmak için Atatürk tarafından kurulan cemiyet? TÜRK DİLİ TETKİK CEMİYETİ
 • Memuriyette 5 yılını dolduranlara toplamda ne kadar aylıksız izin verilebilir? Verilen bu izni en fazla kaç defada kullanabilir? EN FAZLA 2 SEFERDE TOPLAM 12 AY
 • 5018’e göre maliye Bakanlığı’na bağlı iç denetim koordinasyon kurulu kaç üyeden oluşur 7

 

 • kurtuluş savaşını başlatan ilk genelge hangisi? HAVZA GENELGESİ

 

 • yüzölçümü açısından en küçük ilimiz YALOVA

 

 • şube rehber öğretmeni kimlerden sorumludur

 

 • Okulda harcama ve bütçeyi yapan kişi? LİSEDE MÜDÜR İLK-ORTA MEMÜDÜRÜ

 

 • Avrupa birliğine son katılan devlet BOSNA HERSEK

 

 • Memurun babalık izni kaç gün 10

 

 • İlo nedir ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ

 

 • Seyh Said İsyani kaç yılında olmuştur 1925

 

 • 1925 yilinda kurulan ticari. Bankasinin ismi SANAYİ VE MAADİN BANKASI

 

 • Kardak Krizine müdahale ederek gerginliği engelleyen ülke hangisidir diyordu ABD

 

 • Mebusu Meclisan kurulunca Itilaf Devletleri ne yapmıştır? İSTANBULU İŞGAL ETMİŞTİR

 

 • Danıştay başkanının ismi ZERRİN GÜNGÖR

 

 • Bulgaristan kaç yılında bağımsız oldu 1908

 

 • 1969 da Fas’ta kurulan İslam birliği İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ

 

 • Memuriyet üni mezunları için kaçtan başlar kaçta son bulur 9-3 BAŞLAR 1-4 BİTER

 

 • Lozan antlaşması tarihini 1923

 

 • İçkili yerlerin okula mesafesini 100 METRE

 

 • Dilekçede bulunması gerekenleri İSİM SOYİSİM ADRES

 

 • Kamu zararı nedir Kazancı engelleyen veya zarar ettiten şeyler

 

 • Atatürk un ilk okuduğu okul MAHALLE MEKTEBİ

 

 • DNA sarmalı AZİZ SANCAR NOBEL İSVEÇ

 

 • Mimar Sinan’in Çıraklık kalfalık Ustalık eserleri ŞEHZADE CAMİ SÜLEYMANİYE CAMİ SELİMİYE

 

 • Valinin atanma sekli CUMHURBAŞKANI ATAR

 

 • Balkan Antantı 9 ŞUBAT 1934 YILINDA YUNANİSTAN’IN ATİNA ŞEHRİNDE TÜRKİYE, ROMANYA, YUNANİSTAN VE YUGOSLAVYA

 

 • il idare kurulu uyeleri kimlerden olusur. VALİNİN BAŞKANLIĞIALTINDA HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ, DEFTERDAR, MİLLİ EĞİTİM, BAYINDIRLIK, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM, TARIM VE VETERİNER

 

 • 4688’e göre toplu görüşmeler sırasında uyuşmazlık olursa çözüm için nereye başvurulur KAMU HAKEM HEYETİ

 

 • Dünya haritasını kim çizmiş PİRİ REİS

 

 • Peygamberimizi öven şiirlere ne denir? NAAT

 

 • Hasankeyf kimin zamanında ARTUKLULAR

 

 • Ciziye vergisi ne zaman kaldırıldı ISLAHAT FERMANI

 

 • Aylak adam kimin eseri YUSUF ATILGAN

 

 • Dünyanın deniz seviyesine en yakin göl LUT GÖLÜ

 

 • Türkiye cumhuriyetini ilk tanıyan devlet ERMENİSTAN

 

 • Cumhurbaşkanı adaylığı için kaç milletvekilinin imzası lazım 20

 

 • 1739 sayılı kanuna göre adaylığı kalkmayan kişiye nasıl bir uygulama yapılır 2 YIL BAŞKA BİR OKUL

