Karadayı İnşaat ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa hareket ettiği kentsel dönüşüm projesi ‘New City’ mağdurlarına dair Bölge İdare Mahkemesince alınan‘Hizmet Kusuru Var’ kararı ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da Erzurum Büyükşehir Belediyesine  ‘Yıkma, Uzlaş!’ talimatı verdiği ortaya çıktı.

Haber merkezimize ulaşan bilgi ve belgelere göre, imar barışından faydalanma ve uzlaşma amaçlı başvuruda bulunmak isteyen mağdurlara, arsa bedelini 54 Milyon TL olarak belirleyen ve tüm yolları kapayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uyarı niteliğinde bir yazı gönderilmiş.

İmar Barışı ve uzlaşma için, Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne başvuruda bulunan ‘New City’ kentsel dönüşüm proje mağdurları, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin uzlaşmaz tavrı sebebi ile konuyu bakanlığa taşıdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise konu ile ilgili yapılan başvuru neticesinde, ‘New City ‘ kentsel dönüşüm projesi mağdurları ile uzlaşmaya gidilmesi gerektiği, yapıların yıkılamayacağını, yıkıma yönelik atılacak olası yanlış adımlar neticesinde vatandaşların anayasal hak mağduriyetine uğrayacakları ve ileriye dönük olarak kamu zararının oluşabileceğine dair uyarılarında bulundu.

İmar barışının Devlet ile Vatandaşlar arasındaki ihtilafları çözme amaçlı çıkarıldığını bildiren Bakanlık, çıkarılan kanunun aynen uygulanmasını ve yapı kayıt belgeleri yanı sıra, yapı ruhsatının da verilmesi gerektiği yönünde talimat verdi.

Ayrıca kanun gereği, Yapı Kayıt Belgesi alan firma veya şahıslara daha önce kesilen ve tahsil edilemeyen idari para cezalarının da iptal edildiğinin vurgulandığı yazıda, genel olarak‘Yıkma, Uzlaş’ talimatı ön plana çıkmış oldu.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Erzurum İl Müdürlüğüne gönderdiği o yazı.