DERS NASIL ÇALIŞILIR?

Beden dimdik, tetikte ve aktiftir. Saçma ve önemsiz şeyleri bir kenara bırakarak, düşüncenizi önemli konular üzerinde yoğunlaştırırsanız,

Öğrenci ders ayrımı yapmaz, "ayrımlar"ı anlamaya çalışırsanız,

Çalışmanızı, öğrendiklerinizi sindirmek için aralıklı olarak sürdürürseniz,

Düşüncenizi, sadece çalıştığınız ders ve konu üzerinde yoğunlaştırmaya gayret ederseniz,

Konuyu daha iyi kavramak amacıyla yardımcı unsurlardan (çizimler, şekiller) yararlanırsanız,

Konuyu bir bütünlük içerisinde kavramaya çalışırsanız, 

Anlamları belirlemek için zaman zaman, çalıştığınız konulara dönüp bakarak pekiştirme yaparsanız, verimli ders çalışmış olursunuz.Not tutmanın amacı, öğrenmenin en büyük düşmanı olan unutmayı önlemektir. Not, ders sırasında tutulduysa ilk tekrar, tutulan notların gözden geçirilmesi şeklinde olmalıdır. Daha sonraki tekrarlar, hiçbir yere bakmadan hatırda kalanların, başka bir sayfaya yazılması ve daha sonra esas notlarla karşılaştırılarak eksiklerin giderilmesi şeklinde olmalıdır.Ders dinleme becerilerini geliştiren öğrenciler, not tutarak veya anlaşılmayan konuyu anında öğretmene sorarak, derse aktif şekilde katılırlar. "Eğer hayatınızda hiç başarısızlık yoksa, hiç risk almıyorsunuz demektir."

VERİMLİ ÇALIŞMAYI ENGELLEYENLER!

*Gözlerinizi yapmadıklarınıza çevirmek,

*Müzik eşliğinde çalışmak,

*Zorlanılan derslerin dışlanması,

*Aşırı kaygı (güvensizlik),

*Yatarak (uzanarak) çalışmak,

*Çalışma anında hayallere dalmak,

*Uzayıp giden telefon konuşmaları,

*Motivasyon noksanlığı, isteksizlik,

*Günlük ayrıntılara boğulmak,

*Çalışmayı tamamlamadan bırakmak,

*Arkadaşlara "hayır" diyememek,

*Televizyona takılıp kalmak,

*Dersler, konular hakkında yetersiz bilgi sahibi olmak,

*Düzenli tekrarlar yapmamak,

*Plansız, programsız çalışmak, 

*Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak,

*Zamanı denetleyememek,

*Çevrenin beklentisinin yüksek olması,

*Sınav bilgi ve tekniklerini yeterince bilememek,

*Çalışma anında uygun dinlenme aralıklarını verememek.

*Yanlışlardan ders alamamak, eksikleri giderememek.

DERSİ EZBERLEMEKTEN ZİYADE ÖĞRENMEYE ÇALIŞIN !!!

· Ezberlemek öğrenmek değildir. Ezberlenen bilgiler kısa sürede unutulur. 

· Matematik ve Fen Bilimlerinde temel prensipleri öğrenerek bol bol problem çözün. Bu öğrenmeyi pekiştirir. 

· Daha çok sözel bölüm için gerekli olan okuyarak öğrenmede, Tara, sor, oku, anlat, tekrarla yöntemini uygulayın. 

· TARA: Konu hakkında bir ön fikir edinebilmek için,ana ve alt başlıklara, varsa şekillere ve koyu renkli yazılmış cümlelere göz atın. 

· SOR: Ana ve alt başlıkların konuları üzerinde zihnen bazı sorular sorulur. 'Bu başlık altında ne anlatılmaktadır? Ne demektedir? Konunun hangi yönü kapsamaktadır? Gibi sorular oluşturulur. 

· OKU: Konunun başına dönülerek ilk ünite okunur. Bu okuma sırasında daha önceki bölümde sorulan soruların cevabı bulunmaya çalışılır. Cevapları buldukça yazın. Ana fikirleri bulmaya çalışın. Genellikle paragrafın ilk cümlesinde ve varsa bölüm özetlerinde ana fikre yer verilir. 'Çoğunlukla, sonuç olarak, kısaca , her zaman' gibi sözcüklerden sonra daima önemli fikirler bulunur. 

· ZİHNEN ANLATMA : Ünitenin okunması bitince parça zihnen anlatılır. Önemli kavram, terim ve fikirler zihnen tekrarlanır. 

· TEKRAR: Okunacak bütün bölüm bitince, bütün ünitelerin ana fikirleri, temel kavramlar, terimler ve ünitelerin birbirlerine bağlanışları, dikkate alınarak bölüm tekrarlanır. Hatırlanmayan ve gereken kısımlar yeniden okunur.