 

 • İngilizler Sevr antlaşmasını imzalatmak için hangi ilçeleri işgal etti

 

 • ayaklı ve kiracıları ile miras kitaplarının yazarları kimdir MEMDUH ŞEVKET ESENDAL

 

 • Talim terbiye kurulu kaç kişiden oluşur? 1 BAŞKAN 10 ÜYE

 

 • Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin iş ve işlemleri hangi genel müdürlüğü yürütür DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 • 4688’e göre bir öğretmenin sendikadan çıkarılma kararını kim verir SENDİKA MERKEZ KURULU

 

 • Kurtuluş savaşı hangi antlaşmayla askeri süreç bitti Mudanya Ateşkes

 

 • Türkiye cumhuriyetinin ilk Anayasasi TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 1921 ANAYASASI

 

 • Halifeliği tekrardan getirmek isteyen cemiyet HÜRRİYET VE İTİLÂF FIRKASI

 

 • Bir sendikanın yönetim kurulu En az kaç üyeden oluşur 7 KİŞİ

 

 • Kamu baş denetçisi nasıl seçilir? ŞEREF MALKOÇ NASIL SEÇİLİR TBMM DE GİZLİ OYLAMA İLE

 

 • 20 TL arkasındaki isim kimdir? MİMAR KEMALETTİN

 

 • Devletçilik ilkesi kaç yılında uygulamaya girmiştir? 1933
 • LAİKLİK ANAYASAYA NE ZAMAN GİRMİŞ 1937
 • -Ortaya Çıkan Kriz Sonucu Katar ile ilişkilerini kesen ülkeler: Suudi Arabistan , Mısır , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn, Yemen, Libya, Maldivler, Mauritius, Moritanya, Komorlar, Ürdün Senegal

  – Katar Emiri Kimdir: Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani

  -15 Temmuz Hain Darbe girişimi sonrası Kara Hava Ve Deniz Kuvvetleri komutanlığı nereye bağlandı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

  -2017 YILIN oscar en iyi filim: Moonlight

  -KKTC’nin İlk Kadın Başbakanı kimdir? Sibel Siber

  -Hangi üniversitenin adı ‘’Ömer Halisdemir Üniversitesi’’ olarak değiştirilmiştir? NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

  -‘’Devlet-i Aliyye’’ ‘’Tanzimat ve Bulgar Meselesi’’ adlı kitapları ile
  ünlü, 25 Temmuz 2016 tarihinde hayatını kaybeden ünlü tarihçi
  kimdir? HALİL İNALCIK

  -19 Nisan 2016 tarihinde göreve başlayan T.C. Merkez Bankası
  Başkanı kimdir? MURAT ÇETİNKAYA

  -DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmasıyla 2015 Nobel
  Kimya Ödülünü kazanan Türk bilim insanı kimdir? AZİZ SANCAR

  -2016 Yaz Olimpiyat Oyunları hangi ülkede düzenlenmiştir? BREZİLYA (RİO DE JANERİO)

  -2020 Yaz Olimpiyat Oyunları hangi ülkede düzenlenecektir? JAPONYA (TOKYO)

  -2016 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye Rio’da ilk altın
  madalyasını kazandıran milli güreşçimiz kimdir? TAHA AKGÜL

  -Üçüncü Boğaz Köprüsü olan ‘’Yavuz Sultan Selim Köprüsü’’nün
  mimarı kimdir? MİCHEL VİRLOGEUX

  -‘’Boğazın Boğası’’ lakabıyla tanınan boksörümüz kimdir? SİNAN ŞAMİL SAM

  -2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti neresidir? ŞEKİ (AZERBAYCAN)

  -2017 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ: KAZAKİSTAN-TURKİSTAN ŞEHRİ

  -2013 yılında Eskişehir, 2014 yılında Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan, 2015 yılında Türkmenistan’ın Merv şehri ve 2016 yılında Azerbaycan’ın Şeki şehri Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşımıştır.

  -2017’nin Avrupa Kültür Başkentleri 2017’nin bu unvanı alan iki kenti Danimarka’nınAarhus kenti ile Kıbrıs’ın liman kenti Baf (Paphos).

