Öğretmenlik mülakatlarında daha önce hangi soruları soruldu? Mülakatta sorulması muhtemel sorular?

Yunus Emre,Mevlana,Hacı Bektaşı Veli,vb İslam alimleri ve bilginleri hakkında sorular gelebilir. Necip Fazıl, Mehmet Akif gibi yazarlardan ve II. Abdulhamid ve projelerinden sorulabilir. Son dönem 15 Temmuz süreci ve FETÖ hakkında sorular gelebilir. İslam işbirliği teşkilatı, Nato, BM, AB hakkında sorular gelebilir. En sn okuduğunuz kitap sorulabilir. Hangi gazete, dergi ve okul okuduğunuz sorulabilir. Son dönemde tekonolojik olarak geliştirdiğimiz silahlar ve araçlar

Cumhurbaşkanlarımız

Başkanlık Sistemi

Yeni Anayasa 18 Madde

Yeni Kapı Ruhu

"Dünya Beşten Büyüktür" sözü

Ders anlattığınız sırada bir öğrenci başka bir öğrencinin öğrenmesine bir şekilde engel olursa nasıl tepki verirsiniz?

“Çocuklar Sevmedikleri Öğretmenden Öğrenmez” – Rita Pierson   Bu söze neden katılıp katılmadığınızı açıklayın.

Sizce öğrencinin öğrenmesinden en başta kim sorumludur? A) Öğrenci B) Öğretmen C) Ebeveyn? Nedenlerinizi açıklayın.

Teknoloji entegrasyonu planlarken önce müfredat mı gelir yoksa teknoloji mi gelir?

Türkiyenin yaptığı köprüler, Kanal İstanbul, Tüp geçitler ..

 

 1.Eğitimin tanımındaki "İstendik davranış değişikliğini" açıklayınız?

2.Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?

3. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz? 

4. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz. Geliştirilmesi için neler yapılabilir.

5. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. sebebi ne olabilir? 

6. İnternette ki her bilgo doğru mudur öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasil sağlarsın? 

7. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz. 

8. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz? 

9. "Sakınan göze çöp batar" atasözünü açıklayınız. 

10. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir? 

11. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

12. Divan-ı Lügatit Türk ve Kutdagu Bilig hakkında bilgi veriniz.

  13. Descartes'in "Düşünüyorum o halde varım." sözünden ne anlıyorsunuz? 

14. Öğretmen olarak olumlu istendik davranış nasıl kazandırabilirsiniz?

15. "Birine 40 kere deli dersen deli olur" sözünü açıklayınız.

16."Düşünüyorum öyleyse varım." sözünü açıklayınız.

17. Bir internet sitesi kursan ne paylaşırsın?

18. Ülkemizdeki Halk Eğitim merkezlerinin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Gelişimi için neler yapılabilir?

19. Neden öğretmenlik?  20.  Öğrencilere ders içinde veya dışında hangi olumlu davranışları kazandırırsınız?

21. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike? 22. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir? 

23. Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları vardır?

24. Küresel ısınmanın nedeni? Zararları nelerdir? İmzalanan protokol ve hangi ulkenin imzasi yoktur?

25. Yaygın eğitimin faydaları? 26. Neden bu branşı seçtin?

27. Nükleer santral hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mı? 

28. Yaygın eğitim ile örgün eğitimi karşılaştırınız.

29. Çocuk yetiştirmede ailenin görevi ?

30. Teknolojinin eğitimde faydası?

31. Formal eğitim hakkındaki düşünceleriniz?

32. İnternetin zararlarını önlemek için neler yapılmalı?

33. Branşının tanımını yapar mısın?

34. Milenyum nedir? 35. İnsanın toplumsallaşması nedir?

36. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?

37. Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları var?

38. Öğrencilerin teknolojik olarak internet üzerinde edindiği bilgilerin güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız.

39. Derse yönelik bir sosyal ağ açmak isteseniz ne açardınız ve neler paylaşırdınız?

40. Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz? 41. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz? 42. Son olan olay Fetö olayı hakkında düşünceleriniz ?

42. Tek kanatla kuş uçmaz sözünü açıklayınız.

44. Mevlana hakkında ne biliyorsunuz? Mevlana neden evrenseldir? 

45. Atatürk'ün samsuna çıkışı, kitap adı yazarı,bakan adı? Cumhur başkanının son seyahati, hangi dershaneye gittiniz?

46. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz? Geliştirilmesi için neler yapılabilir?

47 . İnsan hayatını kolaylaştıran en önemli cihaz?

48. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirsiniz?

49. 33. Eğitimin kültürleşmedeki önemini açıklayınız.

50. Örgün eğitim görmemiş kişiler için yaygın eğitimle neler kazandırabilirsin?

51. "Tek kanatla kuş uçmaz." Sözünü açıklayınız.

52. Takip ettiğin yazarlar var mı, kimler?

53. Sınıfta hakimiyeti nasıl sağlarsınız?

54. Ahilik teşkilatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

55. Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz? Köy Enstitülerinin kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

56. Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük alamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?

57. İstanbul'un Türkiye ve dünya için önemini açıklayın.

58. Teknolojiden faydalanmayan bir öğretmeni buna nasıl teşvik ederdiniz?

59. Şu an toplanılacak olsaydı Erzurum Kongresinin toplanma nedeni ne olurdu? Açıklayınız.

60. Klasik ve Edimsel koşullanmayı sınıf ortamına nasıl uydurursunuz?

61. Çevrenin öğrenci üzerinde etkileri nelerdir? Açıklayınız.

62. Okulda yönetici olsaydınız ne gibi değişiklikler yapardınız?

63. Spor ile eğitim ilişkisini açıklayınız.

64. Nüfus artışının eğitime etkilerini olumlu ve olumsuz yönde açıklayınız.

65. Beyin göçünü engellemek için neler yapılabilir? 

66. Eğitimimizde teknolojiyi ne derecede buluyorsunuz, nasıl geliştirilebilir?

67. İbn-i Sina-Farabi-İmam Gazali kimdir? Bilgi veriniz.

68. Kalıtımın gelişim üzerinde etkileri nelerdir? 

69. Enflasyonun halk üzerindeki etkileri nelerdir? Açıklayınız.

70. İstiklal Marşı'nın 3. ve 4. kıtasını ezbere okuyun. ( Kıtalar rastgele belirleniyor. )

71. Ülkemizde futbol kadar diğer spor dalları neden gelişmiyor? Açıklayınız.

73. Mısır'ı fetheden sahabe ve devlet adamı?

74. Rumeli Hisarı'nın yapılış tarihi?

75. İlk Osmanlı Halifesi Son osmanlı Halifesi?

76- Hicaz neresi?

77-Bunu da biz soruyoruz. Neden MÜLAKAT?