NASIL TEST ÇÖZMELİYİZ?

· Çalışılan konunun pekişmesi için hemen ardından test çözmek gerekir. Pekişen konunun unutulmaması için de bol bol test çözmelidir. 

· Kendinize göre bir test çözme tekniği geliştiriniz. 

· Hızlı okuyun, anlayarak okuyun ve soruyu en kısa zamanda çözmeye çalışın. 

· Test çözerken, bilinçli çözün, çözdüğünüz soru sayısını çoğaltmak için değil, aynı zamanda konuyu anlamak için de çözün. 

· Çözdüğünüz her testi kontrol edin. Yapamadığınız soruların doğru cevabına baktıktan sonra, o soruya tekrar dönüp, bütün şıkları gözden geçirin. Yanlışı nerede yaptığınızı, cevabın niye o şık olduğunu anlamaya çalışın. Unutmayın ki, yaptığınız yanlışlar siz doğruyu öğretir. Hatta doğru sorulara bile dönerek doğru şıktan emin olun. 

· Bu metot başlangıçta size zaman kaybı gibi gelebilir. Belki 20 soruluk bir testi uzun bir sürede çözebilirsiniz. Fakat bu test size, kontrol etmeden çözdüğünüz 100 soruluk bir testten daha büyük fayda sağlar. 

· Test çözerken hiçbir zaman şıkların tamamını okumadan cevaplandırmayınız. 

· Her testi çözerken saat tutun. Her soruyu kaç dakikada çözdüğünüzün farkında olun. ÖSSde ayrıca zamanla yarıştığınızı unutmayın. 

· Soru çözmede pratiklik kazanmalısınız. Bunun içinde bol bol soru çözmelisiniz. 

· Kendinize güvenin. Ancak kendine aşırı güven güvensizlik kadar tehlikelidir. 

· Hiçbir zaman nasıl olsa biliyorum, nasıl olsa yaparım diye belli bir konuyu veya soruyu hafife almayın. 

· Hızlı okumaya çalışın. Dersi ezberlemeyin. Çalışmalarınızı ve sınav sonuçlarınızı değerlendirin. Acele etmeyin. Konuları sindire sindire öğrenin. 

· Planlı ve düzenli çalışma ve istemek başarının tek anahtarıdır. 

DAHA BAŞARILI OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

1 - Amaç Belirleyin

Başarı için, öğrencinin hayattan ne beklediğini amacının ne olduğunu bilmesi gerekir. Başarılı olmanın tek ve mutlak ölçüsü iyi bir üniversiteye girmek, herkesin gıpta ettiği bir mesleğe sahip olmak değildir. İnsan, yetenekli olduğu çok değişik alanlarda, severek yapabileceği çeşitli işlerde kendini ortaya koyabilmişse, yaşamdan zevk alan biri ise, başarılı olmuş demektir. Hayatta en büyük amaç mutlu olmaktır. Her şey bunun uğruna yapılmaktadır. Ancak herkesin mutlu olmak için kullandığı araçlar farklıdır. Sizler, üniversite sınavlarına hazırlanırken, sizi mutlu edecek, severek yapabileceğiniz bir mesleği elde etmeye çalışıyorsunuz. Ancak sizi mutlu edecek mesleği ya da meslekleri önceden belirlemiş olmanız, çalışmanız için size çok önemli bir yol gösterici olacaktır. Çalışmanızın yönünün belirlemek ve çalışma isteğinizi sürekli tutmak için yapmanız gereken en önemli şey, sizi ilerde mutlu edecek yolu belirlemektir. Neye ulaşmak için çalıştığınızı bilmeniz gerekir 

2- Planlı ve Programlı Çalışın 

Amacınıza ulaşmak için hangi dersi ne kadar çalışacağınızı, ne zaman çalışabileceğinizi, ne kadar gayret göstermeniz gerektiğini bilmelisiniz. Zamanı israf etmemek, en sağlıklı şekilde değerlendirmek için, her etkinliği planlayarak yapmak gerekir. En kullanışlı çalışma planı, haftalık olandır. Haftalık çalışma planı yaparken, her gün, hangi saatlerde hangi etkinliği yaptığınızı düşünerek, her etkinlik için belli zamanlar ayırın. Dersi en verimli çalışabilmeniz için yapmanız gereken şey, dersinizi engelleyecek etkenlerin en az olduğu saatleri çalışmaya ayırmaktır. Bunu saptadıktan sonra yapacağınız şey ise, çalışmanız gereken dersleri, belirlediğiniz saatlere dengeli olarak dağıtmaktır