  -Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü’nü hangi ülkede
  düzenlenen törenle almıştır? İSVEÇ

  -‘’Medeniyetler Çatışması’’ teziyle önemli tartışmalara yol açan
  siyaset bilimci kimdir? SAMUEL HUNGTİNGTON

  -‘’Bilge Lider’’ ‘’Bilge Kral’’ olarak da bilinen Bosna – Hersek’in
  ilk devlet başkanı kimdir? ALİYA İZZETBEGOVİÇ

  -2017 İslam Dünyası Turizm Başkenti neresidir? MEDİNE – 2018 yılı TEBRİZ

  -‘’Kadife Devrim’’ adı verilen kansız bir devrim ile demokrasiye
  geçen ülke hangisidir? ÇEKOSLOVAKYA
  -‘’Medeni Bilgiler’’ adlı eser kime aittir? AFET İNAN
  – ‘’İstiklal Harbimiz’’ ‘’Şarklı İbret’’ adlı eserler kime aittir? KAZIM KARABEKİR
  -‘’Yaban’’ ‘’Sodom ve Gomore’’ ‘’Milli Savaş Hikayeleri’’ adlı
  eserler hangi yazara aittir? YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
  – ‘’Kurt Kanunu’’ ‘’Yorgun Savaşçı’’ ‘’Devlet Ana’’ adlı eserleri
  ile tanınan yazarımız kimdir? KEMAL TAHİR
  -‘’Zeytindağı’’ ‘’Çankaya’’ ‘’Ateş ve Güneş’’ adlı eserler hangi
  yazarımıza aittir? FALİH RIFKI ATAY

  – ‘’Ateşten Gömlek’’ ‘’Türk’ün Ateşle İmtihanı’’ ‘’Vurun
  Kahpeye’’ ‘’Dağa Çıkan Kurt’’ adlı eserler hangi yazarımıza aittir? HALİDE EDİP ADIVAR
  -‘’Üç Tarzı Siyaset’’ adlı eser kime aittir? YUSUF AKÇURA
  – Güneşe en yakın gezegen hangisidir? MERKÜR
  – 1962 yılında DNA’nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için Nobel
  Ödülüne layık görülen bilim insanı kimdir? JAMES WATSON
  – 2016 tarihinde İstiklal Madalyası alan ilimiz hangisidir? ŞANLIURFA
  36) ‘’Belleğin Azmi’’ adlı eseri ile tanınan Sürrealist akımının
  önemli temsilcilerinden kabul edilen ressam kimdir? SALVADOR DALİ

  – ‘’Kübizm’’ akımının kurucusu olan, yapıtları arasında
  ‘’Avignonlu Kızlar’’ ‘’Guernica’’ bulunan ressam kimdir? PABLO PİCASSO
  – Dünya’nın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan
  ‘’Göbeklitepe’’ hangi ilimizde yer almaktadır? ŞANLIURFA
  – ‘’Don Kişot’’ adlı eserin yazarı kimdir? CERVANTES
  – Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi olan ‘’Takvim-i Vakayı’’
  hangi padişah zamanında çıkarılmıştır? II. MAHMUT
  – 2016 yılı Avrupa Birliği Dönem başkanlığı görevini yürüten
  ülke çifti hangisidir? HOLLANDA – SLOVAKYA

  -2017 Yılında Avrupa birliği Dönem başkanları :

  1. Dönem : 1 Ocak 2017-30 Haziran 2017 Malta

  2. Dönem : 1 Temmuz 2017-31 Aralık 2017 İngiltere –

  -Suriye sınırı içerisinde yer alan ve ‘’Çölün Gelini’’ olarak
  adlandırılan antik kent hangisidir? PALMİRA

  -Türk Lirası simgesinin tasarımcısı kimdir? TÜLAY LALE (Mart 2012)
  -88 yıl sonra Küba’yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı kimdir? BARACK OBAMA
  -Türk tarihine sopalı seçimler olarak geçen seçimler kaç yılında
  gerçekleşmiştir? 1912 Yılında
  -Askere gitme yaşı Şubat 2014’ten itibaren kaç olmuştur? 21
  -‘’Böyle Buyurdu Zerdüşt’’ isimli eser hangi yazar tarafından
  kaleme alınmıştır? FRİEDRİCH NİETZCHE
  -‘’Mağaradakiler’’ ‘’Bu Ülke’’ ‘’Kültürden İrfana’’ adlı eserleri ile
  tanınan yazar kimdir? CEMİL MERİÇ

   

  Avrupa Birliğinden Ayrılma Sürecinde olan İngilterenin Bu adımı nasıl Adlandırılır?

