Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre okullar ve eğitim kurumları tarafından norm kadro güncelleme işlemleri 15.10.2018-17.10.2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Akabinde Bakanlıkça norm kadrolar onaylanarak okul ve kurumların güncel norm kadroları belirlenmiş olacaktır.

Fakat İl milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerindeki duyurulara göre norm kadro güncelleme işlemlerinden önce norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme duyurusu yaptıkları görülmektedir. Norm kadro güncelleme işlemleri tamamlamadan yapılacak olan bu isteğe bağlı yer değiştirme ve resen atamalar beraberinde çeşitli sorunlara yol açacak ve sağlıklı bir sonuç doğurmayacaktır.

Şöyle ki; şu an okulunda norm kadro fazlası olan bir öğretmenin, norm fazlası atamalarında isteğe bağlı veya resen görev yeri değişmemiş olsaydı, norm kadro güncelleme işlemlerinden sonra norm kadroya dahil olma ihtimali bulunmaktadır. Veya isteğe bağlı-resen görev yeri değişen norm kadro fazlası öğretmenin gittiği okulda norm kadro güncelleme işlemlerinden sonra kendisinin ya da bir başka öğretmenin norm kadro fazlası olmasına neden olunacaktır.

Öğretmen norm kadroların güncellenmesi işlemleri, 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülmektedir. Norm kadro güncelleme işlemleri tamamlamadan yapılacak olan bu isteğe bağlı yer değiştirme ve resen atamaların iptali ve norm kadro güncelleme işlemleri tamamlandıktan sonra norm kadro fazlası atamalarının yapılması kamu yararı ve hizmet gerekli açısından daha uygun olacaktır.

Bu kapsamda; norm kadro güncelleme işlemleri yapılmadan, norm kadro fazlası yer değiştirme duyurusuna çıkan Valiliklerin uyarılarak duyuru ve atama işlemlerinin ivedilikle iptal edilmesi, norm kadro fazlası öğretmen atamalarının norm kadroların güncellenmesine müteakip yapılması gerektiği konusunda Bakanlıkça Valiliklerin uyarılması gerekmektedir.