  Cevap : Brexit

  İngilterenin Avrupa Birliğinden Ayrılması Hangi Anlaşma ile gerçekleşmektedir?

  Cevap : Lizbon Anlaşmasının 50. Maddesi

  İngiltere Avrupa Birliğine Kaç Yılında üye olmuştur?

  Cevap: 1973

  UNESCO Tarafından 2017 Yılı Yükselen Yetenekler Ödülünü kazanan Türk Bilim Kadını Kimdir?

  Doç. Dr. Bilge Demirköz

  Bilge Demirköz hangi çalışması ile Yükselen Yetenekler Ödülünü kazanmıştır?

  Cevap : Uzay Radyasyonu

  2017 Yılı G20 Zirvesine Hangi ülke ev sahipliği yapacaktır?

  Cevap: Almanya – Hamburg

  2017 Yılı Arap Birliği Zirvesi Hangi Ülkede Yapılacaktır?

  Cevap : Ürdün

  2017 Yılık AGİT Dönem Başkanı Hangi Ülkedir

  Cevap: Avusturya

  Mart 2017 Tarihinde Kazakistanın Tarihinde ilk defa Buğday ihraç ettiği ülke hangisidir?

  Cevap: Vietnam

  Avrupanın En uzun nehri Hangisidir?

  Cevap : Volga

  Nisan 2017 de Bulgaristanda Düzenlenen Eskrim Dünya Gençler Şampiyonasında Türkiye’ye Eskrimde ilk kez dünya şampiyonluğu kazandıran sporcumuz kimdir?

  Cevap: İbrahim Ahmet Acar

  Nisan 2017 de Orman ve Su işleri bakanlığı tarafından Türkiyenin 210. Tabiat Parkı olarak ilan edilen yer neresidir?

  Cevap: Topuk Yaylası:

  Nisan 2017 de Suriye rejim güçleri tarafından Suriyenin hangi kentine klor gazlı kimyasal silah ile saldırı yapılmıştır?

  Cevap: İdlib

  Nisan 2017’de Latin Alfabesini kabul için çalışma başlatan ülke hangisidir?

  Cevap: Kazakistan

  Dünya Botanik Exposu 2021 Yılında hangi kentimizde düzenlenecektir?

  Cevap: Hatay

  Boyut ve Kütle olarak Dünyanın ikizi olarak nitelendirilen gezegen nedir?

  Cevap : Venüs

  2017 Yılı Eurovision Şarkı Yarışması hangi ülkede düzenlenecektir?

  Cevap: Ukrayna

  2017 Yılı 43. G7 Zirvesi Hangi ülkede yapılacaktır?

  Cevap: İtalya – Sicilya kentinde

  2017 yılında bağımsızlığının 100.yıldönümüne özel olarak Bodrumda Cansız Bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi’nin resmini bozuk paralara bastıran ülke hangisidir?

  Cevap : Finlandiya

  2017 Yılı Expo Uluslararası Enerji Fuarı hangi ülkede yapılacaktır?

  Cevap: Kazakistan

  Mayıs 2017 de Fransanın Yeni Cumhurbaşkanı kim olmuştur?

  Cevap: Emmanuel Macron

  -‘’Küçük Ağa’’ ‘’Yağmur Beklerken’’ ‘’Dönemeçte’’ adlı eserler
  ile tanınan yazar kimdir? TARIK BUĞRA
  -Şanghay İş Birliği Örgütüne en son katılan devlet kimdir? ÖZBEKİSTAN
  -Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek hayır oyu ile sonuçlanan
  referandum kaç yılında gerçekleştirilmiştir? 1988 REFERANDUMU
  -22. Dünya Petrol Kongresi 2017 tarihinde hangi ülkede
  gerçekleşecektir? TÜRKİYE
  -2018 Kış Olimpiyat Oyunları hangi ülkede düzenlenecektir? GÜNEY KORE (PYEONGCHANG)
  -‘’Ihsaü’l Ulum’’ adlı eseri ile pozitif bilimleri ilk kez sınıflandıran
  düşünce insanı kimdir? FARABİ

  -Türkçe yazılmış ilk ahlak eseri olan ‘’Ahlak-ı Alai’’ adlı eserin
  yazarı kimdir? KINALIZADE ALİ
  – ‘’Suç ve Ceza’’ ‘’Yeraltından Notlar’’ isimli kitapları ile tanınan
  yazar kimdir?
   DOSTOYEVKSİ
  -‘’Ulusların Zenginliği’’ adlı eseri ile tanın yazar kimdir?
   ADAM SMİTH
  -‘’Bir Rüzgar Bayrak Bekliyor’’ ‘’Dualar ve Aminler’’ isimli
  kitapları ile tanınan yazarımız kimdir?
   ARİF NİHAT ASYA
  -Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının 2016 dönem
  başkanlığını yürüten ülke hangisidir? ALMANYA
  -1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan
  bölgesel teşkilat hangisidir? EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO)

   

  -‘’Gazap Üzümleri’’ adlı eseri ile ünlü yazar kimdir?

   JOHN STEİNBECK
  -Dünya’nın en büyük Mozaik Müzesi olma özelliğine sahip
  ‘’Zeugma Mozaik Müzesi’’ hangi ilimizde yer almaktadır? GAZİANTEP
  -‘’Savaş ve Barış’’ ‘’Hacı Murat’’ ‘’Sivastopol Serisi’’ ‘’Anna
  Karenina’’ adlı eserleri ile ünlü yazar kimdir?
  -TOLSTOY
  -Nobel Ödülünü kazanan ilk kadın bilim insanı kimdir? MARİE CURİE
  -‘’1984’’ ve ‘’Hayvan Çiftliği’’ adlı kitapların yazarı kimdir?

   GEORGE ORWELL
  -5 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan bilim insanı kimdir?
   AYDIN SAYIL

  -10 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan bilim insanı kimdir?

   CAHİT ARF
  -20 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan mimar kimdir?
   MİMAR KEMALEDDİN
  -50 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan romancı kimdir?

   FATMA ALİYE
  -100 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan bestekâr kimdir?
   BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ
  -200 Türk Lirasının üzerinde resmi yer alan tasavvuf kimdir?
   YUNUS EMRE
  -Ekim 2016 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu
  Başkanlığına kim seçilmiştir?
   HİDAYET TÜRKOĞ

  -2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri’nde
  sinema alanında ödüle layık görülen kimdir?
   ŞENER ŞEN
  -2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri’nde
  edebiyat alanında ödüle layık görülen kimdir?
   MUSTAFA KUTLU
  -2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri’nde
  müzik alanında ödüle layık görülen kimdir?
   EROL PARLAK
  -2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri’nde
  Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüle layık görülen kimdir?
   KEMAL HAŞİM KORPAT
  -2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri’nde
  Geleneksel Sanatlar alanında ödüle layık görülen kimdir?
   FERİDUN ÖZGÖREN
  -2016 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri’nde Kültür
  ve Sanat Vefa Ödülüne layık görülen kimdir?
   SÜHEYL ÜNVER

  -‘’Kuyucaklı Yusuf’’ ‘’Kürk Mantolu Madonna’’ ‘’İçimizdeki
  Şeytan’’ adlı eserlerin yazarı kimdir?
   SABAHATTİN ALİ
  -‘’Kürk Mantolu Madonna’’ eserinin başkarakterleri kimlerdir?
   MARİA PUDER ve RAİF EFENDİ
  -‘’Türlerin Kökeni’’ adlı eseri ile tanınan doğa tarihçisi kimdir?